• Lekki Market i Lagos. Foto: Shawnleishman
  Lekki Market ligger i Lagos. Her er det et yrende liv. Foto:Shawnleishman
 • Portrett av jente, Nigeria
  175 millioner mennesker bor i Nigeria, og landet er det mest folkerike i Afrika. Foto: Arne Hoel/World Bank
 • Båter på strand i Nigeria
  Nigeria ligger ved Guineabukta, og fisk har vært en viktig del av kostholdet for mange. Dessverre har oljeutvinningen gitt enorme miljøødeleggelser, og truer nå dyre-, fiske- og planteliv. Foto: Arne Hoel/World Bank
 • To jenter i forgrunnen, enkel salgsbod i bakgrunnen
  Disse to jentene selger røkt fisk ved bredden av elva Niger. Foto: Joachim Huber.
 • Kurver med ulike rotvekster er pent stablet opp. Noen selger, andre kjøper
  Landsbymarked. Foto: Curt Carnemark / World Bank Photo Collection
 • Gutt i Nigeria, foran buskapen
  Foto: Arne Hoel/World Bank
 • Konstruksjonsarbeidere i Nigeria
  Et nytt bygg reiser seg. Foto: Arne Hoel/World Bank

…kommer du til Afrikas mest folkerike land.

Nigerias historie er preget av uroligheter, og de siste årene har landet fått ekstra mye oppmerksomhet som følge av den militante gruppen Boko Haram, som gjør det utrygt både å bo i og besøke Nigeria. Gruppen benytter seg av svært voldelige virkemidler, og mange mennesker har blitt drept. I 2014 ble nærmere 300 skolejenter bortført av Boko Haram, og utløste aksjonen #BringBackOurGirls i sosiale medier. Opp mot 200 av jentene er fortsatt savnet. Bortføringer av både barn og voksne har blitt en trussel mange i landet må forholde seg til. 

I Nigeria bor det mer enn 200 ulike etniske grupper, som alle også har egne språk.

Bak historiene som når media skjuler det seg et land som har mye å by på.  Storslått natur  med høye fjell, vakre strender og et yrende dyreliv. I den store nasjonalparken Gashka-Gumti  kan man se elefanter, løver og flodhester. Her finnes også dyr man kanskje ikke har hørt om før som sivetter og sevaler.

Nigeria er Afrikas største oljeprodusent, og Norge er et viktig samarbeidsland både i oljesektoren og fiskerisektoren. Blant annet har Statoil vært involvert i oljeutvinning offshore siden 1993 Men på tross av at Nigeria har Afrikas største økonomi når ikke rikdommene ut til hele befolkningen. Mer enn halvparten av de mer enn 180 millioner innbyggerne lever under fattigdomsgrensen på 1USD per dag. 

Plan begynte å arbeide i Nigeria i 2014, og programmene i landet inkluderer: 

 • Utdanning
 • Helse
 • Økonomisk sikkerhet
 • Barns beskyttelse
 • Barns deltagelse

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Nigeria.

Fotos: Joachim HuberCurt Carnemark og Arne Hoel/ World Bank Photo CollectionShawnleishman

Fakta om Nigeria

Levealder

Forventet levealder i Nigeria, sammenlignet med Norge.

Nigeria:

53 år

Norge:

81 år
I Nigeria er forventet levealder 28 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Nigeria, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 59%.

Nigeria:

59%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nigeria, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 97.363 dollar.

Norge:

$97.363
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.640 dollar.

Nigeria:

$2.640
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Nigeria, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Nigeria:

109 av 1000

Verden:

52 av 1000