• Lekki Market i Lagos. Foto: Shawnleishman
  Lekki Market ligger i Lagos. Her er det et yrende liv. Foto:Shawnleishman
 • Portrett av jente, Nigeria
  175 millioner mennesker bor i Nigeria, og landet er det mest folkerike i Afrika. Foto: Arne Hoel/World Bank
 • Båter på strand i Nigeria
  Nigeria ligger ved Guineabukta, og fisk har vært en viktig del av kostholdet for mange. Dessverre har oljeutvinningen gitt enorme miljøødeleggelser, og truer nå dyre-, fiske- og planteliv. Foto: Arne Hoel/World Bank
 • To jenter i forgrunnen, enkel salgsbod i bakgrunnen
  Disse to jentene selger røkt fisk ved bredden av elva Niger. Foto: Joachim Huber.
 • Kurver med ulike rotvekster er pent stablet opp. Noen selger, andre kjøper
  Landsbymarked. Foto: Curt Carnemark / World Bank Photo Collection
 • Gutt i Nigeria, foran buskapen
  Foto: Arne Hoel/World Bank
 • Konstruksjonsarbeidere i Nigeria
  Et nytt bygg reiser seg. Foto: Arne Hoel/World Bank

…kan du oppleve storslått natur – høye fjell, vakre strender og yrende dyreliv. I den store nasjonalparken Gashka-Gumti finnes dyr du kanskje ikke engang har hørt om, som sivetter og sevaler.

Området som i dag utgjør Nigeria var befolket allerede for over 10 000 år siden. Det eldste jernaldersamfunnet som er kjent i Afrika sør for Sahara holdt også til her, i en periode på rundt 700 år fra circa 500 år før Kristus. Flere kongedømmer hersket i området før britene koloniserte det på begynnelsen av 1900-tallet. Landet erklærte seg selvstendig i 1960.

Urolig historie

Nigerias historie er preget av uroligheter, og i løpet de siste seks årene har den nordøstlige delen av landet blitt herjet av Boko Harams opprør som ledet til drap på over 20 000 mennesker og sendt 2,5 millioner mennesker på flukt internt i Nigeria, de fleste kvinner og barn. Boko Harams voldelige virksomhet har paralysert det meste av næringslivet og ført til økt fattigdom.  I 2014 ble nærmere 300 skolejenter bortført av Boko Haram, og utløste aksjonen #BringBackOurGirls i sosiale medier. Siden 2013 har mer enn 1 000 barn i nordøstlige Nigeria blitt bortført av Boko Haram. Bortføringer av både barn og voksne har blitt en trussel mange i landet må forholde seg til

- I Nigeria bor det mer enn 200 ulike etniske grupper, som alle også har egne språk

Nigeria er Afrikas største oljeprodusent, og Norge er et viktig samarbeidsland både i oljesektoren og fiskerisektoren. Blant annet har Statoil vært involvert i oljeutvinning offshore siden 1993. Men på tross av at Nigeria har Afrikas største økonomi når ikke rikdommene ut til hele befolkningen. Og landet har gjentatte ganger toppet listen over verdens mest korrupte land. Rundt 60, 9 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, ulikhetene har økt de siste årene og arbeidsledigheten – spesielt blant de unge – er så høy som 50 prosent. 

Ung befolkning

Over halvparten av Nigerias 180 millioner mennesker er barn under 18 år, og deres situasjon er kritisk. Over 70 prosent av fødsler registreres ikke, og blir et hinder for tilgang til rettigheter. Nær halvparten av barn mellom fem og 15 år er involvert i barnearbeid. Barneekteskap er et vanlig fenomen og trafficking av kvinner og barn er utbredt. Over 10 millioner barn er utenfor skolen, hvorav 60 prosent er jenter.

Plan begynte å arbeide i Nigeria i 2014, og programmene i landet inkluderer: 

 • Utdanning
 • Helse
 • Økonomisk sikkerhet
 • Barns beskyttelse
 • Barns deltagelse

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Nigeria.

Fotos: Joachim HuberCurt Carnemark og Arne Hoel/ World Bank Photo CollectionShawnleishman

Fakta om Nigeria

Levealder

Forventet levealder i Nigeria, sammenlignet med Norge.

Nigeria:

53 år

Norge:

81 år
I Nigeria er forventet levealder 28 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Nigeria, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 59%.

Nigeria:

59%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nigeria, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.640 dollar.

Nigeria:

$2.640
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Nigeria, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Nigeria:

109 av 1000

Verden:

52 av 1000