Pågående innsamlinger og fadderaksjoner

Til nå er det samlet inn 988 597 kr gjennom private innsamlinger
Til nå har barn fått en Planfadder gjennom private fadderaksjoner