Pågående innsamlinger og fadderaksjoner

Til nå er det samlet inn 1 278 831 kr gjennom private innsamlinger
Til nå har barn fått en Planfadder gjennom private fadderaksjoner