Klimakamp er viktig i likestillingskampen

Barn og unge blir spesielt påvirket av klimakrisen, og det er vi som skal leve med konsekvensene av krisen i mange tiår fremover. Derfor må vi sikre at jenter og unge kvinners stemmer blir hørt i diskusjonene om hvordan vi skal håndtere klimakrisen.
 

Av: Malin Knutsen Hundsnes, juniorrådgiver i Ungdommens rettighetsorgan (URO), Plan International Norge

Siden FNs første klimakonvensjon i 1995, har det blitt avholdt en årlig klimakonferanse. Alle land som har underskrevet konvensjonen møtes og forhandler hvordan målsettinger skal følges opp og videreutvikles. I år avholdes konferansen i Dubai fra 30. november til 12. desember.

Den årlige klimakonferansen er utrolig viktig for å planlegge hvordan vi kan stoppe klimaendringer og påfølgende klimakatastrofer. Når stater skal diskutere løsninger til problemer er det viktig at alle blir hørt, og at rettighetene til de som blir påvirket mest blir ivaretatt.

En studie fra Plan International fra 2021 viser at 9 av 10 unge føler det ikke er mulig for dem å bidra i klimapolitikken. Barn blir spesielt negativt påvirket av klimaendringene. Globalt er det rundt en milliard barn som er veldig utsatt for konsekvensene av klimakrisen. De som har bidratt minst til klimautfordringen blir mest berørt. Det er viktig at vi sikrer at unge vet at deres stemme blir hørt og deres rettigheter blir ivaretatt i politiske beslutninger.

Forsterker kjønnsforskjellene

Klimakampen er også en viktig likestillingskamp. Ulikheten og diskrimineringen som jenter rundt om i verden opplever blir forsterket av klimaendringene. Når skoler blir ødelagt og det er færre skoleplasser blir jentene nedprioritert. Når familier sliter med økonomi på grunn av klimaendringer blir jentene i familien ofte giftet bort fordi de er en økonomisk byrde.

En annen studie fra 2021 viser at hvis klimaendringene fortsetter i samme tempo som i dag, så vil det være en medvirkende faktor til å forhindre at 12,5 millioner jenter fullfører utdanningen sin hvert år innen 2025. Derfor er det avgjørende at jenters rettigheter er en del av klimastrategien.

De unges stemmer må bli hørt

Utdanningssystemene må inneholde mer kunnskap om klimaendringer og -politikk. Vi må fremme jenters rettigheter i klimapolitikken og styrke jenters utdanning for å jobbe mot denne statistikken. Jenter og unge kvinner må være med å forme klimapolitikken!

Vi må holde FN-konvensjonen og alle deltakende stater ansvarlig for å passe på at jenters rettigheter blir en del av klimastrategien og at alle de unges stemmer, spesielt unge kvinner og jenter, blir hørt og tatt med i beslutningene.