Vi er bekymret for barn i Sudan

Siden 15. april har det vært harde kamper i Sudans hovedstad, Khartoum. Flere hundre er drept og tusenvis er skadet. Dette påvirker mange sivile. Hardest går det ut over barna, som blir merket for livet.  

Plan International står klare til å hjelpe rammede familier, barn og spesielt jenter ved å gi psykososial støtte, skape trygge rom for barn og bistå familier i nød. Vi jobber med å ta imot store flyktningstrømmer i flere naboland.

Barn og voksne i Sudan som har flyktet unna konfiktområdene.

Forventer store flyktningestrømmer 

Sudanere på flukt fra krigshandlingene krysser nå grensene til naboland som Tsjad, Egypt og Sør-Sudan. Det anslås at mer enn 100 000 mennesker har forlatt Sudan siden krisen begynte. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) estimerer at mer enn 800 000 mennesker kan komme til å flykte fra landet de neste ukene.

Plan International har startet forberedelsene for å ta imot flyktninger til nabolandene.

– Mange flyktninger har allerede krysset grensen til Tsjad. For tiden er det 14 flyktningleirer langs grensen, de fleste er vertskap for tidligere flyktninger. Vi frykter at det ikke er tilstrekkelig med vann eller sanitærforhold. Vi er også bekymret for beskyttelsen av kvinner og jenter, sier Christine Karumba, som er landsjef for Plan International Tsjad.

Karumba bekrefter at Plan International i Tsjad gjør seg klare til å gi nødhjelp, da det forventes at rundt 100 000 flere flyktninger vil komme til landet. I Tsjad har rundt halvparten av befolkningen allerede behov for humanitær hjelp.

Les også: Livreddende nødhjelp gjenopptas i Sudan.

Fakta om uroen i Sudan

  • Det har vært flere militærkupp i Sudan siden 2019.
  • 15. april i år brøt det ut skyting og eksplosjoner i hovedstaden Khartoum, etter en tid med uro og spenninger.
  • Så langt er flere hundre drept, og tusenvis er tvunget på flukt.
  • Ifølge FN har over 100 000 mennesker flyktet til nabolandene Sør-Sudan, Tsjad, Egypt, Eritrea, Etiopia, Den sentralafrikanske republikk og Libya.
  • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) estimerer at over 800 000 mennesker kan komme til å flykte fra landet de neste ukene.

Barn splittes fra familiene 

– De fleste som kommer til Sør-Sudan er kvinner og barn. Noen av dem rapporterer at private aktører som tilbyr transport skiller familiemedlemmer fra hverandre, sier Francis Oppong, programsjef i Plan International Sør-Sudan. Han påpeker at det er en vanskelig humanitær situasjon i Sør-Sudan fra før av.

Når familier på flukt blir skilt fra hverandre, er det grunn til bekymring for sikkerheten til barn og spesielt jenter. Folk på flukt bruker busser og lastebiler som transport, og betaler høye utgifter for å flykte fra volden. Plan International er bekymret for at dette øker risikoen for utnyttelse og overgrep mot barn, jenter og kvinner.

– I Sør-Sudan har vi nærmere 30 000 flyktninger som har kommet fra Sudan. Over halvparten av dem er kvinner. Med den nåværende humanitære krisen i landet betyr dette at rundt 9,4 millioner mennesker allerede har behov for mat. Vi er bekymret for at tilstrømningen av nye flyktninger kan destabilisere ytterligere, da mange i Sør-Sudan allerede har det vanskelig, sier Oppong.

Krevende nødhjelpssituasjon i Sudan 

I noen av våre programområder, inkludert i Nord-Kordofan og Darfur-statene i Sudan, har vi internt fordrevne familier som bor på skoler. Plan International har støttet disse familiene med mat og andre viktige forsyninger.

– En stor utfordring er at vi ikke har tilgang på kontanter, da vårt banksystem ikke fungerer. Dette gjør hjelpearbeidet vanskelig. Vi opplever også mangel på drivstoff, sier Widaa Mohamed, Plan Internationals programområdesjef i Kordofan, Sudan.

Spesielt bekymret for tenåringsjenter   

Akutt mangel på mat, vann og drivstoff til elektrisitet forårsaker enorme lidelser for de som er fanget i konfliktrammede områder. Volden forverrer den allerede utfordrende humanitære situasjonen i landet, og minst fem humanitære arbeidere er drept.

– Det er utrolig trist at volden går ut over barn og deres familier. Mange er fortsatt fanget i sammenstøt mellom væpnede grupper, mens andre har greid å flykte. Familier er splittet opp, da mister barna beskyttelse. Spesielt tenåringsjentene er i fare for å oppleve ytterligere overgrep, noe som bekymrer oss, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Barn må beskyttes

Som en internasjonal utviklings- og humanitær organisasjon ber Plan International innstendig om beskyttelse av barn i konflikt. Vi håper det raskt blir en fredelig løsning på konflikten og at familier som er rammet får mulighet til å gjenoppbygge livene sine snarlig.

Mange frykter at Sudan nå er i ferd med å dras inn i en lengre, blodig og ødeleggende borgerkrig. Plan International står sammen med barna og familiene i Sudan, og håper på en fredelig og rask løsning som sikrer barns beskyttelse. Barn i Sudan skal ikke vokse opp i frykt for vold, og alle parter som er involvert i konflikten må prioritere beskyttelse av sivile, og gi rednings- og humanitært personell trygg tilgang, i tråd med internasjonal humanitær lov.