angrep på barns utdanning

I 2019 ble det rapportert om 1,800 væpnede angrep på skoler. I 2020 økte antallet med 33 prosent. Millioner av barn frarøves retten til skolegang.

Skolejente i Burkina Faso

– En dag vi var på skolen, så kom det folk som ba oss om å stenge den. De ga oss tid til å komme oss vekk, men sa at hvis de kom tilbake og fant noen, så ville de bli drept, sier Raïnatou (13). Da terrorister truet skolen hennes forlot 13-åringen hjemstedet i Yamba i Burkina Faso.

Stabilitet og beskyttelse

Angrep på utdanning øker i omfang og intensitet verden over, skriver Plan International, Redd Barna og Røde Kors i en pressemelding. I konfliktområder som Afghanistan, Sahel og Jemen er elever, studenter, lærere og utdanningsinstitusjoner stadig oftere målet for angrep.

I kriser gir skolegang stabilitet og beskyttelse. I tillegg er barn som går på skole mindre utsatt for barnearbeid, rekruttering til væpnede grupper, seksuelle overgrep og barneekteskap. Uten den, mister barna trygghet. Jenter er særlig utsatt.

– For millioner av barn og unge, inkludert tenåringsjenter, som ofte er i en særlig sårbar situasjon, betyr utdanning verdighet, framtidshåp og normalitet i en ellers kaotisk hverdag. Når krisen rammer, bidrar skolegang også til å styrke familienes og lokalsamfunnenes kapasitet til å håndtere situasjonen og forebygge nye kriser, sier Eirin Hollup Broholm, seniorrådgiver på likestilling og inkludering i Plan International Norge.

Dette gjør Plan

Plan jobber for trygg skolegang og områder for alle barn, og særlig jenter. Vi deler ut informasjon om seksuell og reproduktiv helse, jobber med barns beskyttelse mot seksuell vold, og for barns muligheter og jenters likestilling.

Her kan du lese mer om hvordan Plan jobber for jenters beskyttelse i kriser og konflikt.