Maries kamp mot omskjæring av jenter

Marie (15) bor i Sierra Leone, et land der omskjæring av jenter er utbredt. Den unge jenta kjemper med sterk og modig stemme for å få slutt på den skadelige skikken. 

Marie kjemper for å få slutt på kjønnslemlestelse av jenter i Sierra Leone.

Maries mamma har i alle år forsørget familien sin som "sowei" – det er betegnelsen på kvinner i Sierra Leone som utfører omskjæring av jenter, og en posisjon som tradisjonelt sett har hatt stor status. I oppveksten lærte Marie at omskjæring er ufarlig og at det er noe alle jenter må gjøre for å bli kvinner og "gifteklare".

Det var først på skolen, gjennom opplysningskampanjen til Plan, at Marie fikk kunnskap om hvor skadelig omskjæring er. Da bestemte hun seg for at hun ville få en slutt på det.

En dag kom Marie hjem fra skolen og fortalte at hun ikke ville la seg omskjære. Hun fikk heldigvis støtte av både moren og faren, som lyttet til det hun hadde å si. Maries synspunkter har gjort inntrykk på moren som ikke har utført en omskjæring på over to år.

Jeg tror de er stolte av meg, og de hører på det jeg sier. 

Marie (15)

Plan støtter kampen til Marie

Marie deltar i et prosjekt drevet av Plan. Målet er å stanse omskjæring og forebygge barneekteskap og graviditet hos unge jenter. Det gjør vi ved å spre kunnskap om de alvorlige konsekvensene for jenters liv og helse og styrke jenters rett til å bestemme over egen kropp. Det er også viktig at jenter får hjelp dersom de står i fare for, eller opplever overgrep.

Ulikhet mellom kjønn og diskriminerende sosiale, kulturelle og religiøse normer bidrar til omskjæring av jenter. I Sierra Leone er tre av fem jentene mellom 15 og 19 år omskåret. Nord i landet, der Marie bor, er forekomsten høyest. Men tallene er på vei ned, noe som viser at kampen mot omskjæring nytter (Kilde: unfpa.org).

Sammen med Marie og andre ungdomsaktivister har Plan jobbet med å påvirke myndigheter, lokale ledere, "soweier" og andre personer med innflytelse. Gradvis har det blitt enighet om at omskjæring er skadelig. Resultatet er en lokal lov som skal beskytte jenter mot den skadelige praksisen.

– Ingen av vennene mine eller noen andre jenter på min alder har blitt tvunget til å gjennomgå omskjæring eller gifte seg etter at vi startet denne kampanjen. På grunn av arbeidet vårt har praksisen blitt stoppet her. Det er en god følelse å vite at jeg er med på å gjøre en forskjell.

Marie sammen med moren sin.

Marie er mentor for andre unge

Plan inkluderer alltid barn og unge i arbeidet vi gjør. Derfor er Marie en viktig stemme som sammen med andre unge aktivister bidrar til å skape en positiv endring. 

Marie har blitt mentor på skolen sin og synes det er stort å få være med på å spre den viktige informasjonen. Samtidig brenner hun for å motivere andre jenter til å fortsette på skolen. Både på skolen og i lokalsamfunnet snakker 15-åringen om hvor viktig det er at jenter tar utdanning.

– Før var det bare gutter som fikk gå på skole, mens jentene måtte bli hjemme og hjelpe til med husarbeid, for så å gifte seg. Det var det som skjedde med moren min, sier hun.

– Vi går fra skole til skole og fra dør til dør og snakker med folk, og vi anbefaler jenter å fortsette på skolen til de er 18 år. Til og med jenter som allerede har blitt giftet bort, har vi greid å få tilbake på skolen igjen.

Marie (15)

Du skaper endring

Plan jobber fortsatt for å få til et nasjonalt forbudt mot omskjæring av jenter i Sierra Leone. Som Planfadder bidrar du til arbeidet både lokalt med barn og unge som Marie, og nasjonalt med lovgivende myndigheter.

Tusen takk for at du bidrar til å skape endring!

Dette gjør Plan:

  • Påvirker religiøse ledere, høvdinger og andre innflytelsesrike personer for at de skal bidra til å avskaffe praksisen.
  • Omskolering av "soweier" slik at de kan livnære seg på andre måter.
  • Opplæring av politi og lokale ledere for at de skal bidra til å beskytte jentene og informere foreldre om skadene ved omskjæring og barneekteskap.
  • Samtalegrupper med barn og unge.
  • Kursing av lokale ungdommer i å være talspersoner for jenters rettigheter i sine lokalsamfunn.
  • Kursing av lærere i hvordan de kan støtte og veilede jenter i seksuell og reproduktiv helse.
  • Samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter for å få på plass lover som beskytter jenter.
  • Samarbeide med lokale organisasjoner om gratis helsesjekk, veiledning og tilgang på prevensjon.
  • Hjelp og oppfølging av jenter som står i fare for overgrep, barneekteskap eller omskjæring.
  • Radiokampanjer som når ut til mange – både foreldre, barn og ungdommer.