Ønsker du deg et fadderbarn?

Når du blir fadder til et barn støtter du Plans arbeid mot fattigdom og for barns rettigheter.

fadderbarn fra Benin skriver brev til fadderen

Denne jenta fra Benin er fadderbarn gjennom Plan. Her skriver hun brev til fadderen sin.

Et fadderbarn er en representant for et av lokalsamfunnene der Plan jobber.

Hvis du blir Planfadder får du bilder av fadderbarnet og du får vite litt om barnet, familien og lokalsamfunnet. Du kan også følge Plans arbeid i landet de bor i. Du kan ha kontakt med fadderbarnet, hvis du vil.

Som Planfadder bidrar du til at flere barn får utdanning, helsetilbud og økonomisk sikkerhet. At flere beskyttes mot barneekteskap og vold. Og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter. Du bidrar med 300 kroner eller mer i måneden, og støtten din kommer alle barna til gode. Du kan få skattefradrag for bidraget til Plan.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet

Kan jeg velge fadderbarn selv? Du kan ønske deg gutt/jente, alder og verdensdel. Noen ønsker at fadderbarnet skal være på samme alder som egne barn. Andre har et spesielt forhold til et område hvor Plan jobber. Du kan også la Plan velge. 

Fadderbarn fra Nepal leser brev fra fadderen sin.

Gutten i midten har fått brev fra fadderen sin, og vennene får være med og lese. Det er valgfritt om man vil ha kontakt med fadderbarnet, men skriver du, får du svar. 

Hva er fordelene med å ha et fadderbarn? Mange velger å støtte Plan på grunn av måten vi driver bistand. Noen er opptatt av at vi har et særlig fokus på jenters rettigheter eller at vi samarbeider tett med lokalsamfunn. For andre er det viktig å ha et fadderbarn, blant annet fordi: 

  • Fadderbarnet gir en nærhet til arbeidet man støtter. Det blir mer personlig.  
  • Du kan følge utviklingen over tid, og få innblikk i livet til et barn på den andre siden av kloden.
  • Følelsen av å utgjøre en forskjell, ikke bare gjennom bidraget, men også gjennom kontakten med fadderbarnet. Mange fadderbarn forteller at det er spennende å få bilder og kunnskap om et helt annet land, og motiverende at det er en person et helt annet sted i verden som tenker på dem.
  • Barnefamilier forteller ofte at fadderbarnet gjør det lettere å fortelle egne barn om hvordan det er å vokse opp i andre land. 
  • Noen ønsker å bidra til utvikling et spesielt land, kanskje fordi man har besøkt landet eller fordi man har familie og venner der. 
  • Fadderskapet blir en del av oppdragelsen. Når man har et fadderbarn, kan det være lettere å vise egne barn at det finnes fattigdom i verden, men også at det er mulig å gjøre noe med den. 
  • Muligheten til å besøke fadderbarnet er et argument for andre. De drømmer kanskje om en annerledes reise og opplevelser helt utenom det vanlige. 
     
  • For Plan er det viktigste at fadderbarna gir oss en unik tilstedeværelse i lokalsamfunnene. Vi kjenner barna og familiene. Vi forstår behovene. På grunn av fadderskapet kan vi jobbe langsiktig og bidra til å skape positive endringer i barns liv.

Dette sier fadderne selv: 


Hvor ofte får jeg oppdateringer av fadderbarnet? Noen dager etter at du blir fadder, får du de første to bildene av fadderbarnet. Deretter får du nye bilder årlig. Du mottar også informasjon om blant annet familien, skolegang og Plans arbeid i området og landet. 

Bilder og info ligger på Min side på Plans nettsider. Vi sender også ut velkomstmappe og årlige oppdateringer i posten.

Familien Jeksrud, mor, far og to sønner. Barna viser fram tegninger til fadderbarnet.

- Når dere blir enda litt flinkere i engelsk, kan dere skrive brev til henne, sier pappa Kristian til sønnene Mikkel og Petter. Sammen med mamma Elin har de fadderbarnet Stera i Uganda. 

Kan jeg skrive brev til fadderbarnet? Ja, du kan skrive brev til fadderbarnet om du vil, enten digitalt eller via post. Og skriver du brev, får du svar. Noen faddere velger til og med å besøke fadderbarnet sitt. All kontakt med fadderbarnet skjer via Plan. 

Mobiltelefon med brev til fadderbarnadderbarnet

Hvordan brukes mine bidrag? Dine bidrag går til Plans prosjekter i lokalsamfunnet og landet der fadderbarnet bor, og kommer mange barn til gode. Av og til får vi spørsmål om hvorfor ikke fadderbidragene kun går til fadderbarnet. Direkte støtte til fadderbarnet ville skape et urettferdig skille mellom barn som får og barn som ikke får. Det gir en bedre og mer bærekraftig effekt at hele samfunnet beveger seg i riktig retning, enn at noen få mottar penger eller privilegier. 

Hvem bestemmer hva Plan skal gjøre? Vi tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og vi samarbeider med lokalbefolkningen, myndighetene og næringslivet for å skape gode oppvekstvilkår for barn. Et helt grunnleggende prinsipp i vårt arbeid, er at lokalbefolkningen – inkludert barna – er med på å vurdere hva som er viktigst hos dem. Noen steder er utdanning viktigst, andre steder er det fokus på helse eller beskyttelse.

I alle land har vi ulike prosjekter med samme formål: Å styrke levekårene for barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Fadderbarnet Liliane fra Kamerun graver i jorda

Liliane er et av Plans fadderbarn i Kamerun. Forurenset drikkevann har vært et problem i området der hun bor, og Lilliane har vært alvorlig syk. Hun fikk tyfoidfeber via drikkevannet. Nå har Plan sørget for tilgang til rent vann. Vi har også etablert spare- og lånegrupper, og det er grunnen til at Lillianes foreldre har råd til å sende henne på skolen. 

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet

Hvem blir fadderbarn? Fadderbarna velges ut i samarbeid med representanter fra lokalsamfunnet, og er ofte blant de fattigste i et område. Familien må selv ha lyst til at barna skal være fadderbarn. De må også være motiverte til å delta i utviklingen av lokalsamfunnet. Et fadderbarn kan betraktes som en ambassadør for sitt lokalsamfunn. 

Kan man få skattefradrag for fadderskapet? Ja, bidrag til Plan kan gi skattefradrag. For 2020 er fradraget på 22 prosent av det samlede bidraget til Plan, fra kr 500.

- Jenter er like viktige som gutter

Søsknene Oliver (11) og Linnea (7) har hvert sitt fadderbarn, og synes det er stas at de er med på å hjelpe til så barna får en bedre oppvekst.

Hva er Plans viktigste arbeidsområder? Plan jobber med utdanning, helse, beskyttelse og økonomisk sikkerhet. Vi jobber også for barn og unge skal få kunnskap om sine rettigheter. Det gjør vi fordi vi vet at det har stor betydning for deres evne til å stå opp for seg selv - og andre. Arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon.

Les mer om hvordan Plan jobber. 

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet