Som Planfadder bidrar du til at flere barn får utdanning, helsetilbud og økonomisk sikkerhet. At flere beskyttes mot barneekteskap og vold. Og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

10 kroner dagen: Du blir fadder for ett barn som du får følge utviklingen til, og ha kontakt med hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode. Du bidrar med 300 kroner eller mer i måneden, og kan få skattefradrag.

Vi jobber i de fattigste områdene for at barn skal få det bedre. Plan International driver utviklingsarbeid i mer enn 50 land. Vi jobber med utfordringer som krever langsiktig arbeid, derfor er støtten fra fadderne så viktig.

Pengene kommer fram. 84 prosent går til formålet, og Plan er i følge bladet Kapital en av de mest effektive bistandsorganisasjonene i Norge.

Det er mange grunner til å være Planfadder. Her ser du noen av dem:


Din støtte forandrer livet til barn og unge som disse:

Han flyktet fra Syria til Egypt, 4 år gamle Mouaiad. Krigen har satt dype spor, men nå får han psykososial støtte på Plans barnesenter. Her får han også øve på språket gjennom sang og lek. Moren får hjelp og støtte i en mødregruppe.

Endelig kan Sheshig (13) bruke mer tid på skolen. Plan har sørget for vannpumper i landsbyen, dermed slipper hun og nabojentene å bruke flere timer hver dag på å hente vann, slik mange må i Etiopia.

Tvangs-giftet, gravid og mishandlet. Det var situasjonen til Kevinne (16) fra Benin. Hun greide å rømme, men sto uten inntekt til å forsørge seg og babyen. Ved hjelp av Plan får hun utdanning som frisør. Vi jobber også mot barneekteskap.Jente fra Benin med papir og penn

Ønsker du deg et fadderbarn? 

Denne jenta fra Benin er fadderbarn gjennom Plan. Her skriver hun brev til fadderen sin. Mange fadderbarn forteller at det er spennende og motiverende å ha en fadder på den andre siden av kloden.  

Les mer om fadderbarna i Plan
mor og datter ser på pc sammen

Det kan være hyggelig å sende en hilsen

Johanne og Solveig sender av og til en hilsen til fadderbarnet via Min side.

Barnefamilier forteller ofte at fadderbarnet gir nærhet til arbeidet de støtter, og gjør det lettere å snakke om hvordan det er å vokse opp i andre land. 

Se flere grunner til å være Planfadder
Norsk kvinne smiler til fadderbarnet

Noen Planfaddere besøker fadderbarnet

Hilde møtte Hajala:
- Aldri har jeg opplevd å føle meg så knyttet til en familie på så kort tid!

Les om faddere på besøk hos fadderbarnet

Truls Svendsen er Planfadder:

Truls Svendsen var fadder nummer én i denne lille landsbyen i Nepal. Etter ham kom 200 faddere til. Se hva de har bidratt til:

Dette arbeider vi med

Inkluderende utdanning

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Plan jobber for trygge, gode og inkluderende skoler som passer for alle barn.

Tidlig innsats for barn

Mange barn dør på grunn av sykdommer som enkelt kunne ha vært forebygget eller behandlet. Vi har tiltak for barn fra de er i mors mage.

Beskyttelse av barn

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot alle former for vold og overgrep. Derfor er beskyttelse av barn fundamentet for alt Plan International gjør.

Unges medvirkning og lederskap

Plan gir barn og unge kunnskap om sine rettigheter, bidrar til å styrke deres selvtillit og gir praktisk opplæring i hvordan de kan ta en aktiv rolle for å oppnå positive forandringer i sin hverdag.

Yrkesopplæring og entreprenørskap for unge

Arbeidsplasser er en viktig forutsetning for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst. Plan bidrar til at unge kan arbeide seg ut av fattigdom.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Plan gir barn og unge økt kunnskap, slik at de kan ta informerte og selvstendige valg om egen kropp og seksualitet. Endring av lover og normer er også viktig, som forbud mot barneekteskap.

Jenters rettigheter

Alle barn har de samme rettighetene. Men der barn har det vanskelig, er det ofte vanskeligst å være jente. Derfor har Plan et særlig fokus på jenters rettigheter.

Inkludering

Inkludering er et tema som går på tvers av alt vårt arbeid. Alle mennesker har de samme rettighetene, og må få ta del i samfunnet på lik linje.

Les mer om hvordan Plan jobber
Les om Plans økonomi

Ofte stilte spørsmål

Sende en hilsen til fadderbarnet

Mange ønsker å sende en hilsen til fadderbarnet sitt. 

Hva kan jeg sende til fadderbarnet?

Du kan sende brev og bilder til fadderbarnet, i tillegg til små ting som klistremerker, fotballkort og glansbilder. Forsendelsen må være flat (maks 5 cm) og ikke veie mer enn 150 gram. Plan International tillater ikke å sende klær og smykker.

Det aller enkleste er å sende en elektronisk hilsen via brevløsningen på Min side, her kan du også legge ved bilder.

Hvordan sender jeg en hilsen til fadderbarnet mitt?

Av hensyn til både fadder og fadderbarn skal all kommunikasjon gå gjennom Plan.

Det enkleste er å sende en hilsen via Min side.

Du kan selvfølgelig også skrive et brev for hånd og sende det i posten. Slik gjør du det:

  1. Merk brevet, bilder og eventuelle andre ting med SP- og SC-nummer. Bruk gjerne brevetiketter. Brevetiketter fikk du tilsendt da du ble fadder, men du kan også skrive ut nye brevetiketter (pdf). Eller du kan kontakte oss på telefon 09909 eller e-post info@plan-norge.no, så sender vi deg nye i posten. 
  2. Send brevet til: Plan Norge, Postboks 1, St Olavsplass, 0130 Oslo.

Vi gjør oppmerksom på at alle hilsener og brev til fadderbarna leses gjennom av frivillige eller ansatte på et Plan-kontor, før hilsenene sendes videre til fadderbarna.

Hva skal jeg skrive om?

Du behøver ikke skrive så mye. En kort hilsen kan være like verdifull som et langt brev.

Fortell gjerne om hva du eller familien driver med til daglig; jobb, skole, hobbyer eller fritidsinteresser. Du kan også fortelle litt om Norge og de ulike årstidene. 

Det er også hyggelig om du viser interesse for livet til fadderbarnet, for eksempel hvordan barnet har det på skolen, og hvordan det står til med familien.

Bilder er alltid populært! Du kan laste opp egne bilder via Send hilsen på Min side eller sende egne bilder i posten. Hvis du vil sende bilder via nettsidene, kan du også velge bilder fra Plans bildegalleri med motiver fra ulike årstider og norske landskap.  

Hvis du har barn, vil de kanskje lage en tegning til fadderbarnet?

Hvor lang tid tar det før fadderbarnet mottar brevet mitt?

Det kan ta opp til åtte uker før brevet kommer frem til fadderbarnet ditt. I enkelte tilfeller kan det ta lengre tid.

Brevet har mange stopp underveis, og mange av fadderbarna bor i avsidesliggende landsbyer. Brevene oversettes vanligvis hos Plan International Norge eller i fadderbarnets hjemland. Av og til begge steder. Denne jobben er det Plans frivillige som gjør.

Deretter vil en av de frivillige ta med brevet hjem til fadderbarnet. Ofte bruker de sykkel eller moped, noen ganger går de til fots.

I regntiden hender det at veiene blir ødelagt, og i perioder er det umulig å komme frem til enkelte lokalsamfunn.

Mange av områdene Plan jobber i er svært utsatt for naturkatastrofer eller er preget av sosial uro. I perioder med slike utfordringer blir korrespondanse mellom fadder og fadderbarn satt på vent.

Hva er brevetiketter?

Brevetiketter er etiketter med kontaktinformasjon som hjelper oss med å sortere posten til fadderbarna. Det er viktig å merke alt man sender med disse etikettene, i tilfelle deler av sendingen skulle komme bort fra hverandre på veien.

Brevetiketter fikk du tilsendt da du ble fadder, men du kan også skrive ut nye brevetiketter.

Vil du at vi skal sende deg nye i posten? Ta kontakt på e-post info@plan-norge.no eller på telefon 56 09 99 09.

Må jeg skrive på engelsk eller et annet språk?

Nei. Hvis du skriver på norsk, blir hilsenen din oversatt av våre frivillige medarbeidere. Sendetiden vil da bli forlenget noe.

Hvis du ønsker å skrive på engelsk, fransk eller spansk, trenger du ikke bekymre deg over at språket ikke er perfekt. . 

Nyheter om Plan

Hvor kan jeg lese nyheter fra og om Plan?

Hvem leder Plan International Norge?

Begrepsbruk

Plan International er en global bistandsorganisasjon som driver utviklingsarbeid for å gi barn en bedre framtid. Vi baserer vårt arbeid på FNs barnekonvensjon som slår fast at barn har de samme grunnleggende rettighetene uansett hvor de bor.

Begrep som veldedighet og veldedig formål brukes gjerne om organisasjoner som Plan. Her kan du lese hvorfor vi ikke er så glad i å bruke ordet veldedighet

Besøke fadderbarnet?

Kan jeg besøke fadderbarnet mitt?

Ja, det kan du! Hvert år er det mange faddere som besøker fadderbarnet sitt. For mange er dette en opplevelse for livet.

Husk at dette må organiseres gjennom Plan International Norge. Selve besøket varer én dag, og en representant fra det lokale Plankontoret er med deg.

Vurderer du å besøke fadderbarnet ditt? Ta kontakt med oss senest åtte uker før avreise, slik at vi får koordinert besøket med fadderbarnets familie og det lokale Plankontoret.

Her kan du lese om faddere som har besøkt sitt fadderbarn

Hva betyr det å være fadderbarn?

Et fadderbarn er en slags ambassadør for et av lokalsamfunnene der Plan jobber.

Hva er et fadderbarn

Et fadderbarn er en ambassadør for et av lokalsamfunnene der Plan jobber.

Fadderbarna velges ut i samarbeid med representanter fra lokalsamfunnet, og er ofte blant de fattigste i et område. Familien må selv ha lyst til at barna skal være fadderbarn, og de må være motiverte til å delta i utviklingen av lokalsamfunnet.

For fadderbarna og familien åpner fadderskapet en dør til en større verden. Det kan gi en følelse av å bli sett og at noen heier på dem. 

Ikke alle barn i et lokalsamfunn er fadderbarn, men alle drar nytte av Plans arbeid. 

Les mer om fadderbarn

 

Hvorfor ha et fadderbarn?

Noen velger å ha et fadderbarn fordi det gir dem en større nærhet til arbeidet de støtter. Andre velger å ikke ha kontakt med fadderbarnet, men opplever ordningen som en garanti for at hjelpen kommer fram. 

Mange syns fadderbarnet gjør det lettere å lære egne barn om andre land og kulturer. 

Les mer om det å få et fadderbarn

Dette brukes pengene til

Hva brukes mine penger til?

Bidragene du betaler inn hver måned brukes i området der fadderbarnet ditt bor. Her blir prosjektene planlagt og gjennomført i samråd med lokalsamfunnet.

Alt som har innvirkning på barnets levekår må tas i betraktning: helse, utdanning, oppvekstmiljø og familiens økonomiske grunnlag. Derfor har Plan som et grunnleggende prinsipp at hjelpen alltid må rettes mot lokalsamfunnet.

Fadderbarnet ditt får altså ikke direkte pengestøtte, det ville laget et urettferdig skille mellom de barna som får og de som ikke får. Alle barna i lokalsamfunnet drar nytte av prosjektene Plan har.

Les mer om hvordan Plan jobber

Hvor mye går til administrasjon?

Skattefradrag for bidrag til Plan

Kan jeg få skattefradrag på donasjoner og fadderbidrag?

Du kan få skattefradrag på gaver til Plan International Norge. Fradraget er på 23 prosent av det samlede bidraget ditt til Plan i inntektsåret 2018, fra kr 500.

Merk at alle bidrag må være på Plans konto innen 31. desember for at du eller din bedrift skal få skattefradraget det aktuelle året.

For å innberette dine bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødsels- og personnummer (11 siffer). Dersom giveren er bedrift trenger vi organisasjonsnummeret. Skattedirektoratet godkjenner ikke at kun giver fører gavebeløpet i sin selvangivelse. 

Her kan du registrere ditt fødselsnummer på en sikker måte.

Har du spørsmål om årsoppgave eller donasjoner, kontakt oss på e-post info@plan-norge.no eller på telefon 56 09 99 09.

Hvorfor står ikke beløpet jeg har betalt til Plan på selvangivelsen?

Det kan skyldes flere årsaker:

Mangler vi fødsels- og personnummeret ditt? Hvis du er privat giver må vi har fødsels- og personnummeret ditt (11 siffer) for at du skal få skattefradrag. Skattedirektoratet godkjenner ikke at kun giver fører gaveløpet i sin selvangivelse, det må også stå i årsoppgaven fra oss.

Mangler vi organisasjonsnummeret til bedriften? Dersom du representerer en bedrift må vi tilsvarende ha bedriftens organisasjonsnummer.

Har du gitt til en "privat" innsamling? Dersom du har gitt en donasjon i forbindelse med bursdag, bryllup eller lignende, er det initiativtager som får skattefradraget.

Har du handlet alternative gaver i nettbutikken til Plan? I følge lovverket er det kun symbolske gavekort som gir rett til skattefradrag. Andre gaver i butikken gir ikke mulighet for skattefradrag.

Har du gitt en donasjon via SMS? Plan Norge følger bransjenormen og anser SMS-donasjoner som anonyme. I dag har mange arbeidstakere mobiltelefon gjennom sin arbeidsgiver, og i disse tilfellene vil det være usikkert om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som vil være den juridiske bidragsyteren.

Les mer om fradrag for gaver til ideelle organisasjoner på Skatteetatens hjemmeside.

Kan bedrifter få skattefradrag?

Ja, bedrifter kan få skattefradrag for sine bidrag til Plan International Norge. Fradraget er på 27 prosent av bedriftens samlede bidrag til Plan i inntektsåret 2016, fra kr 500.

Regjeringen bestemmer det maksimale skattefradraget man kan få for gaver til ideelle organisasjoner, og dette endres fra år til år. 

Merk at alle bidrag må være på Plans konto innen 31. desember for at du eller din bedrift skal få skattefradraget det aktuelle året.

For å innberette bedriftens bidrag til skattemyndighetene, trenger vi bedriftens organisasjonsnummer. Skattedirektoratet godkjenner ikke at kun giver fører gavebeløpet i sin selvangivelse. 

Har du spørsmål om årsoppgave eller donasjoner, kontakt oss på e-post bedrift@plan-norge.no eller på telefon 56 09 99 09.

Les mer om fradrag for gaver til ideelle organisasjoner på Skatteetatens hjemmeside.

Hvorfor har jeg ikke mottatt årsoppgaven min fra Plan?

Alle privatpersoner som er faddere finner Årsoppgaven sin på Min side innen utgangen av januar hvert år. Vi sender e-post eller SMS med varsel til deg når den er klar. Bedrifter får Årsoppgaven tilsendt i posten. 

Har du spørsmål knyttet til dette, ta gjerne kontakt med oss på info@plan-norge.no eller på telefon 56 09 99 09.

Betaling

Hvordan fungerer AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en tjeneste bankene tilbyr for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro trekkes fadderbidraget automatisk den 20. hver måned. 

Du oppretter selv AvtaleGiro i nettbanken eller ved å kontakte banken din. Betalingsinformasjon finner du på fakturaen du mottar i posten. Du kan også enkelt opprette AvtaleGiro på Min side.

Velger du AvtaleGiro som betalingsmåte er det enkelt for både deg og oss. Vi sparer miljøet når vi slipper å sende ut giroer. Og ikke minst; pengene vi sparer kan heller brukes på arbeidet i lokalsamfunnene til fadderbarna.

Hvorfor kan det skje at jeg får giro på dobbelt beløp?

Betalingsfristen for fadderbidrag er den 15. i hver måned (den 20. for AvtaleGiro-trekk). Hvis du betaler etter fristen kan vår utsendelse av ny giro og din innbetaling krysse hverandre. Dersom dette er tilfelle kan du bare justere ned beløpet på giroen. Velger du å betale det doble beløpet, vil dette bli postert som en fremtidig betaling i systemet vårt, og du vil ikke motta giro påfølgende måned.

Har du byttet bank eller kontonummer?

Da må du først avslutte din nåværende AvtaleGiro, for så å vente et par dager før du oppretter en ny avtale tilknyttet din nye konto. Du kan enkelt opprette AvtaleGiro via Min Side.

Det kan ta inntil 2 måneder før den nye avtalen inntrer. I mellomtiden mottar du vanlige giroer fra oss.

Har AvtaleGiroen har stoppet opp?

Da kan det være beløpsgrensen er for lav. Dette kan du sjekke i nettbanken, eller ved å kontakte banken din.

Kan jeg støtte Plan med et lavere beløp hver måned?

Ja, det er mulig. Du kan støtte Katastrofefondet med 200 kroner hver måned. På den måten bidrar du til at Plan kan handle raskt når katastrofen rammer. 

Ta kontakt med oss på telefon 56 09 99 09 eller på e-post info@plan-norge.no hvis dette høres ut som noe for deg.

Du kan også støtte Plan med enkeltbeløp

Kan jeg betale fadderbidragene årlig, halvårlig eller kvartalsvis?

Ja, det er helt i orden å betale årlig, halvårlig eller kvartalsvis. Send en e-post til info@plan-norge.no eller ring oss på telefon 56 09 99 09.

Alternative gaver

Kan jeg kjøpe alternative gaver hos Plan?

Ja, vi selger alternative gaver, eller gaver med mening, som det også kalles. Når du kjøper Plans alternative gaver, bidrar du til å gi barn en bedre fremtid. Pengene går til skolemateriell, skolebygg, vaksiner, medisiner, rent vann og andre prosjekter der Plan jobber.

Vi selger også alternative firmagaver.

Her kan du lese mer om hva som ligger i formuleringen "gaver med mening".

 

    

Selger Plan firmagaver?

Ja, Plan tilbyr firmagaverenten du har behov for gaver til de ansatte, oppmerksomheter til foredragsholdere eller julekort til forretningsforbindelser. I nettbutikken vår finner du både symbolske gavekort, gaver og julekort!

Kanskje vil din bedrift la seg inspirere av Deloitte: I flere år har bedriften byttet ut julegaver til de ansatte med støtte til Plans arbeid i Liberia. Til sammen har de bygd to skoler!

Les mer om symbolske gavekort og betydningen av gaver med mening.

Kan jeg gi bort et fadderskap i gave?

Ja, det kan du.

Kontakt oss på telefon 56 09 99 09 eller info@plan-norge.no og oppgi navn og adresse på både deg og den som skal få gaven. Du vil da motta et skjema for avtalegiro og den du gir gaven til vil motta en velkomstpakke med informasjon og bilde av fadderbarnet.

Les mer om å gi bort et fadderskap i gave.

 

Hva er et symbolsk gavekort?

Når du kjøpet et symbolsk gavekort, gir du en svært verdifull gave:

  • Pengene går til skolemateriell, skolebygg, vaksiner, medisiner, rent vann og andre prosjekter der Plan jobber.
  • Du får et kort med bilde av den symbolske gaven og en kort tekst om arbeidet.
  • Kortet er symbolsk og er et eksempel på hva Plan kan gjøre for pengene som kortet koster.
  • Anledningene for å gi et symbolsk gavekort er mange: Jul, dåp/navnedag, bursdag, konfirmasjon, bryllup, morsdag/farsdag eller Valentinesday.

Du finner symbolske gavekort i vår nettbutikk.

Hva går pengene til?

Når du kjøper Plans alternative gaver, bidrar du til å gi barn en bedre fremtid. Pengene går til skolemateriell, skolebygg, vaksiner, medisiner, rent vann og andre prosjekter der Plan jobber.

Les mer om hvordan vi bruker pengene.

Når får jeg tilsendt gavene?

Vi sender deg gavene første arbeidsdag etter bestilling. Hvis du kjøper elektroniske symbolske gavekort eller oppskrift på julekuler, sender vi dem til deg med e-post med en gang.

Gavetips

Kan jeg gi bort fadderskap i dåpsgave eller som gave til navnefest?

Ja, du kan gi bort Planfadderskap som dåpsgave, som gave til navnefest - eller ved andre anledninger. 

Ta kontakt med oss på telefon 56 09 99 09 eller e-post info@plan-norge.no, så hjelper vi deg med registreringen. Vi trenger navn og adresse både på deg og den som skal få gaven. Mottakeren av gaven får velkomstpakke med informasjon og bilder av fadderbarnet. Giveren av gaven får velkomstbrev og skjema for avtalegiro. 

Det kan være en god idé å velge et fadderbarn på samme alder som dåpsbarnet. Les mer om å gi Planfadderskap i dåpsgave

 

Bidrag og donasjoner

Hvordan kan jeg donere et enkeltbeløp til Plans arbeid?

Du kan støtte Plan International Norges arbeid på følgende måter:

Gi donasjon via nettsiden
Velg hvilket prosjekt du vil støtte og gi et engangsbeløp her

Betale til bankkonto
Du kan overføre et ønsket beløp til Plans donasjonkonto.
Kontonummer: 7874 06 20877.
Husk å merke innbetalingen med ønsket prosjekt.

For donasjoner fra utlandet, bruk disse opplysningene:
IBAN: NO 07 7874 0620 877
BIC (SWIFT-adress): DNBANOKKXXX

Givertelefon: 820 44 123
Du gir 200 kroner per oppringing. Telefondonasjoner anses som anonyme, og gir ikke mulighet for skattefradrag.

 

 

Hvordan overfører jeg penger fra utlandet?

For donasjoner overført fra utlandet, bruk disse opplysningene:

IBAN: NO 07 7874 0620 877

BIC (SWIFT-adress): DNBANOKKXXX

Hvis donasjonen skal øremerkes et prosjekt, merk overføringen med prosjektnavnet.
 

Kan jeg være fast giver uten å være fadder?

Ja, det kan du. Du kan bli fast bidragsyter til katastrofefondet eller støtte Plans jentefond. Da velger du selv hvor mye du ønsker å bidra med per måned. Hvert år får du en rapport om hvordan bidragene dine har blitt brukt.

Ta kontakt med oss på telefon 56 09 99 09 eller på e-post info@plan-norge.no hvis dette høres ut som noe for deg.

Kan jeg gi pengegaver til fadderbarnet mitt?

Nei, det er ikke mulig å gi pengegaver til fadderbarnet eller familien deres. Dette kommer først og fremst av at Plan ønsker å unngå forskjellsbehandling og misunnelse i lokalsamfunnet. Vi ønsker at alle barn skal ha like muligheter og likt utbytte av Plans arbeid, derfor ønsker vi at din ekstra pengegave skal kunne komme alle til gode.
Dersom du ønsker å gi et ekstra bidrag kan du donere til et prosjekt eller gi en åpen donasjon.

Avslutte fadderskapet

Hvordan kan jeg avslutte fadderskapet?

For å avslutte fadderskapet, ta kontakt på epost info@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09. Det er også flere andre måter å støtte arbeidet vårt på, spør oss gjerne om alternativer!

Adresseendring og e-postadresse

Hvordan endrer jeg kontaktinformasjonen min?

Du oppdaterer kontaktinformasjonen din under Min profil på Min side, eller ved å kontakte oss på info@plan-norge.no eller på telefon 56 09 99 09.

Hvorfor skal jeg registrere e-postadressen min?

Vi sparer både tid og penger hvis vi av og til kan sende deg relevant informasjon på e-post istedenfor i posten.

SP- og SC-nummer

Hva er SP-nummer?

SP står for Sponsor Parent, og er ditt “ID-nummer” hos Plan. Det består av syv siffer, og kan også bli referert til som givernummer eller faddernummer.

SP-nummeret finner du oppe i høyre hjørnet i brev fra Plan Norge. I brev fra andre land kan numrene se litt annerledes ut.

Vi kan hjelpe deg med å finne ditt SP-nummer.  Kontakt oss på info@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09.

Hva er SC-nummer?

SC står for Sponsor Child, og er fadderbarnets “ID-nummer”. Det består av 4+10 siffer.

Du trenger SC-nummeret hvis du skal skrive brev til fadderbarnet ditt og sende det i posten.

SC-nummeret finner du under Min profil på Min side. Du kan også kontakte oss på info@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09.