Koronahjelp til India

Smittetrykket i India er skyhøyt, særlig i urbane strøk. Plan bistår med nødhjelp, og er bekymret for barns psykiske og fysiske helse.

Koronakrise i India

Muterte versjoner av koronaviruset har spredt seg raskt i India de siste ukene, og mer enn to tredjedeler av landets 28 delstater er i lockdown. India har hatt opp mot 400.000 nye smittetilfeller daglig og mange tusen er døde. 

Halvparten av alle koronapasienter i verden er i India. Så langt er 1.894.991 vaksinert. 

– Situasjonen er prekær. Plan er tilstede i noen av de hardest rammede områdene i India. Vi har gjennom hele pandemien jobbet lokalt med å styrke de aller fattigste familiene og barna. Nå må land gi målrettet hjelp til det myndighetene i India ber om, sier generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli.

Dette skal Plan gjøre nå

  1. Matkasser til 100.000 familier som enten har blitt smittet eller mistet levebrødet sitt grunnet koronarestriksjoner.  
  2. Smittevernsutstyr til 100.000 i frontlinjen – helsepersonell, andre som jobber med smittede og politi.  
  3. Bevissthetskampanje om smittevernstiltak og for å snu vaksinenølere – blant annet ved å sette opp kiosker for mobilregistrering for vaksine. Mål om å nå 1 million mennesker i 1.800 landsbyer.  
  4. Oksygenkonsentratorer for å støtte 500 koronahjelpesentre i distriktene og mindre byer.   
  5. Koronahjelpesentre (x20) som kan ta 100 koronapasienter om gangen i tre måneder.   
Koronakrise i India

Bekymret for barna 

Smitten i landet er særlig utbredt i urbane strøk og sykehusene er snart fulle. Mange blir bedt om å dra til mindre sykehus utenfor byene. Plans programmer og fadderbarn er i disse områdene. Øker smitten her kan det få katastrofale følger. Sykehusene mangler både oksygen, respiratorer, flere vaksiner og antivirale legemidler. Mangelen på oksygen har ført til at myndighetene i landet har måttet innføre oksygenkvoter for de ulike deltstatene. 

Plan er bekymret for barns psykiske helse.

– Lockdown og stengte skoler preger barna, i tillegg til høye dødstall og historier i nyhetene. Barna har behov for psykososial støtte. I tillegg kan det se ut til at barn opplever mer alvorlige sykdomssymptomer med det muterte viruset. Dette er svært bekymringsverdig, sier Partapuoli. 

Til dags dato er det ikke rapportert om at noen av Plans fadderbarn i India er smittet av korona. 

Styrker lokal helseinfrastruktur

Under krisen har Plan sørget for smitteverninformasjon for å forhindre smitte i lokalsamfunnene. Vi har også jobbet med å styrke den lokale helseinfrastrukturen for å være bedre rustet for en eventuell smittekrise blant noen av Indias fattigste og mest utsatte.

– For å bistå i den humanitære krisen vil Plan fokusere på fem tiltak de neste tre månedene. Gjennom forebygging av smitte og distribusjon av mat vil vi nå 200.000 koronaberørte familier direkte og 1 million fattige familier indirekte. Vi ønsker særlig å nå jenter og unge kvinner og det estimerte budsjettet er på 10 millioner euro, sier Partapuoli.

Så langt har Plan samlet inn 1.740.625 euro og nådd 116 502 familier med nødhjelpspakker. 

Jeg vil bli Planfadder

Mer om fadderskapet