Bli fadder i dag

Som Planfadder er du med på å gjøre verden til et bedre sted.

Smilende skolejente sitter foran tavla.

Jeg vil bli Planfadder

Mer om fadderskapet
  • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
  • Du bidrar til utdanning, helse og beskyttelse mot barneekteskap og vold. 
  • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Hva er et fadderbarn?

Et fadderbarn er et barn som bor i et område hvor Plan jobber. Du kan ha kontakt med fadderbarnet ditt, hvis du vil. Og når korona er over, håper vi det igjen vil være mulig å besøke fadderbarnet.

Jente fra Benin skriver brev til fadderen

Din støtte forandrer livet til barn og unge:

Før måtte Queen være med mamma på jobb. Nå er hun på Plans barnesenter hvor hun spiser seg mett, leker og lærer i trygge omgivelser.
  

Sangeetha stoppet sitt eget bryllup. Å være med i Plans ungdomsgruppe ga henne kunnskap og styrke til å si nei.

Skolen til Valentine er stengt på grunn av korona. Nå har Plan lagt til rette for hjemmeskole så hun kan fortsette å lære.

Jeg vil bli Planfadder

— Det som gjør fadderordningen så spesiell, er at det finnes bånd som knytter oss sammen som mennesker. Som likeverdige. Som venner.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet

Dette gjør Plan

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først.

Dette jobber vi mye med: 

  • Kampen mot barneekteskap 
  • Utdanning
  • Beskytte barn mot vold og overgrep 
  • Småbarnshelse
Tankefull jente

Pengene kommer frem. 82 prosent går til formålet. 

Gjennom fadderordningen har Plan direkte kontakt med 1,2 millioner fadderbarn og deres familier. Denne kontakten gir oss unik kjennskap til områdene vi jobber i. Fordi vi er til stede over tid, med lokalt ansatte og lokale frivillige, har Plan stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. 

Vi involverer alltid de som bor i områdene hvor vi jobber, og mobiliserer barn, unge, familier, lokalsamfunn og næringsliv. Nærværet gjør at Plan kan reagere raskt i kriser.

Plan jobber med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, og er partipolitisk og religiøst uavhengig. Vi har prosjekter i mer enn 50 land og har en solid økonomi.  

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet