Kontaktinformasjon

Du blir fadder for 1 barn du kan ha kontakt med, hvis du vil. Bidraget ditt er på 350 kroner i måneden, og kommer mange barn til gode. Din støtte går til viktig arbeid som skolegang, helse, beskyttelse og jenters rettigheter.