to jenter fra Bangladesh går smilede foran i en gruppe barn. Alle bærer skolebøker med seg.

Takk for at du støtter kampen for jenters rettigheter

Du bidrar til at jenter får skolegang, beskyttelse mot barneekteskap, kunnskap om rettighetene sine og mulighet til å bli økonomisk selvstendige.

Et av prosjektene for jenters rettigheter, er arbeidet med å styrke skolegang og redusere faren for barneekteskap for jenter i Bangladesh. Det er ofte på ungdomsskolen at mange jenter dropper ut av skolen. Derfor er prosjektet rettet spesielt mot jenter mellom 15 og 19 år.

Rongpur-regionen er den regionen i Bangladesh med høyest andel fattigdom. Her blir svært mange jenter tvunget til å droppe ut av skolen i tidlig alder for å jobbe hjemme, ta vare på søsknene sine eller gifte seg. Samtidig er kvaliteten på skolen ofte lav. Behovet for bedre undervisning, skoleutstyr, bibliotek, toaletter og rent vann er stort.

Dette har vi fått til sammen:

 • Ruste opp skolene med egne toaletter og vaskefasiliteter for jenter, slik at skolen også er trygg og tilgjengelig for jenter når de har mensen.
 • Etablere skolebibliotek for å støtte opp om utdanningen og gi trygge, sosiale møteplasser.
 • Økonomisk støtte til familier slik at de kan sende døtrene sine på skolen.
 • Skolestipend til 496 jenter.
 • Tilpasse skolegård, klasserom og toaletter for barn med funksjonsnedsettelser.
 • Kursing av lærere i hvordan de kan bidra til trygg og inkluderende utdanning for jenter.
 • Interaktiv opplæring med foreldrene om barneekteskap, viktigheten av skolegang for jenter og kunnskap om tenåringshelse.

Image
1 327

 jenter har vært med i prosjektet.

Image
2 000

foreldre har deltatt i opplæring.

Image
496

 jenter har fått skolestipend.

Jente på skole i Bangladesh.

Skolegang for jenter er nøkkelen ut av fattigdom og en helt sentral brikke i å få slutt på barneekteskap.

Jenter blir hørt

Vi jobber for at barn og unge skal bli hørt og ha muligheten til å delta i beslutninger som påvirker livene deres og samfunnet de lever i. I dette prosjektet har vi involvert jentene for å høre hvilke utfordringer de har og hva de trenger for å få en tryggere skolehverdag. Jentene vi har snakket med bekrefter at det har skjedd store endringer i etterkant av prosjektet, noe som påvirker livene deres på en positiv måte.

 • Mange flere jenter fullfører skolen nå enn tidligere.
 • Ingen jenter mellom 15 og 19 år, som går på skolene som deltok i prosjektet, har giftet seg etter prosjektet startet.
 • Både elever og foreldre opplever at skolen har blitt tryggere for jenter.
 • Med egne toaletter, vaskefasiliteter og tilgang på bind, er skolen trygg og tilgjengelig for jenter også når de har mensen. Det er med på å redusere unødvendig fravær og frafall.
 • Jentene forteller at de ikke lenger trakasseres av guttene på vei til skolen, fordi holdningsarbeidet har ført til mer respekt og forståelse.

Man er ikke svak fordi man er jente, man kan få til masse, sier Rafiya, en av jentene som har deltatt i prosjektet.

Barn på skole i Bangladesh.

Sabina er glad for at skolen hun går på har fått skolebibliotek. Hun elsker bøker og synes hun får større utbytte av undervisningen ved å lese mer og diskutere med medelever. Sabina er også med i elevgruppen som driver biblioteket. For å inspirere andre ungdommer, har hun startet en lesesirkel.

Når foreldre får mer kunnskap om jenter, endrer de ofte tankegang og blir inspirert til å støtte oss i å ta utdannelse, sier Saima (pseudonym), som går siste året på ungdomsskole.

Jente på skolen i Bangladesh.

Saima tror ikke hun hadde gått på skolen i dag om det ikke hadde vært for prosjektet. Hun forteller at både hun og moren har blitt bevisst på hvor viktig det er at også jenter gjør ferdig utdannelsen sin.

Mamma støtter meg og sier at skolen er det viktigste. Når folk maser om at jeg bør gifte meg, sier hun at jeg er opptatt med å gjøre ferdig utdannelsen min, sier Saima.

Jenter på skole i Bangladesh.

Det sosiale fellesskapet er viktig for å styrke trivsel og motivasjon til å gå på skolen. Gjennom prosjektet er det lagt enda bedre til rette for trygge og gode fellesområder.

Med støtten din bidrar du til å styrke rettighetene til noen av verdens mest sårbare jenter. Takk for at du er et medmenneske som står sammen med dem som trenger det aller mest!