Fornøyd jente fra Ecuador.

Fadderbarn – gi alle barn like muligheter

Som Planfadder bidrar du i kampen mot barneekteskap, med å få unge i arbeid, at jenter og andre unge beskyttes i krise og mot vold og overgrep. Bidraget ditt går til prosjekter i landet og lokalsamfunnet der fadderbarnet bor, og til globalt arbeid for barns rettigheter. 

Et fadderbarn er en representant for et av lokalsamfunnene der Plan jobber. Hvis du blir Planfadder får du bilder av fadderbarnet og du får vite litt om barnet, familien og lokalsamfunnet. Du kan følge Plans arbeid i landet de bor i, og du kan brevveksle med fadderbarnet – hvis du vil.
 

Et fadderbarn i Rwanda har skrevet brev til fadderen sin.

En lokal Planansatt eller frivillig henter og leverer brev til og fra fadderbarna. Her ser vi Elisabeth (7) fra Rwanda og en frivillig i hennes lokalsamfunn, Serepia.

Hvorfor er det fint å ha et fadderbarn?

Som Planfadder kan du bidra til at flere barn vokser opp i trygge lokalsamfunn hvor barns rettigheter blir respektert og hvor jenter får de samme mulighetene som gutter.

  • Fadderordningen gir en nærhet til arbeidet man støtter. Det blir mer personlig.
  • Du kan følge utviklingen over tid, og få innblikk i livet til et barn på den andre siden av kloden.
  • Barnefamilier forteller ofte at fadderskap er en fin mulighet til å snakke med barna om hvordan det er å vokse opp i andre land.
  • Noen ønsker å bidra til utvikling i et spesielt land, kanskje fordi man har besøkt landet eller fordi man har familie eller venner der.
  • Som Planfadder kan du besøke fadderbarnet – hvis du vil. Det er ofte en annerledes reise og byr på opplevelser helt utenom det vanlige.

Gjennom fadderordningen har Plan en unik tilstedeværelse i lokalsamfunnene. Vi kjenner fadderbarna og familiene. Vi forstår behovene. Sammen med fadderbarna og familiene deres jobber vi langsiktig og bidrar til å skape positive endringer i barns liv.

– Jenter er like viktige som gutter

Søsknene Oliver (11) og Linnea (7) har hvert sitt fadderbarn, og synes det er stas at de er med på å hjelpe til så barna får en bedre oppvekst.

Remote video URL

Spørsmål og svar om å ha fadderbarn

Plan fadderbarn

Hvor ofte får jeg oppdateringer fra fadderbarnet?

Noen dager etter at du blir fadder får du de første to bildene av fadderbarnet. Deretter får du nye bilder årlig. Du mottar også informasjon om blant annet familien, skolegang og Plans arbeid i området og landet. 

Bilder og mer informasjon finner du på Min side. Vi sender også ut velkomstmappe og årlige oppdateringer i posten.

Familie med tegning til fadderbarn

Kan jeg skrive brev til fadderbarnet?

Ja, du kan skrive brev til fadderbarnet, enten digitalt eller via post. Noen faddere velger til og med å besøke fadderbarnet sitt. All kontakt med fadderbarnet skjer igjennom Plan. 

Få tips til brevskrivingen

Hvordan brukes bidragene

Hvordan brukes bidragene mine?

Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt, og kommer mange barn til gode. Av og til får vi spørsmål om hvorfor ikke fadderbidragene kun går til fadderbarnet. Direkte støtte til fadderbarnet ville skape et urettferdig skille mellom barn som får og barn som ikke får. Det gir en bedre og mer bærekraftig effekt at hele samfunnet beveger seg i riktig retning, enn at noen få mottar penger eller privilegier. 

Plan fadderbarn

Hvem bestemmer hva Plan skal gjøre?

Vi tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og vi samarbeider med lokalbefolkningen, myndighetene og næringslivet for å skape gode oppvekstvilkår for barn. Et helt grunnleggende prinsipp i vårt arbeid er at lokalbefolkningen – inkludert barna – er med på å vurdere hva som er viktigst hos dem. Noen steder er utdanning viktigst, andre steder er det fokus på helse eller beskyttelse.

Plans arbeid

Hvem blir fadderbarn?

Fadderbarna velges ut i samarbeid med representanter fra lokalsamfunnet, og er ofte blant de fattigste i et område. Familien må selv ha lyst til at barna skal være fadderbarn. De må også være motiverte til å delta i utviklingen av lokalsamfunnet. 

Jenter som lærer å forsvare seg i India.

Hva er Plans viktigste satsningsområder?

Plan jobber med utdanning, helse, beskyttelse og økonomisk sikkerhet. Vi jobber også for at barn og unge skal få kunnskap om rettighetene sine. Det gjør vi fordi vi vet at det har stor betydning for deres evne til å stå opp for seg selv – og andre. Arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon. Les mer om hvordan Plan jobber her.


Hver måned vil jeg gi

Vi jobber for at alle barn skal ha like muligheter

Remote video URL