Strategisk partnerskap med Plan

Strategisk partner

Når vi kombinerer næringslivets kompetanse med Plans erfaring skaper vi bærekraftig og økonomisk utvikling av lokalsamfunn – og nye muligheter for næringslivet.

Bedrifter som samarbeider med Plan får hjelp til å realisere sin bærekraftstrategi og bidrar til å skape endringer for barn og unge – særlig jenter. Sammen utvikler vi skreddersydde partnerskap basert på bedriftens mål.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan bedriften din kan samarbeide med Plan og bli strategisk partner?

Send e-post

Hvorfor bli strategisk partner?

Image
Styrket merkevare

Sammen med bedriften utvikler vi kommunikasjon som promoterer samarbeidet og styrker bedriftens merkevare.

  • Helhetlig kommunikasjonsplan for aktiviteter gjennom året. 
  • Mulighet for spesifikke forbrukerkampanjer.
  • Rettigheter til å bruke Plans logo.

Image
Økt engasjement

Samarbeidet er knyttet til ett spesifikt prosjekt eller Plans generelle arbeid. Sammen utvikler vi planer som involverer og engasjerer de ansatte.

  • Mulighet til å forme prosjektets innhold.
  • Jevnlige oppdateringer og rapporteringer fra prosjektet.
  • Felles plan for internt engasjement.

Image
Viderutvikling av kompetanse

Skap innovative løsninger for Plans arbeid og vekstmuligheter for bedriften. Dette er med på å utvikle ansattes kompetanse og gjør bedriften mer attraktiv for fremtidige ansatte.

  • Benytt bedriftens kompetanse i Plans arbeid.
  • Plan for involvering av de ansatte.
  • Samutvikling av innovative komponenter til prosjektet.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider blant annet med Telenor, Sogn og Fjordane Energi og Accenture. Les mer om våre samarbeidspartnere og hvordan vi jobber sammen for en bedre fremtid for barn og unge.

Plans metode

Når en bedrift blir strategisk partner med Plan kan du være trygg på at vi tar utgangspunkt i bedriftens målsetninger og behov. Sammen skal vi bidra til å skape en bedre verden for jenter og unge kvinner. Vi jobber i tråd med FNs bærekraftsmål, og alle våre partnerskap har bedriftenes behov innenfor bærekraft som utgangspunkt.

Vi bruker følgende prosess:

1. Kartlegge bedriftens behov

Hvilke behov har bedriften innen bærekraft? Hvordan er dette knyttet til bedriftens kjernevirksomhet og målsetninger?

Pil som peker nedover

2. Identifisere konsepter

Vi utforsker ulike konsepter som har en god link mellom bedriftens og Plans mål og verdier, og blir enig om prosjekt(er) som skal gjennomføres.

Pil som peker nedover

3. Sette inspirerende mål

Vi setter felles målsetninger for samarbeidet. Dette vil være den overordnede ledesnoren for partnerskapet.

Pil som peker nedover

4. Kickstarte samarbeidet

Realisering av prosjekt og promotering av samarbeidet. Vi utvikler egne planer for internt engasjement i bedriften og ekstern kommunikasjon av arbeidet.

FNs bærekraftsmål

FN har satt seg som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Plan har et særlig fokus på disse bærekraftsmålene: 1) utrydde fattigdom, 4) god utdanning, 5) likestilling mellom kjønnene, 8) anstendig arbeid og økonomisk vekst, 10) mindre ulikhet og 17) samarbeid for å nå målene.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å bli strategisk partner?

Kontakt oss på e-post