sammen skaper vi utvikling

Bedriften din kan bidra til likestilling og en bedre fremtid for barn. Særlig unge jenter.

– Dette er vinn-vinn, konstaterer Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge. – Når vi kombinerer næringslivets kompetanse med Plans erfaring, skaper vi utvikling. Men vi skaper også nye muligheter for næringslivet.  

Bedrifter som samarbeider med Plan får hjelp til å realisere sin bærekraftstrategi. Sammen utvikler vi skreddersydde partnerskap basert på bedriftens mål.  

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post

Med Telenor reduserer vi digitale ulikheter

Jenter faller utenfor den digitale revolusjonen. Det fører til at jenter blir ekskludert fra en verden av informasjon, kompetanse og arbeidsmuligheter. Digitale ferdigheter er nødvendig for å bruke internett for læring og mestring på en trygg måte. Adgang til digitale ferdigheter er nøkkelen for å redusere de digitale gapene mellom fattig og rik, jenter og gutter.   

Telenor og Plan har derfor utviklet prosjekter som skal gi barn og unge. i blant annet Thailand, de digitale ferdighetene de trenger for å navigere nettet på en trygg måte, slik at de kan utnytte det store potensiale tilgang til internett gir. Opplæringen bygger på Plans erfaring fra opplæring i skoler kombinert med bruk av Telenors online plattform DigiWorld.  Les mer om arbeidet. 

Det er skjevheter i Norge også. Jenter er underrepresentert i teknologiutdanninger og -yrker, og studier viser at det er store kjønnsforskjeller og mange barrierer for kvinner som er interessert i en karriere innen teknologi i Skandinavia. For å redusere denne skjevheten, har Plan og Telenor Norge sammen utviklet Girls Create Tech Academy. Gjennom mentorprogrammet veileder vi unge jenter til å vurdere teknologi som en mulig karrierevei. 

Dette får bedrifter igjen for å samarbeide med Plan 

Styrket merkevare: Sammen med bedriften utvikler vi kommunikasjon som promoterer samarbeidet og styrker bedriftens merkevare blant relevante målgrupper.  

Økt engasjement blant ansatte: Samarbeid mellom bedriften og Plan er knyttet til et spesifikt prosjekt/Plans generelle arbeid, og sammen utvikler vi planer som involverer og engasjerer de ansatte.  

Videreutvikle de ansattes kompetanse: Bedriften kan bidra med sin kompetanse til å skape innovative løsninger for Plans arbeid og vekstmuligheter for bedriften. Dette bidrar til å utvikle de ansattes kompetanse, er motiverende, samt gjøre bedriften mer attraktiv for fremtidige ansatte.

Les om bedrifter og samfunnsansvar.

Les mer om hvordan bedriften din kan samarbeide med Plan.