Sammen investerer vi i jenter

Over hele verden blir jenter diskriminert og stiller i andre rekke. Hvis vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi investere i jentene – og næringsliv og organisasjoner må bidra med sin kompetanse.

Se erfaringene til Telenor og Accenture. Begge samarbeider med Plan om å bedre situasjonen for jenter:

Telenor-medarbeider og teksten Plan+Telenor
Remote video URL

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post

Sammen reduserer vi digitale ulikheter i Telenors markeder

Jenter faller utenfor den digitale revolusjonen. Det fører til at jenter blir ekskludert fra en verden av informasjon, kompetanse og arbeidsmuligheter. Telenor og Plan har derfor sammet utviklet prosjekter som skal gi barn og unge, i blant annet Thailand, digitale ferdigheter.

Det er skjevheter i Norge også. Jenter er underrepresentert i teknologiutdanninger og yrker, og studier viser at det er store kjønnsforskjeller og mange barrierer for kvinner som er interessert i en karriere innen teknologi i Skandinavia. For å redusere denne skjevheten, har Plan og Telenor Norge sammen utviklet Girls Create Tech Academy. Gjennom mentorprogrammet veileder vi unge jenter til å vurdere teknologi som en mulig karrierevei.


Accenture og Plan kombinerer sin kjernekompetanse for å få unge i arbeid 

Accenture og Plan kombinerer sin kjernekompetanse for å styrke unges muligheter på arbeidsmarkedet. Vi jobber med yrkesopplæring, finansieringsmuligheter og nettverksbygging. Sammen har vi gjennomført et prosjekt i Uganda som har som ambisjon å gi unge på landsbygda tilgang på nye markeder.

Visste du at

  • 31% av unge kvinner mellom 15-24 var ikke i utdanning, jobb eller opplæring i 2020. Tilsvarende tall for menn var 14%.
  • 165 millioner færre kvinner enn menn eier mobiltelefon og 300 millioner færre kvinner enn menn har tilgang til internet via mobilen.
  • Kun 32 % innen Data og AI globalt er kvinner.