King Coffee + Plan

Sammen skal King Coffee og Plan bidra til bedre fremtidsutsikter for 4000 jenter og gutter i Uganda, ett av landene hvor King Coffee kjøper kaffebønner.

King Coffee har integrert samarbeidet med Plan i sin forretningsmodell: For hver kilo solgte kaffe går 10 kroner til prosjektet. 

King Coffee sin forretningsidé bygger på å levere god, bærekraftig kaffe til bedrifter. Kaffen skal være sertifisert, klimakompensert, fossilfritt brent og ikke minst smake godt. Bedriften ønsker også å bidra i lokalsamfunnene der hvor kaffebønnene produseres.

"Dette føles godt for oss – og ikke minst for våre kunder."

– Gjennom et samarbeid med Plan kan vi bidra til å skape nye muligheter for barn og jenter i de landene hvor vi kjøper kaffebønner. Vår kongstanke er å bruke de mulighetene vi har som bedrift til å gjøre de riktige valgene og integrere bærekraft i alt vi gjør. Dette føles godt for oss – og ikke minst for våre kunder, sier Erik Låbakk, daglig leder i King Coffee.

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post

Dette skal vi oppnå sammen

King Coffee vil blant annet bidra til å bygge et senter som skal brukes til førskole, barnehage og lek. Senteret inneholder et klasserom som utrustes med møbler, leker og opplæringsmateriell. Her skal barna få trygge rammer og de skal bli forberedt på skolegang. Dermed øker sjansen for at de senere fullfører utdanningen.

Om ettermiddagene vil klasserommet bli brukt til kurs for foreldre, blant annet om barns rettigheter. Det blir et særlig fokus på jenters situasjon, fordi mange jenter i Uganda opplever diskriminering. Foreldrene får reflektere rundt forhold som undertrykker jentene, og fedre får hjelp til å bli mer aktive i barneoppdragelsen.  

– Vi vil takke King Coffee for at de ønsker å bidra til vårt arbeid i Uganda. Med denne støtten kan vi sikre at enda flere jenter og gutter får mulighet til å skape seg en bedre fremtid, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan Norge.

Samarbeidet med King Coffee startet i 2019.