Fordeler ved å samarbeide med Plan

Styrket merkevare

Sammen med bedriften utvikler vi kommunikasjon som promoterer samarbeidet og styrker bedriftens merkevare blant relevante målgrupper. 

  • Utvikling av helhetlig kommunikasjonsplan for aktiviteter gjennom året. 
  • Mulighet for spesifikke forbrukerkampanjer knyttet til samarbeidet.
  • Rettigheter til å bruke Plans logo på produkt og reklamemateriell.

Økt engasjement blant ansatte 

Samarbeid mellom bedriften og Plan er knyttet til et spesifikt prosjekt/Plans generelle arbeid, og sammen utvikler vi planer som involverer og engasjerer de ansatte. 

  • Mulighet til å forme prosjektets innhold.
  • Jevnlige oppdateringer og rapportering fra prosjektet.
  • Felles plan for internt engasjement f.eks. intern kommunikasjon og aktiviteter der de ansatte kan bidra.   

Telenor engasjerer de ansatte gjennom sitt samarbeid med Plan. 

Viderutvikling av de ansattes kompetanse

Bedriften kan bidra med sin kompetanse til å skape innovative løsninger for Plans arbeid og vekstmuligheter for bedriften. Dette bidrar til å utvikle de ansattes kompetanse, er motiverende, samt gjøre bedriften mer attraktiv for fremtidige ansatte.  

  • Benytte bedriftens kompetanse i Plans arbeid.
  • Sette plan for involvering av bedriftens ansatte. 
  • Samutvikle innovative komponenter til prosjektet.

Accenture bruker sin kompetanse til utvikle innovative løsninger i Plans prosjekter. 

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post

Plans metode

Når din bedrift blir partner med Plan, kan du være trygg på at vi tar utgangspunkt i bedriftens målsetninger og behov. Sammen skal vi bidra til å skape en bedre verden for jenter og unge kvinner, og vi jobber i tråd med FNs bærekraftsmål.

Alle våre partnerskap har bedriftenes behov innenfor bærekraft som utgangspunkt.  Vi benytter følgende prosess:

1. Kartlegging av bedriftens behov

Hvilke behov har bedriften innen bærekraft? Hvordan er dette knyttet til bedriftens kjernevirksomhet og målsetninger?

Pil som peker nedover

2. Identifisere konsepter

Vi utforsker ulike konsepter som har en god link mellom bedriftens og Plans mål og verdier, og blir enig om prosjekt(er) som skal gjennomføres.

Pil som peker nedover

3. Sette inspirerende mål

Vi setter felles målsetninger for samarbeidet. Dette vil være den overordnede ledesnoren for partnerskapet.

Pil som peker nedover

4. Kickstarte samarbeidet

Realisering av prosjekt og promotering av samarbeidet.  Vi utvikler egne planer for internt engasjement i bedriften og ekstern kommunikasjon av arbeidet.

FNs bærekraftsmål

FN har satt seg som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Plan har et særlig fokus på disse bærekraftsmålene: 1) utrydde fattigdom, 4) god utdanning, 5) likestilling mellom kjønnene, 8) anstendig arbeid og økonomisk vekst, 10) mindre ulikhet og 17) samarbeid for å nå målene.