Næringslivet bidrar til å redusere de digitale gapene

Næringslivet spiller en viktig rolle i arbeidet for å redusere det digitale kompetansegapet mellom jenter og gutter. De kan bidra til å gi jenter og unge kvinner de verktøyene de trenger for å møte en digital fremtid og utnytte mulighetene teknologi gir.

En jente tester VR-briller.

Jenter faller ofte utenfor den digitale revolusjonen. Det fører til at jenter blir ekskludert fra en verden av informasjon, kompetanse og arbeidsmuligheter. Digitale ferdigheter er nødvendig for å bruke internett for læring og mestring på en trygg måte. Og adgang til digitale ferdigheter er nøkkelen til å redusere de digitale gapene.

Slik reduserer vi digitale ulikheter sammen med Telenor

Telenor og Plan har utviklet prosjekter som skal gi barn og unge i Myanmar og Thailand de digitale ferdighetene de trenger. Målet er at de skal kunne utnytte det store potensiale tilgang til internett gir på en trygg måte. Opplæringen bygger på Plans erfaring fra opplæring i skoler, kombinert med bruk av Telenors online plattform DigiWorld. Les mer om samarbeidet her.

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post

Det er skjevheter også i Norge

Jenter er underrepresentert i teknologiutdanninger- og yrker også i Norge. Studier viser at det er store kjønnsforskjeller og mange barrierer for kvinner som er interessert i en karriere innen teknologi i Skandinavia. For å redusere denne skjevheten har Plan og Telenor Norge sammen utviklet mentorprogrammet Girls Create Tech Academy. Gjennom programmet veileder vi unge jenter til å vurdere teknologi som en mulig karrierevei.

Girls Create Tech Academy skal bidra til kjønnsbalanse i teknologibransjen.

Atea setter fokus på jenter i tech

Hvert år stiller norske bedrifter opp for initiativet «Girls Takeover». Da gir lederen for bedriften fra seg sjefsstolen til en jente for én dag. På den måten markerer de viktighet av likestilling og ønsket om flere kvinnelige ledere. På kvinnedagen 8. mars tok Tyra (17) over Atea for en dag. Atea er et av Norges største teknologiselskaper og ønsker å rette søkelyset på likestilling i arbeidslivet, samt fremme jenters tilgang til utdannelse, teknologi og lederskap.

– Vi i teknologibransjen må bli langt bedre på å representere mangfoldet vi utvikler tjenester for, og jeg gleder meg til å lære mer fra Tyra om hvordan vi kan gjøre dette bedre, sa Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea, før «takeoveren».

Les mer om Plans samarbeid med Atea.

Se hvordan Telenor og Plan samarbeider om å få flere jenter og kvinner til å skape ny teknologi:

Se video av Telenor og Plans samarbeid
Remote video URL