Næringslivets kompetanse er kritisk

Skal vi løse verdens vanskeligste problemstillinger, må vi samarbeide. Kompetansen til Accenture og erfaringen til Plan gir løsninger for fremtiden.

Utfordringen: I mange land er det vanskelig for unge å komme ut i lønnet arbeid. For jenter og unge kvinner er det ekstra vanskelig, på grunn av diskriminering og mangel på kvalifikasjoner som arbeidsmarkedet etterspør. Kvinner har vanskelig for å starte en egen bedrift fordi de i mange land ikke får eie jord eller ta opp banklån. Deres utdanning prioriteres ofte ikke og de har derfor ikke mulighet til å tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter. 

Accenture og Plan kombinerer sin kjernekompetanse for å få unge i arbeid. Så langt har vi lykkes godt. 99 prosent av deltakerne i programmet A Working Future i Uganda har fått fast arbeid.  

Accenture har bidratt med sin ekspertise innen forretningsutvikling og innovasjon til å utvikle prosjektet sammen med Plan og lokalt næringsliv. Modellen kobler unge til eksisterende behov i privatmarkedet, gjennom relevant yrkesopplæring, finansieringsmuligheter og nettverksbygging. 

Hittil har 12.000 unge fått bedre fremtidsutsikter takket være prosjektet. 

– Livet mitt er forandret, forteller Nololo (21) fra Uganda. Han hadde verken jobb eller inntekt før han deltok i A Working Future. 

Slik har vi jobbet for at unge skal komme ut i jobb:   

Remote video URL

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post

Suksessrik startup

– Endelig kan jeg drive egen frisørsalong, sier Nabiryo Sulaina (24) fra Uganda. Hun så mørkt på framtiden i Uganda. Hun hadde ingen inntekt, og siden hun manglet grunnskole var det vanskelig å få en jobb. Slik er det for mange jenter i Uganda; de blir fratatt muligheten til utdanning. 

Gjennom programmet A Working Future fikk Nabiryo frisøropplæring, startkapital og kursing i hvordan drive en salong. Dermed kunne hun åpne sin egen frisørsalong, som hun i dag driver med stor suksess. Å gi Nabiryo muligheten til å bli en selvstendig næringsdrivende har positive ringvirkninger utover henne selv: Hun har fire unge lærlinger i salongen, og hun ser at utdanning er en døråpner. Derfor er hun opptatt av å sikre sin fem år gamle sønn skolegang. Frisørsalongen gjør det mulig for henne.
 

Samarbeidet gir gevinster for alle parter

– Vi har teknologi, kompetanse og erfaring, og kan bidra med dette i samarbeidet med Plan, sier Øyvind Ofstad, Nordic Sustainability Lead i Accenture. 

Bidraget til Accenture utgjør en viktig forskjell for Nabiryo, Nololo – og mange andre. I tillegg er samarbeidet postitivt for bedriften. 

– Vårt partnerskap utvikler og motiverer våre ansatte, utvider vårt nettverk lokalt og globalt, gir gode eksempler til de vi ønsker å rekruttere, og det skapes også nye forretningsidéer. Det er helhetsbildet her som er det vesentlige for oss, sier han. 

Resultater av jobbskapingsprosjektet i Uganda

  • Over 12.000 unge har fått bedre framtidsutsikter.
  • 99 prosent av deltakerne har fått fast arbeid.
  • 430 spare- og lånegrupper er etablert.
  • Gjennomsnittlige månedsinntekt for deltakerne har økt med over 600 prosent.

Innovative løsninger

Accenture støtter også Plan med kompetanse og bidrag innenfor innovasjon og teknologi. Dette gjennom digitale løsninger for å endre jenters liv verden over, samt utvikling av forretningsmodeller som resulterer i nytenkning i bistandsbransjen. Se mer hvordan her: