Bidra til å løfte den digitale kraften til jenter

Teknologi er et felt hvor jenter ofte faller utenfor, og Plan jobber for å utjevne forskjellene. Nå kan din bedrift bidra til å løfte den digitale kraften til jenter.

Jente med VR-briller, klassevenninner i bakgrunnen

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post

Jenter ekskluderes

Uten tilgang til teknologi og digitale ferdigheter blir jenter ekskludert fra en verden av informasjon, kompetanse og arbeidsmuligheter. Det er også negativt for samfunnsøkonomien når jentene ikke får delta.

Plan jobber med prosjekter som gir jenter tilgang til teknologi og digitale ferdigheter. Et eksempel er prosjektet SmartUp Factory hvor unge kvinner mellom 17 og 26 får lære om programvare, koding og entreprenørskap. Tilbudet går til spesielt sårbare jenter, og kompetansen øker sjansen for å få jobb.

Fakta om teknologi

  • 165 millioner færre kvinner enn menn eier mobiltelefon.
  • I Afrika er andelen kvinner som bruker internett 25 prosent lavere enn hos menn. 
  • Snart vil de fleste jobber kreve gode digitale ferdigheter. 90 prosent av jobbene i 2020 hadde en digital komponent. 

Kilde: GSMA The Mobile Gender Gap Report 2020, International Telecommunication Union.

Bli med og løft jenters rettigheter og muligheter

Plan jobber på flere måter for at jenter skal få de samme mulighetene som gutter innen teknologi. For å få mest mulig ut av digitale verktøy, må jenter kunne lese, skrive og ha grunnleggende tallforståelse. Derfor jobber vi med skolegang og yrkesopplæring.

Ved å støtte Plans arbeid kan din bedrift bli med å løfte jenters rettigheter og muligheter verden over. 

  • 800,– tilsvarer et skolestipend for en jenter i ett år. 
  • 2.000,– tilsvarer kostnaden ved å gi en jente den nødvendige yrkeskompetanse hun trenger for å sikre en egen inntekt og livsgrunnlag. 
  • 20.000,– tilsvarer fire måneders opplæring i entreprenørskap og teknologi for 74 ungdommer. 

Dette sier ungdommene om SmartUp Factory: