Gi en julegave med mening

Gi en julegave med mening til ansatte og kunder, og bidra samtidig til at flere jenter får gå på skolen. Det er viktigere enn noensinne.

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. I dag er det over 130 millioner jenter som ikke går på skolen. Med kunnskap og ferdigheter har flere barn og unge mulighet til å bryte ut av fattigdomsspiralen, og få bestemme over egne liv.

Kontakt oss

Kontakt Christina Nyborg hvis bedriften ønsker å gi årets viktigste julegave.

Telefon: 915 26 031

Send e-post

Hvor mye vil bedriften din bidra med?

Image
5000 kroner

tilsvarer at 6 jenter får skolegang i ett år.

Image
25 000 kroner

tilsvarer at 30 jenter – én hel skoleklasse – får skolegang i ett år.

Image
250 000 kroner

tilsvarer at 300 jenter – én hel skole – får skolegang i ett år.

Kampanjematriell

Vis ansatte, kunder og partnere at dere gjør noe bra. Når dere bidrar får dere diverse matriell som kan brukes for å synliggjøre at dere støtter Plan og jenters rett til skolegang.

Materiellet inneholder:

  • Gavebevis/diplom, som dere kan skrive ut.
  • E-postsignatur som viser at dere har investert i jenters utdanning.
  • Bilder til sosiale medier, så kan dere dele engasjementet videre.
     

Gi barn flere muligheter

Ved å gi årets julegave til Plan bidrar dere til bærekraftsmål nummer 4 som handler om å sikre skolegang for alle barn. Forskning viser tydelig at utdanning og økonomisk vekst har en sammenheng. Et land som skal utvikle seg og vokse økonomisk, trenger tilgang til utdannet arbeidskraft. Med kunnskap og ferdigheter har barn og unge flere mulighet til å bryte ut av fattigdomsspiralen, og få bestemme over sine egne liv. En trygg skolegang er ikke bare en rettighet, men også nøkkelen til økonomisk selvstendighet.

Invester i jenters skolegang

Det er flere årsaker til at jenter er overrepresentert blant de barna som ikke får gå på skolen og blant barn som må avbryte skolegangen på grunn av kriser og konflikter. I mange land anses det som bortkastet å gi jenter utdanning. Mange familier har heller ikke råd til å sende alle barna sine på skolen og da er det ofte jentene som må bli igjen hjemme. Diskriminering av jenter forsterkes i humanitære kriser.

Plan jobber for å sikre at barn og unge får utdanningen de har rett til. Det omfatter alt fra lekegrupper og grunnskole til yrkesopplæring og trening i å hevde sin sak i forsamlinger. Vi arbeider for trygge, inkluderende og barnevennlige læringsmiljøer der barn blir lyttet til, og der pensum er relevant og passende for både gutter og jenter. Vi jobber også med å fjerne hindringer som gjør det vanskelig for mange barn å få utdanning. Les mer om hvordan Plan jobber med inkluderende utdanning.

Her finner du mer informasjon om hvordan bedrifter kan samarbeide med Plan eller bli bedriftsfadder.