Samarbeid med bedrifter

Når vi kombinerer næringslivets kompetanse med Plans erfaring skaper vi bærekraftig og økonomisk utvikling av lokalsamfunn – og nye muligheter for næringslivet.

Bedrifter som samarbeider med Plan får hjelp til å realisere sin bærekraftstrategi og bidrar til å skape endringer for barn og unge – særlig jenter. Sammen utvikler vi skreddersydde partnerskap basert på bedriftens mål.

Eksempler på bedriftssamarbeid

Se eksempler på hvilke bedrifter som samarbeider med Plan, og hvordan vi jobber sammen for en bedre fremtid for barn og unge.

Hvorfor samarbeide med oss?

Engasjement, styrket merkevare og muligheter for vekst. Dette er noen av fordelene våre samarbeidspartnere forteller om.

Sammen må vi investere i jentene

Hvis verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi investere i jentene. Sammen med våre partnere gir vi jenter og unge kvinner de verktøyene de trenger for å skape sin egen fremtid.

Plan jobber i mer enn 50 land for barns rettigheter og likeverd for jenter. Vi satser blant annet på utdanning, helsetiltak, yrkesopplæring og entreprenørskap for unge og beskyttelse mot barneekteskap og vold. Les mer om hvordan vi arbeider her.

Følg oss på LinkedIn

Følg Plan på LinkedIn for inspirasjon knyttet til næringsliv og samfunnsengasjement, bærekraft og innovasjon.


Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan din bedrift kan samarbeide med Plan?

Kontakt oss på e-post

Ta kontakt angående bedriftssamarbeid