Samarbeid med bedrifter

Sammen med næringslivet jobber vi for å skape positive endringer for barn og unge – særlig jenter.  For der barn ikke har det bra, har jenter det verst.

Vi tilbyr forskjellige typer bedriftssamarbeid, med ulik grad av bidrag og engasjement. Å bidra til at barn får det bedre, gir stolte medarbeidere, engasjerte kunder og en styrket merkevare. Les mer om de ulike samarbeidsformene nedenfor.

Strategisk partner

For bedrifter som ønsker et langt og strategisk samarbeid. Med sitt engasjement og kompetanse ønsker strategiske partnere å bidra til endringer for jenter verden over.

Bli strategisk partner

Støttespiller

For bedrifter som ønsker å støtte prosjekter som gir jenter flere muligheter, og synliggjøre dette for ansatte og kunder.
 

Bli støttespiller

Bedriftsfadder

For bedrifter som ønsker å bli fadder for ett eller flere barn, og følge utviklingen til barna og lokalsamfunnet.
 

Bli bedriftsfadder

Vi må investere i jentene

Plan er en global bistandsorganisasjon som er tilstede i over 50 land. Vi jobber med utdanning, helse, beskyttelse og økonomisk sikkerhet. Vi jobber også for at barn og unge skal få kunnskap om rettighetene sine. Det gjør vi fordi vi vet at det har stor betydning for deres evne til å stå opp for seg selv – og andre. Arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon. Les mer om hvordan vi arbeider her.

Hvis verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi investere i jentene. Sammen med våre partnere gir vi jenter og unge kvinner de verktøyene de trenger for å skape sin egen fremtid.

Følg oss på LinkedIn

Følg Plan på LinkedIn for inspirasjon knyttet til næringsliv og samfunnsengasjement, bærekraft og innovasjon.

Fordeling av inntekter

85 prosent gikk til formålet.

Av dette gikk 73 prosent til formålsaktiviteter utenfor Norge og 12 prosent til formålsaktiviteter i Norge.

12 prosent gikk til inntektsgenererende arbeid i Norge.

3 prosent gikk til administrasjon i Norge.

Slik arbeider vi

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først.

Våre fire satsningsområder er:

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post