Samarbeid med bedrifter

Når vi kombinerer næringslivets kompetanse med Plans erfaring, skaper vi bærekraftig og økonomisk utvikling av lokalsamfunn og nye muligheter for næringslivet.

Bedrifter som samarbeider med Plan får hjelp til å realisere sin bærekraftstrategi og bidrar til å skape endringer for barn og unge, særlig jenter. Sammen utvikler vi skreddersydde partnerskap basert på bedriftens mål.

Se eksempler på hvordan bedrifter samarbeider med Plan.

Vi må investere i jentene

Hvis verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi investere i jentene. Sammen med våre partnere gir vi jenter og unge kvinner de verktøyene de trenger for å skape sin egen fremtid.

Plan jobber i mer enn 50 land for barns rettigheter og likeverd for jenter. Vi satser blant annet på utdanning, helsetiltak, yrkesopplæring og entreprenørskap for unge og beskyttelse mot barneekteskap og vold.

Ta kontakt med oss

Vil du vite mer om hvordan din bedrift kan samarbeide med Plan? Ta kontakt på bedrift@plan-norge.no 

Linda Haltbrekken, Sunniva Bolstad, Christina Nyborg, Johann Yoon

Følg Plan på LinkedIn for inspirasjon knyttet til næringsliv og samfunnsengasjement, bærekraft og innovasjon.