Alle barna i Puskhola barnehage i Ålesund er Planfaddere for Lu, en seks år gammel gutt fra Vietnam.

Barnehagen bruker fadderskapet og barnehagepakken aktivt til å snakke om barn i andre land. To ganger i året arrangerer de Plan-uke. Under forteller styrer Toril Solevåg fra Plan-uka:

barn ser på bilder
På småbarnsavdelingen, Maurtua, henger det bilder fra barnehagepakken. 

"Vi har tatt kopier fra barnehagepakken og informasjon om fadderbarnet vårt og laminert bildene. Vi snakker med barna når de er interessert og forteller og snakker litt rundt bildene. 

Gøy med brev

På storebarnsavdelingen, Homlebolet, hadde vi en egen Plan-uke. Vi har en slik uke både høst og vår for å sikre framdrift i arbeidet. Det er også tema gjennom året, men vi har god erfaring med å ha en egen «uke». 

I Plan-uka denne gangen har vi laget en plansje som vi har sendt til fadderbarnet vårt med en hilsen, tegninger og bilder fra barnehagen. Vi tenker at han synes det er kjekt å se hva barna liker å leke med her i barnehagen. 

Vi har også fått brev fra fadderbarnet vårt som vi har lest høyt og snakket om. 

to barn ser i boka fra Plans barnehagepakke
Barnehagepakken fra Plan Norge handler om ei lita jente i Vietnam. Den er ekstra verdifull for Puskhola barnehage fordi fadderbarnet deres kommer fra samme land. 

Barnehagepakken er nyttig

Vi er litt ekstra heldige siden mye av stoffet i barnehagepakken handler om Vietnam. Vi har en egen vegg på avdelingen hvor vi har bilder fra Vietnam, flagget samt bilder og informasjon om fadderbarnet vårt. 

Vi har egne Plan-samlinger i grupper i Plan-uka.  Vi har lest eventyr fra Vietnam som handler om påfuglen og ravnen. Vi har snakket om Vietnam, om hvilke dyr som lever der, hvilken mat de spiser, og så fant vi ut at fadderbarnet vårt nettopp hadde hatt bursdag. Tro hvordan de feirer bursdag der? 

barn i ring, har laget edderkoppnett av et garnnøste
Edderkoppnettet avsluttet Plan-uka i Puskhola barnehage.

Avslutter med edderkoppnettet

Siste dagen i Plan-uka hadde vi en leik som heter edderkoppnettet. Da sitter vi i en ring. Vi har et garnnøste som vi sender på tvers over fra barn til barn i ringen. De som har garnnøstet forteller noe om hva vi har hatt om i Plan-uka, hva de har lært, hva de var opptatt av, hva de husker og hva de tenker om det. Til slutt blir det et fint edderkoppnett og en fin oppsummering av uka vår sammen med barna. 

Hilsen små og store i Puskhola barnehage."