Far og datter leser bok i Laos

Når pappa leser eventyr

Der Da (6) bor er det vanlig at barna hjelper foreldrene med å hente inn avlingene om høsten og vinteren, men hun vil heller være på skolen.

Da tilhører urfolket Khmu og bor på et lite sted midt i Mekong-elven, som man bare kommer til med båt. Siden det ikke finnes noen barnehager eller førskoler her, er det mange av barna som ikke blir eksponert for laotisk, språket de bruker i skolen, før første skoledag.

Så før skolestart organiserer Plan, i samarbeid med lokale myndigheter, 10 uker med sommerskole, der barna blir introdusert for laotisk på en leken måte i trygge omgivelser. Her synger de sanger, leser eventyr og leker for å få barna interesserte i å lære språket.

Jeg lånte også eventyrbøker med hjem, som pappa leste for meg, det var gøy.

Da (6)

– Jeg likte å spille et instrument som heter «khene» og synge sanger med læreren min og vennene mine. Jeg lånte også eventyrbøker med hjem, som pappa leste for meg, det var gøy, sier Da.

Sa nei

De fleste der Da bor, livnærer seg av jordbruk og om våren og høsten når det er mest å gjøre er det mange foreldre som tar barna ut av skolen for å hjelpe til. Enten på jordene eller med husarbeidet og yngre søsken hjemme, mens de jobber.

Etter at Da begynte på skolen sa hun til faren sin at hun ikke lenger ville være med å hjelpe til med innhøstingen.

– Jeg spurte henne hvorfor og hun sa at aktivitetene på skolen er så interessante og at hun vil leke med vennene sine. Jeg er glad for at hun liker seg på skolen, sier pappa Somnith (31).

Da fra Laos skriver på skolen

Det var en gang...

Over hele verden blir jenter møtt med ord og holdninger som holder dem tilbake. Derfor har Plan i samarbeid med Helene Uri, Papermoon forlag og 13 av landets største forfattere gitt ut boken «Ut på eventyr», som er full av historier som er snudd og vridd litt på.

I denne boken er det ikke sånn at jenter bare er vakre, og gutter sterke og modige. Det er heller ingen prinser som kysser sovende prinsesser eller konger som gir bort både døtre og halve kongeriker.

Dette er en annerledes eventyrbok fordi fortellingene vi vokser opp med, er med på å forme oss. Og språket vi omgir oss med, påvirker valgene vi tar og hvem vi blir til.

En global samtale

Likestilling er nøkkelen til at alle land skal kunne utvikle seg, og likestilte samfunn er gode samfunn.

– Vi vet det alle sammen, at det ikke skal være sånn at jenter blir oppfattet som mindre verdt, men vi har vel ennå ikke hatt den store globale samtalen, der vi sier: Dette går ikke an, på samme måte som vi nå har en pågående samtale om rasisme og miljø, sier forfatter og redaktør Helene Uri.

Men samtalen må starte et sted, og det kan like gjerne være hjemme i stua med et barn på fanget og en eventyrbok.

Hun kan også være helten

Å endre holdninger og sosiale normer krever små og store investeringer fra oss alle. Plans arbeid handler derfor om så mye mer enn mat, rent vann og utdannelse, det handler om møter og samtaler mellom mennesker.

Hvert år gjennomfører vi samtaler med om lag 1,4 millioner barn og deres familier. For det er når vi tør å sette ord på følelsene våre og bruke stemmene våre, at magi kan oppstå, og endring begynner å skje. Sakte, men sikkert.

Så bli med å endre barns historie og fortelle henne at hun også kan være helten.

Kjøp "Ut på eventyr"

Vær blant de første til å skaffe deg denne unike eventyrboka.

Kjøp boka her