Remote video URL

Hun kan også være helten

Over hele verden blir jenter møtt med ord og holdninger som holder dem tilbake. Derfor har Plan i samarbeid med Helene Uri, Papermoon forlag og 13 av landets største forfattere gitt ut boken «Ut på eventyr» – som er full av historier som er snudd og vridd litt på.

Det var en gang ... da jenter var vakre, og gutter var sterke og modige. Jomfruene var i nød, og ridderne kom dem til unnsetning. Prinser kysset sovende prinsesser og konger gav bort både døtre og halve kongeriker. I denne boken er det ikke helt sånn.

Dette er en annerledes eventyrbok fordi fortellingene vi vokser opp med, er med på å forme oss. Og språket vi omgir oss med, påvirker valgene vi tar og hvem vi blir til.

Mumla Gåsegg tok tak i førarhuset med tommel og peikefinger, lyfta opp traktoren så lett som ingenting og sette han ned att midt på gardstunet.

"Mumla Gåseegg" av Kristin Fridtun.

Det svake kjønn

– Uansett hvor i verden vi befinner oss snakker vi ofte om jenter som det svake kjønn og gutter som det sterke kjønn. Gutter tillegges også ofte mot. Jenter får dermed bekreftet omgivelsenes oppfatning av dem. Denne verbale oppførselen som vi bruker overfor våre barn fra de er født, er med på å underbygge og støtte en veldig tradisjonell oppfatning av kjønn, sier forfatter og redaktør Helene Uri.

For hvis de samme ordene blir gjentatt ofte nok over lang nok tid, begynner man å tro på dem. Heldigvis betyr det at der ord brukes for å holde jenter tilbake, kan de også brukes til å løfte dem opp og frem.

Sterke jenter

Vi må starte et sted

Likestilling er nøkkelen til at alle land skal kunne utvikle seg, og likestilte samfunn er gode samfunn. Men med dagens tempo er det estimert at det vil det ta opp imot 60 år i Norge, og over 200 år globalt.

– Vi vet det alle sammen, at det ikke skal være sånn at jenter blir oppfattet som mindre verdt, men vi har vel ennå ikke hatt den store globale samtalen, der vi sier: Dette går ikke an, på samme måte som vi nå har en pågående samtale om rasisme og miljø, sier Uri.

Men samtalen må starte et sted, og det kan like gjerne være hjemme i stua med et barn på fanget og en eventyrbok.

Askelise var både smartere og modigere enn storesøstrene sine.

"Askelise som spiste om kapp med trollet" av Tom Egeland.

Magiske samtaler

Å endre holdninger og sosiale normer krever små og store investeringer fra oss alle. Plans arbeid handler derfor om så mye mer enn mat, rent vann og utdannelse, det handler om møter og samtaler mellom mennesker.

Hvert år gjennomfører vi samtaler med om lag 1,4 millioner barn og deres familier. For det er når vi tør å sette ord på følelsene våre og bruke stemmene våre, at magi kan oppstå, og endring begynner å skje. Sakte, men sikkert.

Så bli med å endre barns historie og fortell henne at hun også kan være helten.

Kjøp "Ut på eventur"

Vær blant de første til å skaffe deg denne unike eventyrboka.

Kjøp boka her