Balkissa fra Mali elsker skolen

Balkissa har nettopp lært å lese


I Mali, et av verdens fattigste land, er det mange jenter som aldri begynner på skolen. Balkissa (10) så ut til å bli en del av den dystre statistikken, men nå ser det lysere ut.

Det er bare noen måneder siden Balkissas dager gikk med til å gjøre husarbeid og jobbe med moren i en krydderbod på et marked i nærheten av der de bor. Hun kunne verken lese eller skrive.

Men da Plan åpnet et læresenter i landsbyen hennes fikk hun plass sammen med 25 andre barn i området. Ti av dem jenter.

– Jeg er veldig god i timene, og moren min ber meg ikke gjøre noen oppgaver som hindrer meg i gå til senteret. Nå kan jeg både lese og skrive bambara, sier Balkissa.

Får støtte hjemme

De ansatte på senteret samarbeider med lokalsamfunnet for å finne eldre barn som ikke går på skolen, spesielt jenter og funksjonshemmede barn, og lærer dem det de trenger for å kunne integreres i skolesystemet.

Men selv om barna begynner på skolen er det ikke gitt at de blir. Derfor jobber Plan også med å informere lokalsamfunn om at en jente som har fullført skolen, har større sjanse for et leve et friskt voksenliv og at hennes barn igjen også vil ha større sjanse for å overleve.

– Jeg vil gjerne studere og bli sykepleier, så jeg kan ta meg av barna i landsbyen min.

Balkissas (10)

Balkissa får støtte av foreldrene som ønsker at hun skal få de mulighetene hun kan få.

Stort Mangotre i Mali

Det var en gang...

Over hele verden blir jenter møtt med ord og holdninger som holder dem tilbake. Derfor har Plan i samarbeid med Helene Uri, Papermoon forlag og 13 av landets største forfattere gitt ut boken «Ut på eventyr», som er full av historier som er snudd og vridd litt på.

I denne boken er det ikke sånn at jenter bare er vakre, og gutter sterke og modige. Det er heller ingen prinser som kysser sovende prinsesser eller konger som gir bort både døtre og halve kongeriker.

Dette er en annerledes eventyrbok fordi fortellingene vi vokser opp med, er med på å forme oss. Og språket vi omgir oss med, påvirker valgene vi tar og hvem vi blir til.

En global samtale

Likestilling er nøkkelen til at alle land skal kunne utvikle seg, og likestilte samfunn er gode samfunn.

– Vi vet det alle sammen, at det ikke skal være sånn at jenter blir oppfattet som mindre verdt, men vi har vel ennå ikke hatt den store globale samtalen, der vi sier: Dette går ikke an, på samme måte som vi nå har en pågående samtale om rasisme og miljø, sier forfatter og redaktør Helene Uri.

Men samtalen må starte et sted, og det kan like gjerne være hjemme i stua med et barn på fanget og en eventyrbok.

Hun kan også være helten

Å endre holdninger og sosiale normer krever små og store investeringer fra oss alle. Plans arbeid handler derfor om så mye mer enn mat, rent vann og utdannelse, det handler om møter og samtaler mellom mennesker.

Hvert år gjennomfører vi samtaler med om lag 1,4 millioner barn og deres familier. For det er når vi tør å sette ord på følelsene våre og bruke stemmene våre, at magi kan oppstå, og endring begynner å skje. Sakte, men sikkert. Så bli med å endre barns historie og fortelle henne at hun også kan være helten.

Kjøp "Ut på eventyr"

Vær blant de første til å skaffe deg denne unike eventyrboka.

Kjøp boka her