- Jeg er redd for mørket

Det er storebror som må trøste og legge Prossy (6), men det er ingen som trøster han.

Storebror Reagan er bare 13 år, men har allerede ansvar for å ta vare på småsøsknene sine. De bor i et lite hus på landsbygda i Uganda. Moren har forlatt dem, og faren kommer ikke hjem fra jobb før langt på natt, og drar igjen ved daggry.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

– Prossy gråter hele tiden. Jeg drømmer om at mamma kommer hjem så hun kan lage mat til oss, sier han.

Når kvelden kommer er det Reagan som legger Prossy. Som mange andre barn på sin alder er hun mørkredd, men storebror passer på.

– Det er vanskelig. Jeg må alltid tenke på hva som er neste steg, sier Reagan.

Mange i Uganda er i liknende situasjoner, og det er vanlig at barn tar seg av enda yngre barn. I Uganda er det rundt to millioner foreldreløse, og mange barn må bytte ut skole med jobb. Men etter at Plan nylig begynte å jobbe i området har både Reagan og Prossy begynt på skolen. Vi ser at arbeidet nytter, men det er fremdeles et stort behov da vi nettopp har startet å jobbe i dette området.

På grunn av korona-pandemien er skolen stengt, men Plan har gitt dem utstyr til å gjøre lekser hjemme og jobber for at de skal komme tilbake til skolen så snart det er mulig.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Dette gjør Plan

Plan jobber i landsbyen til Prossy og i flere andre landsbyer i Uganda. Dette gjør vi:

  • Skolegang for alle og innrullerer barn i skolen.
  • Hygiene og sanitære fasiliteter.
  • Rent vann og brønner i lokalsamfunn.
  • Beskyttelse av sårbare barn i samarbeid med lokalsamfunn og politi.
  • Jobbskaping og yrkesopplæring for ungdom, særlig fokus på jenter.
  • Engasjerer ungdom i egne rettigheter og likestilling.