Få barnekonvensjonen i posten

Ønsker du å bruke FNs barnekonvensjon til å lære elever mer om barn og unges grunnleggende rettigheter? Vi har en plakat med et utdrag av barnekonvensjonen, som vi sender gratis til barnehager og skoler.

Ta kontakt med oss, så sender vi plakaten i posten. Dere treffer oss på info@plan-norge.no eller telefon 09909.

Barnekonvensjonen – et utdrag. Slik ser plakaten ut: