Plakat med barns rettigheter

Ønsker du å bruke FNs barnekonvensjon til å lære elever mer om barn og unges grunnleggende rettigheter? Vi har en plakat med et utdrag av barnekonvensjonen, som du kan laste ned eller få tilsendt gratis i posten.

Ta kontakt med oss, så sender vi plakaten i posten. Dere treffer oss på info@plan-norge.no eller telefon 09909.

Barnekonvensjonen – et utdrag. Slik ser plakaten ut: