Plakat med barns rettigheter

Ønsker du å lære mer om FNs barnekonvensjon og barn og unges grunnleggende rettigheter? Her kan du laste ned en plakat med et utdrag av de viktigste punktene i barnekonvensjonen. Du kan også kontakte oss og få den tilsendt gratis i posten.

Heng den opp i klasserommet, i barnehagen eller på barnerommet.

Last ned plakaten

Slik ser plakaten ut:

Plakat av FNs barnekonvensjon.