I Aftenposten-serien STUCK får du møte mindreårige jenter som opplever grove brudd på barns rettigheter. De nye episodene er spilt inn i Latin-Amerika, og her jobber Plan for å bedre situasjonen for jenter. 
Unge jenter som jobber mot voldtekstkulturen i Brasil
- Stans voldtektene i Brasil, sier Isabella, Irlane, Nathalia og Daiane.  Plan støtter unge aktivister, og sammen krever vi bedre lovverk for å beskytte jenter mot seksuelle overgrep og diskriminering.

Latin-Amerika er den regionen i verden der jenter opplever mest seksuell vold og også den eneste verdensdelen uten nedgang i barneekteskap. Hver fjerde jente blir gift før hun fyller 18 år.

De nye episodene av STUCK gir et unikt innblikk i jenters utfordringer i fattige områder i Brasil, Haiti og Nicaragua – tre land der vold mot jenter, tenåringsgraviditeter, barneekteskap er utbredt og mangelen på likestilling stor.
Se de nye episodene av STUCK 

Voldtekt er vanlig

I Brasil begås det anslagsvis en halv million voldtekter hvert år. Kun ti prosent anmeldes. Hvert 15. sekund blir en kvinne i São Paulo utsatt for overgrep. I Haiti har én av fire tenåringsjenter opplevd seksuelt misbruk.

Barneekteskap er tillatt

Verken Brasil, Nicaragua eller Haiti har en absolutt 18-årsgrense for ekteskap. Hver fjerde jente i Latin-Amerika blir gift som barn. Noen av de viktigste grunnene til barneekteskap er tidlig graviditet, fattigdom, religion og et ønske om å beskytte jentene og familienes rykte.

Mange gravide tenåringer

Flere latinamerikanske land preges også av et høyt antall på tenåringsgraviditeter. Komplikasjoner i forbindelse med fødsel og graviditet er en av de vanligste grunnene til dødsfall blant jenter i verden i alderen 15–19 år. Hvert år gjennomgår tre millioner jenter i verden utrygge aborter. I 2015 ble det registrert 67 fødsler pr. 1000 jenter mellom 15 og 19 år i Brasil.

Slik jobber Plan med å styrke og beskytte jentene

Plan er til stede i 12 land i Latin-Amerika, deriblant Brasil, Haiti og Nicaragua. Vi har et særlig fokus på jenters rettigheter og likestilling, hvor arbeid med holdningsendring blant gutter og i lokalsamfunnene står sentralt. I mange land har vi bidratt til store endringer, og vi har velprøvde metoder som nytter. I 2017 innførte fire land i Latin-Amerika forbud mot barneekteskap, noe Plan har bidratt til gjennom mange års arbeid. Det tar tid å endre holdninger, derfor må vi fortsette innsatsen i årene som kommer. 

I Latin-Amerika fokuserer vi blant annet på:

  • Beskyttelse av barn – Plan jobber for å få slutt på vold i hjemmene og gir støtte til ungdomsgrupper som fremmer en ikke-voldelig kultur. Barn og unge er de viktigste endringsagentene og avgjørende for å endre holdninger og kultur.
  • Utdanning – Plan gir flere barn tilgang på trygg skolegang. Utdanning er nøkkelen til utvikling og til å beskytte jenter mot å bli gift som barn. 130 millioner jenter mellom 6 og 17 år mangler i dag fra verdens skolepulter.
  • Økonomisk selvstendighet – Plan bygger en bedre fremtid for unge gjennom opplæring i økonomi og entreprenørskap. Økonomisk selvstendighet forhindrer at jenter blir fastlåst i en situasjon eller relasjon de vil ut av.
  • Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter – Plan gir informasjon og opplæring til gutter og jenter i helse, seksualitet og grensesetting. Kunnskap om jenters rettigheter blant både gutter og jenter har stor betydning for å endre skadelige holdninger og gi jenter makt over egen seksualitet og kropp.

Sammen gjør vi en forskjell

Som Planfadder bidrar du til trygghet, utdanning, bedre økonomiske muligheter og likestilling for flere jenter i Latin-Amerika eller for barn i andre deler av verden.

Selvforsvar for jenter i Peru, organisert av Plan

Selvforsvar for jenter

Som en del av Plans prosjekt «tryggere byer for jenter» i Peru har jenter fått selvforsvarskurs. 

Vil du vite mer?

Plan jobber spesielt med barneekteskap i land der det er utbredt.
Slik forhindrer vi barneekteskap.

Plan arbeider over hele verden. I tillegg til Latin-Amerika, jobber Plan i land i Afrika og Asia for en bedre fremtid for barn og familier, også der med et særlig fokus på jentene. Her kan du se en oversikt over hovedprioriteringene våre.

Plan jobber også med gutter for å stoppe vold mot jenter og kvinner. Her møter du noen gutter som står på jentenes side.