Stuck – en tv-serie om barneekteskap laget i samarbeid med Plan

Hvert år blir 15 millioner jenter giftet bort mens de ennå er barn. I TV-serien STUCK fra Aftenposten reiser norske Emilie ut i verden for å treffe jenter som blir tvunget til å gifte seg. Hvordan er det, og hva gjør det med dem? Bli med henne på reisen.

– Jeg har møtt mindreårige jenter som blir tvunget til å gifte seg, som får barn, som blir kidnappet og solgt og tvunget til prostitusjon. Det var en opplevelse som gjorde sterkt inntrykk på meg, sier Emilie K. Beck, og legger til: – Tenk at annethvert sekund blir en jente under 18 år giftet bort. 

Gjennom STUCK gir Emilie et unikt innblikk i jenters situasjon i fattige områder i Kambodsja, Vietnam og Bangladesh. Serien går under overflaten på noen av de groveste bruddene på jenters rettigheter. STUCK er produsert for Aftenposten av TV Wonder i samarbeid med Plan International Norge, og ble nominert til Gullruten 2017.

Se flere episoder.

– Jeg håper serien vil skape større engasjement for jenters rettigheter og at flere velger å bidra til arbeid som stopper barneekteskap, sier Emilie. 25-åringen er filmstudent, og ønsket å gå ut av det hun kaller «den trygge norske bobla» for å lære mer om noe som for henne har vært en skjult og mørk virkelighet.

Emilie K. Beck
Emilie K. Beck har møtt barnebruder i Kambodsja, Vietnam og Bangladesh.

Et enormt globalt problem

Barneekteskap er et grovt brudd på grunnleggende menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Jenter som blir gift mens de er barn, må som regel slutte på skolen og leve i fattigdom, uten muligheter til å få arbeide utenfor hjemmet eller tjene egne penger. Barneekteskap medfører stor helserisiko, høy dødelighet blant unge mødre og alvorlige fødselsskader, i tillegg til stor risiko for vold og overgrep.

Hvis vi er mange som står sammen, er det lettere å nå fram. 

Du kan gjøre en forskjell

Høsten 2017 er det tusenvis som engasjerer seg i kampen mot barneekteskap. Når flere står sammen, kan vi gjøre mer!

Du kan bidra i kampen mot barneekteskap. Sjekk hvordan. 

Slik bekjemper Plan barneekteskap

  1. Styrke jentene: Jenter som har kunnskap om rettighetene sine, er viktige pådrivere for å få slutt på barneekteskap. Derfor gir Plan opplæring i rettigheter. Vi støtter ungdomsgrupper som blant annet jobber med å fange opp jenter i faresonen, konfrontere foreldre som vil gifte bort døtrene sine og rapportere om tilfeller av barneekteskap til lokale myndigheter.
  2. Mobilisere familier og lokalsamfunn: Barneekteskap er ofte en praksis med lange tradisjoner. Derfor jobber Plan med å endre holdninger. Det gjør vi blant annet gjennom dialog med foreldre og religiøse og tradisjonelle ledere. Plan utvikler og implementerer handlingsplaner mot barneekteskap der praksisen er utbredt. 
  3. Tilrettelegge for jenters utdanning, helse og sikkerhet: Jenter som blir giftet bort, mister ofte trygghet og tilgang til skole og helsetjenester. Derfor gir Plan skolestipender til jenter og finansierer tiltak som fører til økt inntekt for familiene, slik at de ikke ser seg nødt til å gifte bort døtrene sine. Plan arbeider for et styrket barnevernssystem og sørger for at jenter får informasjon om helse og et godt helsetilbud.
  4. Styrke lovverk og politikk: Selv om mange land har lovverk som forbyr barneekteskap, håndheves ikke lovene. Derfor arbeider Plan for å styrke lovverk som beskytter alle barn mot å bli giftet bort. Plan arbeider også for bedre registrering av fødsler og ekteskap der myndighetene, familiene og jentene selv ikke kan dokumentere alder.

Les mer om hvordan Plan kjemper mot barneekteskap