Ei jente sammen med bestemoren sin (arv og testamente).

Arv og testamentariske gaver

Ønsker du å fortsette gjøre en forskjell etter at du er borte? Ved å gi en testamentarisk gave til Plans arbeid lar du ditt engasjement for barn leve videre.

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Her kan du lese mer om arbeidet vårt og de viktigste satsnigsområdene våre.

Å testamentere er å gi muligheter til andre. Ved å støtte Plan International bidrar du til arbeidet vårt for barns rettigheter i hele verden, og sikrer at engasjementet ditt lever videre.

Ønsker du å opprette et testament? Det kan du gjøre enkelt hos Justify. Plan dekker kostnaden for opprettelse av digital testament, forutsatt at Plan blir tilgodesett med arv i testamentet.

Opprett testament her

Jente på skolebenken. Bidra til at flere jenter får gå på skole ved å gi en testamentarisk gave til Plan.

Dette kan arven din bidra til

Både små og store gaver vil bidra til å styrke Plans arbeid for jenters rettigheter. Plan International Norge har fire satsningsområder. En testamentarisk gave vil bidra i kampen mot barneekteskap, i arbeidet for jenter i krise, for barns beskyttelse mot vold og overgrep, og for å få unge i arbeid.

–  Stadig flere i Norge velger å gi til sin hjertesak når de skriver testament. En testamentarisk gave fra deg gir Plan mulighet til å jobbe med å styrke jenters rettigheter i hele verden, sier Sandra Szymanska, som er ansvarlig for arv og testamentariske gaver.

Mer om satsningsområdene våre

Remote video URL

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Sandra Szymanska
930 50 125

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan arve?

Arveloven har bestemmelser om hvordan arven etter deg skal fordeles. Hvis du ikke oppretter et testamente følger fordelingen arveloven. De som har arverett er da dine slektsarvinger og/eller ektefelle/samboer. For mange er dette helt greit. Noen har imidlertid andre ønsker. I et testamente kan du, avhengig av din familiesituasjon eller ønsker, forandre noe av fordelingen ved å tilgodese for eksempel personer eller organisasjoner med hele eller deler av arven.

Hvorfor skal jeg testamentere til Plan International?

Når du testamenterer til Plan International Norge sikrer du at ditt engasjement for barns rettigheter og likestilling for jenter lever videre. Din gave bidrar til å skape endring for barn og familiene deres, men også for hele samfunn. Takket være dine og andres generøse gaver kan vi fortsette å jobbe sammen med barn, foreldrene deres, lærere og politiske ledere for å gjøre fremtiden lysere for barna!

Hvordan skriver jeg et testament?

Et testament kan formuleres etter eget ønske. Det viktigste er at dine egne ønsker kommer tydelig frem, og at testamentet signeres med vitner. Det er imidlertid visse formkrav som må oppfylles. Du kan lese mer om formkravene på detgodetestament.no. For noen er formålet med å opprette testamente å fravike arverekkefølgen i arveloven. For andre kan det være et ønske om å fordele bestemte eiendeler til bestemte personer, og unngå misforståelser og mulig strid.

Man kan testamentere hele eller deler av formuen i henhold til arvelovens regler, og over ulike type gjenstander og verdier. For eksempel bolig, hytte, aksjer, innestående i bank innbo/løsøre med mer. Arven kan gjerne fordeles på flere, både til personer og organisasjoner med et beløp, en brøk eller prosent av boets aktiva eller hva som måtte være hensiktsmessig.

Hva går en testamentarisk gave til?

Når du testamenterer til Plan International Norge går gaven til vårt arbeid for å styrke barns rettigheter og like muligheter for jenter. 

En gave fra deg blir brukt der behovet er størst, og du kan være helt trygg på at arven etter deg utgjør en forskjell for barn som trenger det.

Kan Plan hjelpe meg med å skrive testament?

For å skrive et testamente er det noen formelle krav som må være oppfylt. Testamentet skal skrives ut, signeres og bevitnes på riktig måte. Hvis du bruker vår samarbeidspartner Justify er du sikker på at det formelle er oppfylt. Plan dekker kostnaden for å opprette testament hos Justify, forutsatt at Plan blir tilgodesett med arv i testamentet.