Arv og testamentariske gaver

Ønsker du å gjøre en forskjell etter at du er borte? Da kan du gi en testamentarisk gave til Plans arbeid for å styrke jenters rettigheter.

Vi er utrolig takknemlige for at du vurderer å gi en testamentarisk gave til oss. Gaven din, uavhengig av beløp, kan gjøre en grunnleggende forskjell for andre. Det er et viktig bidrag til arbeidet vårt, og du kan føle deg trygg på at pengene blir brukt til å styrke jenters rettigheter.

Din gave gjør det mulig å hjelpe andre

I over 85 år har Plan drevet langsiktig utviklingsarbeid. Vi samler inn penger i 20 land og driver prosjekter i mer enn 61 000 lokalsamfunn verden over. Her er vi tilstede over tid med lokalt ansatte og frivillige, og har stor tillit og aksept i lokalbefolkningen.

Plan arbeider for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter ofte det verst. Mange jenter fullfører ikke skolen, blir giftet bort, gravide mens de selv er barn og utsatt for overgrep i kriser. Derfor jobber vi for at jenter og unge beskyttes mot vold, overgrep, barneekteskap og får beskyttelse i konflikt. En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom er at unge kommer ut i jobb. Derfor samarbeider Plan også med næringslivet for å få unge i arbeid.

En gave fra deg vil gå til å støtte arbeidet vårt for å gi alle barn like muligheter. Her kan du lese mer om Plan og våre satsningsområder.

Opprett testament hos arv.no

Opprett testament her

Har du spørsmål om arv?

Har du konkrete spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat? Ta kontakt med oss på info@plan-norge.no eller telefon 09909.

Remote video URL

Hvem kan arve?

Arveloven har bestemmelser om hvordan arven etter deg skal fordeles. Hvis du ikke oppretter et testamente følger fordelingen arveloven. De som har arverett er da dine slektsarvinger og/eller ektefelle/samboer. For mange er dette helt greit. Noen har imidlertid andre ønsker. I et testamente kan du, avhengig av din familiesituasjon, forandre noe av fordelingen ved å tilgodese for eksempel personer eller organisasjoner med hele eller deler av arven.

Hvordan skrive et testament?

Et testament kan formuleres etter eget ønske. Det viktigste er at det blir klart formulert så egne ønsker kommer tydelig frem og misforståelser unngås. Det er imidlertid visse formkrav som må oppfylles.

For noen er formålet med å opprette testamente å fravike arverekkefølgen i arveloven. For andre kan det være et ønske om å fordele bestemte eiendeler til bestemte personer, og unngå misforståelser og mulig strid.

Man kan testamentere over hele eller deler av formuen i henhold til arvelovens regler, og over ulike type gjenstander og verdier. For eksempel bolig, hytte, aksjer, innestående i bank innbo/løsøre med mer. Arven kan gjerne fordeles på flere, både til personer og organisasjoner med et beløp, en brøk eller prosent av boets aktiva eller hva som måtte være hensiktsmessig.

Det må alltid være en «sluttarving». Det betyr at det må fremgå hvem som skal arve det resterende av arven etter at eventuelle legatarer/de som arver gjenstander har fått sitt.

Trenger du hjelp til å opprette et testamente?

For å skrive et testamente er det noen formelle krav som må være oppfylt. Hvis du bruker vår samarbeidspartner arv.no er du sikker på at det formelle er oppfylt.

Besøk arv.no for enkel utfylling av testamente – helt gratis.

Slik fordeles inntektene i Plan

I regnskapsåret 2021 fordelte inntektene seg slik:

Fordeling av inntekter

85 prosent gikk til formålet.

Av dette gikk 73 prosent til formålsaktiviteter utenfor Norge og 12 prosent til formålsaktiviteter i Norge.

12 prosent gikk til inntektsgenererende arbeid i Norge.

3 prosent gikk til administrasjon i Norge.

Inntektskilder

76 prosent av inntektene kom fra faddere.

20 prosent var tilskudd fra Norad, Utenriksdepartementet, andre institusjonelle givere og finansinntekter.

4 prosent var donasjoner fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.