Fra søppel til ressurs: "Slum Go Green and Clean" lager møbler og paneler av gammelt plastavfall.  Miljøhelter i Kibera
Miljøhelter i Kibera Miljøhelter i Kibera

Slummen i Kibera preges av fattigdom, overbefolkning og forsøpling.

Her finnes det verken søppeltømming eller kloakkanlegg.

Slums Go Green and Clean rydder gatene.

De har funnet bærekraftige løsninger på noen av utfordringene.

Miljøhåp i Afrikas største slum

– Kibera er lite og trangt, og de fleste husene har dype grøfter utenfor døren som fylles opp av søppel, forklarer Ali Yusuf.

Han bor selv i slumområdet Kibera i Nairobi. Mangel på offentlige tjenester som søppeltømming, kloakkanlegg og rent vann gjør innbyggerne syke.

Image
Ikon: Pil.
Miljøsituasjonen i Kibera

Slumområder har dårlige levekår uten sanitæranlegg, elektrisitet, helsetjenester og rent vann. FN anslår at 1,1 milliarder mennesker lever i slumområder globalt. I Kibera, som er på størrelse med Central Park i New York, bor det et sted mellom 250 000 og over en million innbyggere. Ifølge Reuters genereres det 250 tonn avfall per dag der, noe som øker helserisikoen for innbyggerne.

Opphopning av søppel forverrer også klimautfordringene, og fører til alvorlige konsekvenser for både innbyggerne og planeten.

Å leve på andres søppel

Brian Gisora (26) er født og oppvokst i Kibera. Allerede i tredje klasse oppdaget han at han kunne tjene penger på søppel. Han lette etter kasserte biter av plast og metall som kunne selges videre.

Etter endt utdanning vendte han tilbake til Kibera og fant flere av vennene sine uten arbeid, til tross for høyere utdanning. Sammen bestemte de seg for å starte en miljøorganisasjon som kunne gjøre noe med avfallsproblemet. Organisasjonen fikk navnet «Slums Go Green and Clean».

Miljøhelter i Kibera
Miljøhelter i Kibera
FRA SØPPEL TIL RESSURS: "Slum Go Green and Clean" lager møbler og paneler av gammelt plastavfall. 

Avfall blir verdier

– Vi jobber med resirkulering og lager forskjellige produkter av avfallet, forklarer Brian. Organisasjonen jobber for at alle medlemmer skal være miljøbevisste og finne lokale løsninger på grasrotnivå.

– Vi har utviklet en varmepresse som lager møbler og paneler av plasttypen polyetylen.

Grønn fremtid

Slums Go Green-initiativet startet i 2017 og teller nå mer enn tretti ansatte, hvorav halvparten arbeider heltid for organisasjonen. De samarbeider med seks tusen husholdninger i Kibera, hvor de jevnlig samler avfall. Hver husholdning betaler ti shilling for å få fjernet søppel. 

– Vi går fra hus til hus, og viser dem hvordan de skal sortere søppel og skille organisk materiale fra plast, forklarer Ali.

Remote video URL

Alternativ proteinkilde

– Til og med matavfallet kan man tjene penger på, sier Ali. Larvene til svarte soldatfluer bryter ned organisk avfall uten å slippe ut noen drivhusgasser, mens vanlig kompostering gir mye utslipp.

Soldatfluelarver omdanner matavfall til bærekraftige proteinkilder.

Image
Ikon: pil.

Soldatfluelarver er en effektiv og miljøvennlig nedbryter som gjør om matavfall til protein. De spiser opptil fire ganger kroppsvekten sin hver dag. 

– Vi trenger ikke veldig stor plass til matavfallet, for innen en ukes tid er alle restene konsumert, og vi kan selge larvene som kyllingfôr til bønder, forklarer Ali.

Fra sump til (dyrke)suksess

Slum Go Green har også en stor kjøkkenhage og dyrker grønnsaker donert av kirkesamfunnet.

– Dette området var opprinnelig bare en sump, men ved å ta i bruk mer moderne jordbruksmetoder, er dyrkingen mye mer effektiv enn før. Nå kan vi dyrke hele året, enten det er tørke- eller regntid, forteller Ali.

Dyrkesuksess
Dyrkesuksess
NYE METODER: Moderne jordbruksmetoder gjør det mulig å dyrke grønnsaker hele året. 

Image
Ikon: Quote.

Samarbeidet med Plan har vært veldig inspirerende.
Vi har lært verdien av å spare, og pengene har skapt flere muligheter for oss og for andre i organisasjonen.

Støtte fra Plan

Plan International har i samarbeid med den frivillige organisasjonen Horn of Africa støttet Slum Go Greens-initiativet og har blant annet bidratt med økonomisk opplæring. Dette har gitt organisasjonen mulighet til å utvikle konseptet videre

 – Vi har lært verdien av å spare, og pengene vi har spart har hjulpet oss med å skape flere forretningsmuligheter både for oss selv og for andre i organisasjonen, sier Ali

Ifølge Ali har både Plan og Horn of Africa vært viktige samarbeidspartnere når det kommer til partnerskap med andre organisasjoner i samfunnet.

– Samarbeid er viktig, og uten det kunne vi ikke fått til like mye. Her har Plan og Horn of Africa hatt stor innvirkning, slår han fast.