Et søtere liv i Ghana

Gifty og mannen hennes hadde ikke råd til mat og klær til familien på seks. Honningbier ble veien ut av fattigdommen.

Gifty fra Ghana driver med birøkting.

Det rike biologiske mangfoldet i Ahafo-regionen i Ghana, hvor Gifty bor, førte til at familien ofte ble jaget ut av huset av ville honningbier. Noen ganger flere uker i strekk. Det var en stor utfordring – helt til hun meldte seg på et kurs.

– Jeg vegret meg først fordi jeg trodde det bare var for folk med skrive- og leseferdigheter. Men en Plan-ansatt oppmuntret meg til å bli med så jeg kunne lære å håndtere biene når de invaderte hjemmet mitt, sier Gifty.

Mange på kurset holdt allerede på med birøkting og alt foregikk på engelsk, så Gifty syntes det var vanskelig å følge med på undervisningen. Kursholderen, som gikk i samme kirke som henne, ga henne ekstraundervisning i helgene, og da kurset var ferdig kunne hun røkte bier.

– Å være modig

– Jeg visste ikke at insektene som jeg og familien min var så redde for kunne bli vår økonomiske redning. Nå håper jeg å kunne utvide produksjonen, fordi etterspørselen fra byene etter organisk honning er større enn jeg kan dekke, sier Gifty.

Birøkting er kostnadseffektivt, og etter å ha startet med to bikuber har hun nå 45. Biene produserer 90 kilo honning i året.

– Selv med lite penger kan du bygge én kube til å starte med, og så trenger du bare kunnskapen om hvordan du gjør det. Og du må være modig.

Bilde og illustrasjon. Birøkting i Ghana.

Tilbake på skolebenken

Da Gifty og mannen jobbet med jordbruk for andre, hadde de knapt råd til mat og klær. To av barna måtte slutte på skolen fordi de ikke hadde råd til å betale skolepenger. Nå går alle barna på skole igjen, mannen hennes har meldt seg på birøkterkurs og biene – de har sluttet å invadere huset deres.

– Birøkting har endret livet mitt til det bedre. Dagene da jeg måtte gå til naboene for å låne penger til mat er forbi. En gang i tiden vurderte vi også å flytte herifra på grunn av alle biene som gjorde livet vårt så vanskelig. I dag blir jeg her med glede, fordi familien min er avhengig av biene.

Les mer om Plans arbeid i Ghana.

Gifty fra Ghana jobber med bikubene.

– Birøkting har endret livet mitt til det bedre, sier Gifty.