Sult gir mer diskriminering

Global matmangel fører til mer diskriminering, økt kjønnsbasert vold, flere barneekteskap og økt skolefrafall blant jenter. Bare i Etiopia har det vært en dobling av antall barneekteskap.

– Jeg er ikke sikker på hvorfor det skjer, men vi jenter får mindre mat enn guttene, sier 14 år gamle Grace. Hun bor i Sør-Sudan, ett av verdens mange sultrammede områder.

Som 14-åringer flest er Grace opptatt av å være sammen med venner, lære og gå på skolen. Men som så mange andre i sultrammede områder får hun for lite mat. I perioder har hun og familien nærmest ingen mat, noe hun opplever som vært vanskelig.

– I dag har jeg bare spist gresskarblader, og det er ikke nok. Jeg trenger mer. Når jeg gjør lekser og andre oppgaver som å hente vann som er langt unna, føler jeg meg svak og energiløs, sier Grace.

Grace fra Sør-Sudan trives på skolen.

Uten mat er livet mye vanskeligere og skolehverdagen nytteløs. Grace må ofte skulke skolen, og dersom hun er tilstede får hun ingen utbytte av læringen.

– Hvis du ikke har spist, har du ikke lyst til gjøre noe skolearbeid. Du orker heller ikke å høre på læreren. Noen ganger har jeg hoppet over skoletimen fordi jeg er for sulten, forteller Grace.

Stor økning i akutt matusikkerhet

Ifølge Verdens matvareprogram lider anslagsvis 828 millioner mennesker allerede av sult, og antallet som står overfor akutt matusikkerhet har mer enn doblet seg siden 2019. Fra 135 millioner til 345 millioner. De mest utsatte landene er i Afrika.

Rapporten Beyond Hunger fra Plan International ser nærmere på konsekvensene for jenter og unge kvinner i åtte land. I disse landene lider en stor andel av befolkningen av matmangel og matusikkerhet.

Funn fra rapporten bekrefter at selv om de eksakte årsakene til sult er forskjellige fra land til land, er det en rekke bevis på at diskriminering mot jenter og kvinner øker i disse landene.

Grace fra Sør-Sudan

Dette gjelder også for Grace. Hun må oftere være borte fra skolen enn guttene. Som eldste datter i familien er det hennes oppgave å passe småsøsknene når moren må lete etter mat.

– De gangene jeg må være hjemme for å passe søsknene mine blir jeg lei meg. Jeg vil mye heller gå på skolen. Jenter må bli hjemme fordi de blir bedt av mødrene sine om å hjelpe til hjemme. Men det gjør ikke gutter. De fleste av venninnene mine har måttet holde seg hjemme fra skolen på grunn av mangel på mat, sier hun.

Les mer: Sult og tørke påvirker millioner av barns liv.

Om Beyond Hunger-rapporten:

  • Funn fra Beyond Hunger-rapporten viser at selv om de eksakte årsakene til sult er forskjellige fra land til land, er det en rekke bevis på at vold mot jenter og kvinner øker alle steder.
  • Jenter og kvinner opplever økt grad av voldtekt, partnervold, barn, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, seksuell trakassering og seksuell utnyttelse.
  • Etiopia, Kenya og Somalia opplever den verste tørken på 40 år. I Etiopia har barneekteskap økt med 51 % på ett år ettersom desperate familier tyr til å gifte bort døtrene sine for å lette byrdene.
  • Jenter og kvinner opplever seksuell og fysisk vold når de leter etter drikkevann. De reiser 15 til 25 kilometer, med stor fare for vold og overgrep.
  • Undersøkelsene er gjennomført i åtte land, med 7000 respondenter fra Kenya, Somalia, Etiopia, Sør-Sudan, Mali, Niger, Burkina Faso og Haiti. Jevnt over får jenter og kvinner mindre mat og må spise etter gutter og menn i samme husholdning.

Les hele rapporten hos Plan International.
(På engelsk.)

Jenter er usynlige ofre for sult

Jenter og kvinner risikerer å bli «usynlige» ofre for sultkrisen. Den globale matmangelen fører til diskriminering og mer vold mot jenter og kvinner, viser rapporten. Bare i Etiopia er det 51 prosent flere barneekteskap som følge av matkrisen.

– At jenter opplever økt vold som følge av matkrisen er uholdbart. Vi må handle nå for å forhindre at flere jenter og unge kvinner blir usynlige ofre som følge av sultkrisen, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.