Hva er nødhjelp?

Nødhjelp redder liv og lindrer lidelse. I kriser og katastrofer jobber vi for å beskytte barn og unge, ivareta rettighetene deres og gi grunnleggende nødhjelp. 

Cyclone Remal woman Bangladesh
Cyclone Remal woman Bangladesh
NATURKATASTROFE: Syklonen Remal ødela 150 000 hjem i Bangladesh i mai 2024.

Krisene i verden er flere og verre enn noen gang. Over 100 millioner mennesker lever på flukt og 40 prosent av dem er barn. En fjerdedel av verdens befolkning lever i konfliktrammede områder og behovet for nødhjelp er stort.

Image
Ikon: Pil.
Hva er nødhjelp?

Nødhjelp, også kjent som humanitær bistand eller humanitær hjelp, er akutt hjelp til mennesker som er rammet av en krise. Hensikten er å redde liv og lindre nød i krisesituasjoner samtidig som menneskers rettigheter og verdighet ivaretas. Nødhjelp kan bestå av rask respons ved humanitære kriser, eller mer langsiktig innsats i langvarige konflikter. (Kilde: Store norske leksikon).
 

Aktører

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) har ansvar for å koordinere all internasjonal nødhjelp i FN-systemet. 

I Norge blir den internasjonale nødhjelpsbistanden koordinert gjennom Norad. Støtten går gjennom FN, Røde kors-bevegelsen og norske nødhjelpsorganisasjoner. Utenriksdepartementet spiller en viktig rolle i å samordne og kanalisere midler til relevante organisasjoner og prosjekter. 

Aid workers in Egypt packing aid for Gaza
Aid workers in Egypt packing aid for Gaza
FØRSTEHJELP: Ansatte i Plan International Egypt pakker førstehjelpsutstyr. Det skal leveres til familier i Gaza av Egyptiske Røde Halvmåne.

Humanitære prinsipper

Helt grunnleggende for nødhjelpsarbeid er at organisasjoner ikke tar stilling til side i konflikter, og ikke skiller mellom årsakene til en konflikt. Det viktigste er å hjelpe alle sivile og å forhindre nød. 

Gaza: Jente som blir bært.

Image
Ikon: pil.

De fire humanitære prinsippene:

  • medmenneskelighet
  • nøytralitet
  • upartiskhet
  • uavhengighet

Image

Hva gjør Plan?

Vi er en barnerettighetsorganisasjon som jobber med både langsiktig bistand og livreddende nødhjelp. Når en krise inntreffer jobber vi for å beskytte barn. Jenter er ofte mest utsatt når usikkerheten øker. Vårt nødhjelpsarbeid er bygget på universelle verdier og humanitære prinsipper.
 
I 2023 responderte vi på 88 kriser over hele verden. Vi støttet 22,4 millioner mennesker med nødhjelp. Vi jobber med lokalsamfunn og lokale frivillige for å styrke beredskapen og deres evne til å takle kriser. Ofte bygger nødhjelpen på langsiktig tilstedeværelse i et lokalsamfunn, der vi kjenner området og menneskene godt.

I kriser jobber vi for å beskytte barn mot vold og tilby grunnleggende nødhjelp. I tillegg til å gi psykososial støtte og kontantoverføringer som dekker innkjøp av mat, drikke og andre basisbehov.

Image
Ikon: Quote.

I 2023 responderte vi på 88 kriser over hele verden. Vi nådde 22,4 millioner mennesker med nødhjelp.

Akutt nødhjelp

Vi dekker det umiddelbare overlevelsesbehovet, og sørger for tilgang til livsnødvendige varer som rent vann, mat, hygieneartikler og førstehjelp.

Beskyttelse

Vi jobber med psykososial støtte og psykologisk førstehjelp, med å forebygge vold, overgrep, omsorgssvikt og utnyttelse av barn som er rammet av kriser.

Utdanning i kriser

Utdanning er en grunnleggende rettighet. I kriser og katastrofer blir millioner av barn fratatt muligheten til en trygg og god utdanning. Skolen gir ikke bare kunnskap, den gir også beskyttelse og trygghet. Mange skoler blir dessuten brukt som oppholdssted av væpnede grupper eller militæret.

Vi jobber med beskyttelse av utdanning for å sikre at skoler blir brukt til utdanning og at de er et sikkert sted for barn og unge å oppholde seg.

Seksuell og kjønnsbasert vold

Tenåringsjenter er særlig utsatt for tvangsarbeid, barneekteskap og seksuell vold. For å overleve og ta vare på familien sin kan de bli tvunget til å gifte seg i ung alder, bli tvunget ut i prostitusjon eller bli ofre for menneskehandel.