LHBT+

Det er en grunnleggende menneskerett å få være den du er, og elske den du elsker. Alle skal ha like rettigheter, muligheter og tilgang på tjenester uavhengig av seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

Dessverre er det fortsatt slik at mennesker som identifiserer seg som lesbiske, homofile, bifile og transpersoner blir marginalisert og ekskludert fra samfunnet. De utsettes for stigmatisering, vold og diskriminering på grunn av sin seksuelle orientering og identitet, som kan gjøre varig skade på deres fysiske og mentale helse. Det er også skadelig for samfunnet som helhet.

Hva er LHBT+?

  • LHBT+ er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
  • LHBT+-personer er en samlebetegnelse for mennesker som bryter med det som kalles heteronormen. Heteronormen er en sosial norm og institusjonalisert antakelse om at alle mennesker i utgangspunktet er heterofile, og at avvik fra dette er tillært og unormalt.
  • Det finnes ulike norske versjoner av begrepet basert på hvilke identitetsmarkører som omtales, blant annet LHBT, og LHBTQI+. Eksempler på danske versjoner er LGBT og LGBT+.
  • Begrepet «queer», eller den norske versjonen «skeiv», er eksempler på andre samlebetegnelser som refererer til personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Diskriminering og stigmatisering

Barn og unge er spesielt utsatt for vold, diskriminering og stigmatisering – kun for å være seg selv. Utfordringer knyttet til å identifisere seg som LHBT+ virker ofte sammen med andre faktorer som kjønn, alder, hvor man kommer fra og religion. De har dermed økt risiko for å bli utsatt for urettferdig behandling og ekskludering.

Astrid fra Peru er trans. Hun ønsker å vise at det ikke er noen hindring.18 år gamle Astrid fra Loreto i Peru er trans. Hun har bidratt i en fotoserie hvor jenter og kvinner i Peru har delt et valgfritt bilde og sitat som representerer deres synspunkter på utfordringer jenter møter når de prøver å engasjere seg i politikk. Astrid ønsker å vise unge at det å være en trans ikke er en hindring.

«Uansett hvem du bestemmer deg for å være i dette livet er bra, fordi vi alle er fri til å uttrykke oss. Jeg er bevisst mitt ansvar for å fortelle historien min på den rette måten, fortsette å lære, gjøre alt jeg kan for å forandre verden om hvordan transpersoner blir sett på og behandlet i samfunnet mitt. Jeg tok dette bildet for å bekrefte transkvinners makt i Loreto.»  

– Astrid, 18, Loreto, Peru.

Konsekvenser og begrensede muligheter

Stigmatisering og diskriminerende holdninger har stor påvirkning på LHBT+-ungdommers livskvalitet, levekår og rettigheter. De har for eksempel høyere risiko for å bli utsatt for trakassering, hatefulle ytringer og fysisk og seksuell vold. Mobbing fører til at mange ikke går på skolen. Dette kan gå utover akademiske prestasjoner og begrense muligheten til å få seg jobb.

Personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet har også større risiko for å bli hjemløse, utsatt for hatkriminalitet eller begynne med sexarbeid. Det kan ha store konsekvenser for den enkeltes psykiske og fysiske helse.

For mange LHBT+-ungdommer er det ofte utfordrende å få tilgang på riktige seksuelle og reproduktive helsetjenester på grunn av diskriminering, eller mangel på kompetanse blant tjenesteytere. Seksualitetsundervisning, hvis det er noen i det hele tatt, er ofte heteronormativ. En heteronormativ seksualitetsundervisning tar ikke hensyn til mangfoldet og behovene til ungdommer, som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Visste du at?

 

Pride

Pride er en fest og markering av LHBT+-personers rett til å være seg selv og elske den de elsker. Ordet “pride” betyr stolthet og stolthet over å være LHBT+, og er selve kjernen i Pride-festivaler. Pride markeres over store deler av verden hvert år, inkludert mange byer og tettsteder i Norge. Juni blir ansett som Pride-måneden og mange Pride-festivaler arrangeres i løpet av denne måneden. Pride-festivaler består ofte av faglige foredrag, konserter og avsluttes med en Pride-parade.

Regnbue-flagget er symbolet på Pride. Fargene i flagget symboliserer fellesskap, mangfold og frihet til å definere sin egen identitet, kjærlighet og seksualitet. Alle uansett identitet eller seksualitet kan være med å markere Pride, inkludert heterofile personer, som vil vise sin støtte til LHBT+-personer.

Dette gjør Plan

Plan International jobber for å styrke rettighetene til barn og unge som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

Plan Internationals Champions of Change-program brukes i mer enn 40 land og fremmer likestilling gjennom ungdomsengasjement. Programmet utfordrer begrensende sosiale normer, og unge blir utstyrt med kunnskap og ferdigheter slik at de kan bidra til å bygge gode samfunn, fri for stigmatisering, ekskludering og vold.

Forskning på homo- og transfobisk mobbing i Thailands skolesystem har ført til et 3-årig prosjekt som har som mål å forebygge mobbing og vold. Skoler, elever, foreldre, lokale organisasjoner og regjeringen er involvert i prosjektet som skal gjøre utdanningsinstitusjoner tryggere for LHBT+-ungdom.

I Benin og El Salvador jobber Plan International sammen med «Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria» for å øke bevisstheten om disse sykdommene og forbedret tilgang til kunnskap og rådgivning for forebygging og behandling, for eksempel  gjennom mobile helseklinikker.

I El Salvador jobber vi også med transkjønnede aktivister i kampen for at det skal vedtas en identitetslov som vil tillate dem juridisk anerkjennelse som sitt selvidentifiserte kjønn.

I Peru samarbeider vi med ungdomsorganisasjoner og lokale myndigheter for å øke bevissthet og fremme inkluderende tilgang til helsetjenester, slik at personer ikke opplever diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.