Jeg er et barn, jeg vil ikke gifte meg

Som 14-åring ble Salimata bedt om å gifte seg, fordi moren ikke hadde nok mat eller penger til å forsørge alle barna. Men tanten hennes hadde andre planer.

– Hver dag maste mamma om at jeg måtte gifte meg snart, for jeg hadde jo allerede en kjæreste og burde bidra mer for familien, sier Salimata.

Faren hennes døde tidlig, og som aleneforsørger strevde moren med å få endene til å møtes. Moren mente at familien ville få det økonomisk lettere derom Salimata giftet seg. En ektemann kunne også ta seg av henne, mente moren.

Salimata ville ikke gifte seg, og gråt mye. Hun synes det var vanskelig når moren maste hele tiden.

Barneekteskap er vanlig i Mali. Ofte skyldes det fattigdom, men også sosialt press og mangel på informasjon. I Mali blir hele 54 prosent av jentene gift før de er 18 år, og 16 prosent før de fyller 15. Det gjør at Mali er på femte plass over land i verden med høyest forekomst av barneekteskap.

Barneekteskap er et brudd på jenters rettigheter

Ingen jenter skal giftes bort som barn. Det er et brudd på FNs barnekonvensjon som skal sikre at barn er beskyttet mot alle former for diskriminering, vold og overgrep. Likevel giftes 12 millioner jenter bort hvert år, og barneekteskap fortsetter å være en av vår tids viktigste jentesaker.

Les om hvordan Plan jobber mot barneekteskap her.

– Min plikt å passe på henne

Plan International møtte tanten til Salimata under et prosjekt mot barneekteskap i landsbyen hennes. Der lærte tanten om jenters rettigheter og de skadelige konsekvensene av barneekteskap. Hun ble deretter mer bevisst på situasjonen til den unge niesen.

– Jeg er medlem av kvinnegruppa her, men først og fremst er jeg tanta til Salimata. Det er min plikt å passe på henne, sier tanten.

– Jeg kan ikke tillate at noen jente i landsbyen her blir gift og slutter på skolen før de er voksne kvinner.

Tanten overtalte Salimatas mor til å bli med på et av møtene med Plan, og heldigvis gikk det rett vei og moren lærte at tidlig ekteskap ikke lønner seg.

Tårene er tørket bort

– Tante snakket med mamma og forklarte at jeg bare er et barn, og at hun måtte slutte å mase om at jeg skulle gifte meg, sier Salimata.

Nå har hun tørket bort tårene og er full av håp for fremtiden.

– Jeg takker tante for at hun hjalp meg, og for at hun fikk med mamma på samtaler. Det er grunnen til at mamma ombestemte seg.

Fakta om barneekteskap

  • 650 millioner av kvinnene som lever i dag, ble gift som barn.
  • 12 millioner jenter under 18 blir gift hvert år.
  • Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste årsakene til dødsfall blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland. 
  • Når en mor er under 20 år, er det 50 prosent høyere sannsynlighet for at barnet blir dødfødt eller dør i løpet av en uke.
  • 90 prosent av tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap.

Kilde: Girls not brides, 2020