ble gift uten å ha sagt "ja"

I niende klasse ble Halima (18) fra Bangladesh giftet bort til fetteren sin. Både mot hennes og foreldrenes vilje.

Halima ble gifet bort mot sin vilje

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Hun var bare 15 år da slektninger tok henne og fetteren med på besøk til tanten hennes. Der gjennomførte de bryllupet. Én måned senere måtte hun flytte inn med det som nå var ektemannen hennes og svigerforeldrene.

– Barneekteskap tok all glede fra datteren vår – og fra oss. Det er roten til ulykke.

Kabir, faren til Halima.

Etter noen måneder begynte svigerforeldrene å legge press på Halima til å bli gravid. Men da hun, i deres øyne endelig, ble gravid, spontanaborterte hun etter to måneder og fikk store helseproblemer.

Rømte fra mannen

I 2020 ble Halima gravid igjen, og de første månedene var hun frisk og gledet seg over graviditeten. Men da mannen hennes plutselig havnet i økonomiske vanskeligheter begynte han å kreve penger av faren hennes, i medgift. Han ba om et beløp som var både ufattelig og urealistisk for familien hennes.

Gradvis forverret situasjonen seg og ektemannen sluttet å ta seg av henne. Han ga henne ikke lenger mat eller sørget for legeoppfølging, i tillegg begynte han å fysisk mishandle henne. Da Halima ikke klarte å stå i det lenger rømte hun til foreldrene sine.

Etter noen dager sendte ektemannen et varsel om skilsmisse til Halima. Samtidig som han gjorde det anmeldte hun han. Saken er ikke avsluttet og han er fremdeles i varetekt og nekter for at hun er kona hans.  

Halima ble barnebrud mot sin vilje

En glede i livet

Halima og den nå to måneder gamle sønnen hennes bor fortsatt sammen med foreldrene hennes.

– Selv etter alt det vanskelige jeg har vær gjennom blir jeg glad når jeg ser det smilende ansiktet til sønnen min.

Halima (18)

Hun eier en systue med to symaskiner så hun kan tjene egne penger, samtidig som hun lærer opp andre i nabolaget. Alle pengene hun tjener går til familien hennes.

– Jeg vil fortsette å jobbe og lære opp andre jenter, så de kan forsørge seg selv. Jeg forteller også historien min til slektninger og naboer og oppfordrer dem til ikke å gifte bort døtrene sine.

12 millioner jenter

  • Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin.
  • Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land, men er ofte en konsekvens av fattigdom, at jenter ikke tillegges lik verdi som gutter, tradisjon og svakt lovverk som ikke beskytter jenter.
  • Barneekteskap rammer flest jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara, men det skjer også mange andre steder i verden.
  • Barneekteskap handler ikke om at foreldre ikke vil barna sine vel. Det handler ofte om noe så grunnleggende som å overleve. For gifter de bort datteren sin, har de én munn mindre å mette og hun er forventet å bli tatt vare på.

Les mer om barneekteskap og hva Plan gjør for å bekjempe det