10 årsaker til barneekteskap

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin.

10 årsaker til barneekteskap

1. Jenter tillegges ikke lik verdi som gutter. Hun blir diskriminert allerede før hun er født. 

10 årsaker til barneekteskap

2. Jenter blir giftet bort fordi mødrene og bestemødrene deres ble, det handler om tradisjon og kultur.

10 årsaker til barneekteskap

3. En datter som er gift betyr én munn mindre å mette for familien.

10 årsaker til barneekteskap

4. En jente som blir gravid må ofte gifte seg, uansett hvor gammel hun er.

10 årsaker til barneekteskap

5. Ung alder betyr at familien kan få høyere brudepris.

10 årsaker til barneekteskap

6. FNs barnekonvensjon slår fast at barneekteskap er forbudt. Likevel er barneekteskap fremdeles tillatt i 117 land.

10 årsaker til barneekteskap

7. Ung alder betyr at familien kan betale mindre i medgift. 

10 årsaker til barneekteskap

8. Ønsker om å beskytte jentene mot vold og seksuelle overgrep.

10 årsaker til barneekteskap

9. Mange jenter mangler fødselsattest og kan ikke dokumentere alderen sin.

10 årsaker til barneekteskap

10. Ønsker om å beskytte familiens ære.