10 årsaker til barneekteskap

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin.

1. Jenter tillegges ikke lik verdi som gutter. Hun blir diskriminert allerede før hun er født. 

2. Jenter blir giftet bort fordi mødrene og bestemødrene deres ble, det handler om tradisjon og kultur.

3. En datter som er gift betyr én munn mindre å mette for familien.

4. En jente som blir gravid må ofte gifte seg, uansett hvor gammel hun er.

5. Ung alder betyr at familien kan få høyere brudepris.

6. FNs barnekonvensjon slår fast at barneekteskap er forbudt. Likevel er barneekteskap fremdeles tillatt i 117 land.

7. Ung alder betyr at familien kan betale mindre i medgift. 

8. Ønsker om å beskytte jentene mot vold og seksuelle overgrep.

9. Mange jenter mangler fødselsattest og kan ikke dokumentere alderen sin.

10. Ønsker om å beskytte familiens ære.