Likestilling og 8. mars

Dette undervisningsopplegget setter fokus på likestilling, bærekraftsmål 5 og 8. mars.

Elevene får jobbe med spørsmål knyttet til likestilling i Norge og i verden, bærekraftsmål 5, kjønnstereotypier og reflektere rundt egne fordommer.

Opplegget er delt inn i 4 deler, som til sammen varer i 2 timer. I tillegg finnes det en del 5 med ekstra oppgaver, slik at du kan plukke og mikse det som passer best for din klasse, og den tiden dere har til rådighet.

Lengde og vanskelighetsgrad varierer, og kan enkelt tilpasses.

Vi anbefaler å bruke opplegget sammen med den tilhørende undervisningsfilmen.Vil du og din skole gjøre en forskjell?

Dere kan samle inn penger til Plans arbeid for likestilling mellom gutter og jenter, eller dere kan engasjere dere på andre måter.

Se hvilke muligheter dere har