Undervisningsopplegg om Likestilling

La elevene jobbe med spørsmål knyttet til likestilling i Norge og verden, bærekraftsmål 5, kjønnsstereotypier samt reflektere rundt hvorfor det fortsatt er viktig med en kvinnedag.

Vi har laget en kort presentasjon som introduksjon til tematikken, samt 10 oppgaver som du kan plukke og mikse slik at det passer klassen din og den tiden dere har til rådighet. Lengde og vanskelighetsgrad varierer, og kan enkelt tilpasses.

Vil du og skolen din gjøre en forskjell?

Dere kan samle inn penger til Plans arbeid for likestilling, eller engasjere dere på andre måter.

Se hvilke muligheter dere har her

Har dere spørsmål? Ta kontakt med oss: