Illustrasjon av undervisningsopplegg. Jente som bruker ropert.

Undervisningsopplegg om Likestilling

Plan har laget flere undervisningsopplegg og ferdige presentasjoner som tar opp tematikk knyttet til likestilling. Du kan plukke og mikse fra alle oppleggene slik at det passer klassen din, tematikken dere vil sette fokus på og den tiden dere har til rådighet. Lengde og vanskelighetsgrad varierer, og kan enkelt tilpasses.

Dette undervisningsopplegget lar elevene jobbe med spørsmål knyttet til likestilling i Norge og verden, bærekraftsmål 5, kjønnsstereotypier samt reflektere rundt hvorfor det fortsatt er viktig med en kvinnedag.

Dette undervisningsopplegget setter fokus på sammenhengen mellom kjønnsstereotyper, likestilling og diskriminering av jenter globalt. Bruk det sammen med den ferdige prezi-presentasjonen, Kahooten og Aftenpostens TV-serie STUCK.

Formet av Ord setter fokus på skadelige kjønnsstereotypier, likestilling og teknologiens påvirkning. Elevene får reflektere rundt egne fordommer, ubevisste kjønnsstereotypier og skjult kjønnsdiskriminering.

Vil du og skolen din gjøre en forskjell?

Dere kan samle inn penger til Plans arbeid for likestilling, eller engasjere dere på andre måter.

Se hvilke muligheter dere har her

Lurer du på noe?

Kontakt oss på e-post hvis du har spørsmål.

Send e-post