Stans vold mot barn

Plan jobber for å bekjempe alle typer vold mot barn innen 2030. Du og din skole kan bidra!

illustrasjonsbilde av jente med beskymringer

Illustrasjonsbilde.

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep. Likevel blir halvparten av verdens barn utsatt for vold hvert eneste år. Dette innebærer både fysisk, psykisk, og seksuell vold og overgrep. I dag vet vi blant annet at:

  • på verdensbasis blir 3 av 4 barn utsatt for vold som en del av oppdragelsen av sine foresatte
  • i verden i dag opplever nærmere 130 millioner barn mellom 13 og 15 år mobbing på skolen
  • hvert femte minutt dør et barn som følge av vold

FNs bærekraftsmål 16 sier at vi skal bekjempe alle typer vold mot barn innen 2030. Din klasse eller skole kan samle inn penger til Plans arbeid for å beskytte barn mot vold. Dere kan også bruke vårt undervisningsopplegg, eller vi kan samarbeide på andre måter. Vi håper dere vil bidra.

Dette går pengene til

  • Opplysningsarbeid: Mange steder er vold såpass vanlig at det ikke anses som et brudd på barns rettigheter. Derfor jobber Plan med voksne, foreldre, lærere og lokale ledere, slik at de skal vite at barn har rett til å være trygge og rett til å bli beskyttet mot vold.
  • Opplæring: Når politi og rettsvesen får bedre kunnskap, tar de saker med vold mot barn mer på alvor. Plan driver derfor med opplæring.
  • Trygge områder: Plan etablerer trygge områder der barn kan snakke om overgrep, rapportere vold og få informasjon om hvor de kan få mer hjelp.
  • Lovverk: Plan jobber for at det skal være lovverk på plass som beskytter barn mot vold og overgrep.

Vil dere samle inn penger til å stanse vold mot barn?

Ta kontakt med oss på skole@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09.

Last ned plakat til innsamlingsaksjonen (pdf).

Ønsker dere å lære mer om vold mot barn og unge? Se Plans undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Eksempel på Plans arbeid

Plan er til stede i flyktningleirer og hjelper barn som har flyktet fra vold, blant annet i Tanzania: