Plans julekalender

Plan tilbyr en egen julekalender til ungdomskolen. Elevene kan lære om FNs barnekonvensjon og bærekraftsmålene, samtidig som de får gleden av å gjøre noe for andre.

Slik fungerer Plans julekalender

Kalenderen inneholder tre temaer, ett for hver av skoleukene i desember. For hvert tema er det ulike filmer, oppgaver og aktiviteter som varierer i lengde og vanskelighetsgrad. Du kan plukke ut det som passer best for din klasse og den tiden dere har til rådighet. 

Plans julekalender er basert på kompetansemål i læreplanen og er relevant i flere fag.

Juletegning - barn i snø

Uke 1: Barn og unge på flukt

Denne uken setter vi fokus på barn og unges rettigheter i krise og konflikt. Elevene får jobbe med spørsmål knyttet til FNs barnekonvensjonen og bærekraftsmål 16 om fred og rettferdighet.

Se oppgavene
Juletegning: barn i ring, holder hender

Uke 2: Likestilling

Denne uken setter vi fokus på likestilling, og hvorfor bærekraftig utvikling er umulig å oppnå uten mer likestilte samfunn. Elevene får jobbe med spørsmål knyttet til bærekraftsmål 5 som sier at verden skal bli likestilt innen 2030.

Se oppgavene
Juletegning: blokk og blyant

Uke 3: Utdanning

Denne uken setter vi fokus på utdanning. Elevene får jobbe med spørsmål knyttet til bærekraftsmål 4 om god utdanning til alle. Innen 2030 skal verden ”Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring”. 

Se oppgavene

Vil klassen hjelpe? 

Elevene kan bidra til at barn på flukt får mulighet til å gå på skole og bli beskyttet mot vold og overgrep. Ved å samle inn penger, kan de støtte arbeid for burundiske barn som bor i flyktningleirer i Tanzania. 
•    Les mer om prosjektet og se hvordan elevene kan bidra.
•    Brev til foreldre og foresatte med informasjon om kalenderen (pdf)
•    Tips til småjobber som elevene kan gjøre hjemme (pdf)

Har klassen samlet inn penger? 

Pengene kan overføres via Vipps eller konto:

  • Vipps: Vipps til 135332, Plans julekalender. Husk å markere Vipps-overføringen med skolens navn, klasse og "Plans julekalender". 
  • Overføre til konto: Plan International Norge, 7874.06.20869. Husk å markere innbetalingen med skolens navn, klasse og "Plans julekalender".

Ta kontakt med oss, da vel!