Plans julekalender

Gjør desember til en måned om barns rettigheter og solidaritet! Du kan melde på klassen allerede nå.

Mange barn forbinder jul og advent med det å få gaver. Plans julekalender setter derimot solidaritet i fokus, og barn kan få oppleve gleden ved å gjøre noe for andre. Samtidig lærer de om artiklene i FNs barnekonvensjon gjennom historier og oppgaver.

Julekalenderen har to versjoner: En for barneskolen og en for ungdomsskolen. Begge er digitale og enkle å bruke. 

Slik fungerer Plans julekalender

Hver skoledag i desember åpner klassen en ny luke i den digitale julekalenderen, og hver dag er temaet en artikkel i FNs barnekonvensjon. 

Innholdet blir presentert med en filmsnutt, og elevene vil få en praktisk oppgave. Oppgavene gir elevene kunnskap om barns rettigheter, solidaritet og etikk, og bidrar samtidig til å utvikle sosial kompetanse. Alle oppgavene er lagt opp slik at de er enkle å tilpasse til det nivået elevene er på. 

Elevene vil også bli oppfordret til å gjøre små og enkle oppgaver hjemme, mot betaling. Pengene går til Plans arbeid for jenters rettigheter. 

Innsamling til Plans arbeid for jenter 

Det føles bra å utgjøre en forskjell for andre! Ved å bruke Plans julekalender kan elevene bidra til at jenter får det bedre. Noen av kalenderlukene oppfordrer elevene til å samle inn penger ved å gjøre små oppgaver hjemme. 

Elevene kan gjøre små oppgaver hjemme til innsamlingen.

Hvorfor innsamling til jenter? Der barn har det vanskelig, har jenter det verst. I mange samfunn blir jenter sett på som mindre verdt enn gutter. Det betyr at de stiller bakerst i køen når det kommer til mat, helsetilbud, skolegang og jobber. Mange jenter blir giftet bort mens de er barn, må slutte på skolen og blir gravide før kroppen er moden for det. 

Pengene elevene samler inn vil blant annet gå til: 

  • Utdanning for jenter. Vi gir stipend, bygger skoler og lager trygge toaletter for jenter. 
  • Arbeid for likestilling, både blant gutter og jenter. 
  • Kampen mot barneekteskap og andre brudd på jenters rettigheter.
  • Påvirke myndighetene til å løfte frem jenters rettigheter.

1600 klasser deltok i fjor – og vi håper dere vil være med i år! 

Ta en titt på fjorårets kalender for barneskolen.

Elev ballanserer bok på hodet

Klasse 3D testet julekalenderen

Elevene i 3D på Huseby skole har testet noen av aktivitetene i Plans julekalender.

Se hvordan det gikk

Ta kontakt med oss, da vel!