Plans julekalender

Bli med på Plans julekalender, en digital kalender hvor elevene lærer om FNs barnekonvensjon og bærekraftsmålene, samtidig som de får gleden av å gjøre noe for andre.

Gutter bruker Plans julekalender i klasserommet

Sammen kan vi sette fokus på FNs barnekonvensjon og bærekraftsmålene i desember. I år tilbyr vi julekalender kun for ungdomsskolen.

Ja, jeg vil melde på klassen

Slik fungerer Plans julekalender

Plans julekalender er et fleksibelt opplegg for skoleukene i desember. Hver uke har et tema og inneholder korte filmer og varierte oppgaver. Dere velger selv hva dere vil bruke fra kalenderen. Elevene får kunnskap om barns rettigheter, likestilling og FNs bærekraftsmål. Kalenderen kan også bidra til et godt klassemiljø og bevisstgjøre elevene.

Plans julekalender krever lite forarbeid for læreren, og er enkel å bruke i klasserommet. 

Elever som ønsker det, kan gi en gave til julekalenderen, for eksempel gjennom å gjøre småjobber hjemme. Pengene fra julekalenderen går i år til burundiske flyktninger i Tanzania. Burundi har opplevd borgerkrig og mange konflikter over lang tid som gjør det vanskelig for befolkningen å bo i landet. Det gjør at mange har flyktet til flyktningleirer i Tanzania

Ta kontakt med oss, da vel!