Plans julekalender

Takk for at du bruker førjulstiden til å løfte frem barns rettigheter, vennskap og det å hjelpe andre.

Gutter bruker Plans julekalender i klasserommet

Slik fungerer Plans julekalender

Hver skoledag i desember åpner klassen en kalenderluke i den digitale julekalenderen. Ved hjelp av en kort film og tilhørende oppgaver, lærer elevene om en artikkel i FNs barnekonvensjon. Elevene får kunnskap om barns rettigheter, samtidig som de løfter frem solidaritet og et godt klassemiljø.

Plans julekalender krever lite forarbeid og er enkel å bruke i klasserommet. 

Julekalender for barneskolen  Julekalender for ungdomsskolen

Innsamling til Plans arbeid for jenter 

Ved å være med på Plans julekalender kan elevene bidra til at jenter får det bedre. Tusen takk til alle som har samlet inn penger til Plans arbeid for jenter.

Slik kan du overføre midlene:

  • Vipps til 135332, Plans julekalender. Husk å markere Vipps-overføringen med «skolens navn, klasse og Plans julekalender».
  • Overføre til konto Plan International Norge, 7874.06.20869. Husk å markere innbetalingen med «Plans julekalender, skolens navn og klasse».

Som en takk for støtten sender vi et diplom til klassen på nyåret. Alle klassene som deltar på innsamlingen er i tillegg med i trekningen av et klassesett av boken «Flukten til Europa» av Sigbjørn Ljung.

barn med feiekoster og søplebøtter

Elevene kan gjøre små oppgaver hjemme til innsamlingen.

Hvorfor innsamling til jenter? Der barn har det vanskelig, har jenter det verst. I mange samfunn blir jenter sett på som mindre verdt enn gutter. Det betyr at de stiller bakerst i køen når det kommer til mat, helsetilbud, skolegang og jobber. Mange jenter blir giftet bort mens de er barn, må slutte på skolen og blir gravide før kroppen er moden for det. 

Pengene elevene samler inn vil blant annet gå til: 

  • Utdanning for jenter. Vi gir stipend, bygger skoler og lager trygge toaletter for jenter. 
  • Arbeid for likestilling, både blant gutter og jenter. 
  • Kampen mot barneekteskap og andre brudd på jenters rettigheter.
  • Påvirke myndighetene til å løfte frem jenters rettigheter.
Elev ballanserer bok på hodet

Klasse 3D testet julekalenderen

Elevene i 3D på Huseby skole har testet noen av aktivitetene i Plans julekalender.

Se hvordan det gikk

Ta kontakt med oss, da vel!