Vil du være sjef for en dag?

Jenter mellom 15 og 19 år kan søke om å være sjef for en dag, gjennom “Girls Takeover”. Jenter og bedrifter over hele verden er med på kampanjen, for å sette fokus på likestilling og jenters rettigheter.

“Girls Takeover” skjer på FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Fristen for å søke er nå ute, og mange har meldt seg på. I fjor deltok nærmere 1000 jenter i hele 60 land. 

Jente foran, ansatte i bedriften Bearingpoint i bakgrunnen

Rebecca var sjef for en dag i Bearingpoint i 2019.

Hvorfor bli med? 

Ved å delta er du med på å skape oppmerksomhet om likestilling og jenters rettigheter. Du kan også bidra til økt likestilling på arbeidsplassen du besøker. I tillegg får du trolig en spennende opplevelse og nyttige erfaringer.

Hva gjør man på "Girls Takeover"? 

Oppgavene varierer fra sted til sted, men typiske oppgaver kan være:

  • delta digitalt på ulike møter i bedriften og “skygge” lederen gjennom en dag
  • snakke om likestilling på arbeidsplassen 
  • gå gjennom planer, rapporter og bidra i planlegging 
  • skrive for bedriftens intranett eller sosiale medier
  • snakke foran de ansatte om hvorfor "Girls Takeover" er viktig (du får materiell fra oss)
  • lede en session for noen ansatte om jenters rettigheter/likestilling (du får materiell fra oss)
  • bli intervjuet i media

Slik søker du

Jenter mellom 15 og 19 kan søke. Du må ha lyst til å fronte likestilling og jenters rettigheter.

Fristen for å søke høsten 2020 er nå ute, men neste høst kommer en ny mulighet. 

Glimt fra "Girls Takeover" i 2019
 


Nyttig å vite:

  • Du får gyldig politisk fravær for “Girls Takeover”.
  • “Girls Takeover” skjer rundt FNs jentedag 11. oktober, men noen bedrifter gjennomfører det på andre datoer i oktober. 
  • De fleste takeovers vil finne sted i Oslo, men det hender vi har takeovers andre steder i landet.

Plan International står bak “Girls Takeover”, og har gjennomført initiativet i flere år. I år samarbeider vi med Equality Check,en plattform hvor ansatte i en bedrift kan evaluere arbeidsplassen sin, for eksempel når det gjelder likestilling og mangfold.

Se informasjon til bedrifter om "Girls Takeover".

Redde verden – litt?

Vil du bidra, men vet ikke hvordan? Sjekk ut flere muligheter.