• Tradisjonell Moken-båt i solnedgang
  Tradisjonell Moken-båt i solnedgang. Foto: Alf Berg/Plan
 • En liten jente sitter i en hengekøye utenfor huset sitt
  En liten jente sitter i en hengekøye utenfor huset sitt. Foto: Kallayanee Yueler/Plan
 • Et tempel
  Et tempel i fjellene utenfor Chang Rai Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • En kokosnøtt ligger i vannkanten på stranden
  Kokosnøtt på stranden på Ko Chang Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Mennesker i tradisjonelle drakter danser rundt et fruktbarhetssymbol
  Nyttårsfeiring hos Aka-folket Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • små landsbyer ligger høyt oppe i fjellene
  Landsbyer i fjellene utenfor Chang Rai Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • To gutter bader i en balje i Moken-landsby
  To gutter bader i en balje i Moken-landsby. Foto: Alf Berg/Plan
 • Bønder jobber på en åker
  Jordbruk Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Det hvite tempelet Wat Rong Khun i Chiang Rai
  Det hvite tempelet Wat Rong Khun i Chiang Rai. Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Utsiktsbilde over Bangkok om kvelden
  Millionbyen Bangkok Foto: Ragnhild Bergh/Plan

...blir du sannsynligvis – i likhet med tusenvis av andre nordmenn som reiser hit hvert år – overbevist om at strendene og maten er i verdensklasse. Overalt hvor du kommer møter du vennlige og smilende mennesker.

De aller fleste som reiser til Thailand velger strandlivet i sør, men reiser du nordover finner du også fantastiske turmuligheter i fjell- og jungellandskap. Storbylivet i Bangkok er også forlokkende for mange.

Thailand er det eneste landet i Sørøst-Asia som aldri har vært en europeisk koloni. Under andre verdenskrig deltok landet aktivt på japanske side, men ble ikke like hardt straffet i krigsoppgjøret som sine allierte. På 50-tallet anså USA Thailand som den viktigste frontlinjen mot kommunismen i Sørøst-Asia, og ga landet betydelig økonomisk og industriell støtte. Det tidligere jordbrukssamfunnet utviklet seg raskt til et tungt industrialisert land, og er i dag et av de høyest utviklede landene i regionen.

Thailand har et rikt dyre- og fugleliv. I tillegg til mer enn 900 fuglearter finner du dyr med for oss ganske ukjente navn som snikekatt, dhol, skaberakktapir og gaurfe.

Ressursene i Thailand er ujevnt fordelt. I fjellområdene i nord bor etniske minoritetsgrupper som er ekskludert fra samfunnet. Fattigdommen her er stor og de færreste er fødselsregistrert og har ikke statsborgerskap. Dette betyr at de heller ikke har rett til sosiale goder som helsetjenester og utdanning.  Myndighetene har ikke tatt nødvendige hensyn til miljøet, noe som har medført at drikkevann har blitt forurenset, og at luftkvaliteten i flere av de store byene har blitt betraktelig dårligere. Avskoging er også et problem, og det har vært en reduksjon i artsmangfoldet.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Thailand. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.
 

Nøkkeltall for Plan i Thailand

Plan samarbeider med 11 797 fadderbarn i Thailand.

1 577 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 217 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Thailand siden 1985

Fakta om Thailand

Levealder

Forventet levealder i Thailand, sammenlignet med Norge.

Thailand:

77 år

Norge:

82 år
I Thailand er forventet levealder 5 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Thailand, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 93%.

Thailand:

93%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Thailand, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 7.807 dollar.

Thailand:

$7.807
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Thailand, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Thailand:

9 av 1000

Verden:

37 av 1000