• Palmer og hvite strender
  Palmer og hvite strender. Foto: Erik Cleves Kristensen
 • Gatelangs Freetown
  Gatelangs Freetown. Foto: Erik Cleves Kristensen
 • Motorsykkel kjører langs en landevei tidlig på morgenen
  Morgenstund i Moyamba. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • En kvinne sitter sammen med sønnen sin på markedet og selger poteter
  En kvinne sitter sammen med sønnen sin på markedet og selger poteter. Foto: Mary Matheson/Plan
 • En fredelig bukt
  En fredelig bukt. Foto: Dorothy Voorhees
 • Vennegjeng på vei til skolen
  Vennegjeng på vei til skolen. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • En himmel full av flammer
  En himmel full av flammer. Foto: Erik Cleves Kristensen
 • Smilende jenter står oppstilt langs en stolpe
  På informasjonsmøte i landsbyen. Foto: Vincent Tremeau/Plan

Hvis du reiser til Sierra Leone kan du oppleve hvite paradisstrender, magiske laguner, grønnkledde fjell, frodige jungelområder, savanner og en intenst rød jord.

Den sjarmerende hovedstaden Freetown oser av historie og ligger rett ved fantastiske Lakka beach. Besøk også Tacugama sjimpanse-reservat. Ellers reduseres bestanden av dyr som elefanter, bøfler, løver og leopard i takt med en høy befolkningsvekst, avskoging og utbredt svijordbruk.

Det har bodd folk i Sierra Leone i flere tusen år. Da portugisiske sjøfarere kom til området på 1400-tallet hadde landet mange selvstendige kongedømmer. Portugal etablerte handelsstasjoner her, og innen 1600-tallet var landet involvert i den omfattende slavehandelen. Byen Freetown ble britisk koloni i 1808 og fungerte som base i kampen mot menneskehendelen. Landet ble selvstendig i 1961. 

Landet er fortsatt sterkt preget av en blodig borgerkrig som varte fra 1991 til 2002. Mer enn 50 000 mennesker ble drept, og krigen rammet både økonomien og infrastrukturen hardt. Diamantindustrien – landets økonomiske hjørnesten – var i hendene på opprørere i over 10 år. Til tross for at landet er rikt på naturressurser, klarer ikke landet å utnytte disse godt nok.

Sierra Leone er sakte men sikkert i ferd med å stable seg på bena igjen etter krigen. Men over 70 prosent av befolkningen lever fortsatt under FNs fattigdomsgrense. Rundt halvparten av landets inntekter kommer fra internasjonale givere. 

Å vokse opp i Sierra Leone

Bare et mindretall av barna i Sierra Leone har tilgang til grunnskoleutdanning av god kvalitet. Klasserommene er overfylte, og flertallet av lærerne mangler formell lærerutdanning.

Sierra Leone er et av verdens aller fattigste land, og og en høy andel av ungdommene der er arbeidsledige. Dette påvirker spesielt jenter som har svært begrensede muligheter til å skaffe seg utdanning og en verdig inntekt. Noen familier gifter bort døtrene sine for å motta medgift og redusere den økonomiske byrden de mener en jente i familien kan være. Noen foreldre gifter også bort døtrene sine i håp om å gi jentene et bedre liv, selv om det sjelden er tilfelle. Fire av ti jenter blir giftet bort før de fyller 18 år, mens en av ti blir gift allerede før de har fylt 15. 

Landet har et svakt helsevesen, høy barnedødelighet og mange dødsfall knyttet til svangerskap og fødsel. Risikoen øker betraktelig når unge jenter med spede kropper skal føde barn, noe som ofte er en konsekvens av barneekteskap.  

Situasjonen i Sierra Leone ble ikke bedre av at Ebola-viruset rammet landet hardt i 2014-2015. Mer enn 9000 barn sto igjen foreldreløse etter epidemien.

Plans arbeid i Sierra Leone

Som Planfadder til et barn i Sierra Leone, er du med på å ivareta de mest sårbare barna i landet. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og at færre blir utsatt for kjønnsbasert vold og barneekteskap, at barn og unge får vite mer om sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep.  

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Løfter fram jentene

Vokser du opp som jente i Sierra Leone, vil du sannsynligvis oppleve å bli diskriminert. Jentene stiller alltid bak guttene i køen, og familier som har dårlig råd prioriterer guttenes skolegang. Mange jenter blir bare sett på som arbeidskraft som kan brukes i hjemmet, og deres stemmer blir ikke hørt. 

Gjennom et «Girl Power»-prosjekt jobber Plan International for at jenter skal få komme til orde og bli lyttet til. Ved bruk av teater, diskusjonsmøter og radio snakker de om temaer som er viktige for dem. Vi støtter ungdomsgrupper, spesielt jentegrupper, slik at de skal være bedre rustet til å løfte stemmen, engasjere seg og påvirke samfunnet de lever i – spesielt i kampen mot seksualisert vold, kjønnslemlestelse av jenter, barneekteskap og tenåringsgraviditet.

Jobbmuligheter for jentene

Uten en utdannelse, støtte fra familien, og fattigdom har ikke jentene et godt utgangspunkt for å bli økonomisk selvstendige i Sierra Leone. Det at jenter heller ikke blir lyttet til gjør at de ofte heller ikke får drive med det de ønsker. 

Plan International gir støtte til spare- og lånegrupper som hjelpe jenter og deres familier med å spare pengene som trengs for å betale for skolepenger og yrkesutdanning. Gjennom Plans spareprogram lærer jentene å administrere penger, slik at de er godt forberedt når de får sin første jobb. Disse gruppene bygger opp jentenes selvtillit og gir en plattform for å lære andre ferdigheter, som for eksempel å snakke i forsamlinger. 

Matsikkerhet, ernæring og hygiene

Mange i Sierra Leone jobber som bønder eller fiskere. Landet har tropisk klima, og har to årstider: regnsesong og tørrsesøng. Sierra Leone er utsatt for naturkreftene, og sårbare for ebola-utbrudd som kan ramme familiers levebrød. 

Plan International i Sierra Leone jobber med å sikre helsetiltak under ebolautbrudd ved å forbedre i hygienepraksis blant befolkningen i de rammede områdene. Ernæring og hygiene for de minste barna er fortsatt et prioritert område.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Sierra Leone er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til å beskytte flere jenter mot barneekteskap og vold, at flere barn får utdanning, helsetilbud og sikkerhet, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter. 

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Bekjemper skadelige praksiser

Sewanatu (20) ble kjønnslemlestet som seksåring. Med hjelp fra Plan har hun blitt en aktivist mot denne skadelige prakisen, samt mot barneekteskap, tenåringsgraveditet og seksuell vold. Nå som hun er ferdig på skolen, har hun lyst til å utdanne seg til å bli lege. — Jeg vil hjelpe andre jenter til å ha troen på dem selv, sier Sewanatu. 

Nøkkeltall for Plan i Sierra Leone

Plan samarbeider med 12 219 fadderbarn i Sierra Leone.

1 334 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 2 465 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Sierra Leone siden 1976

Fakta om Sierra Leone

Levealder

Forventet levealder i Sierra Leone, sammenlignet med Norge.

Sierra Leone:

54 år

Norge:

82 år
I Sierra Leone er forventet levealder 28 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Sierra Leone, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 43%.

Sierra Leone:

43%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Sierra Leone, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 528 dollar.

Sierra Leone:

$528
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Sierra Leone, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Sierra Leone:

109 av 1000

Verden:

37 av 1000