• Solnedgang i Hpa-An
  Solnedgang i vakre Hpa-An. Foto: Ulf Svane
 • Shwedagon pagode i Yangon
  Shwedagon pagoden i Yangon. Foto: Ulf Svane
 • To bestevenner
  Bestevenner. Foto: Ulf Svane
 • Gutter spiller fotball på standen i solnedgang
  Fotball i solnedgang. Foto: Ulf Svane
 • Barn i en tre-kano
  På vei ned elven i kano. Foto: Plan
 • barn leker på en sklie utefor en liten skole
  Gøy med friminutt! Foto: Warisara Sornpet/Plan
 • To små gutter står i en solsikkeåker
  To gutter i en solsikkeåker. Foto: Warisara Sornpet/Plan
 • Kvinne stående i sitt hjem
  En kvinne i sitt hjem. Foto: Ulf Svane
 • Fergebåt med seks passasjerer på vei over elven
  Foto: Ulf Svane
 • Folk, hester og motorsykkel på stranden
  Setse beach. Foto: Ulf Svane
 • Burmesisk måltid
  Burmesisk festmåltid. Foto: Ulf Svane
 • En mann selger grønnsaker fra en båt
  Grønnsaker til salgs på havnen. Foto: Warisara Sornpet/Plan

...er religionen og mystikken tilstede hvor enn du reiser. Stupaer og Buddha-statuer er spredt rundt i landskapet. Det 2 500 år gamle Shwedagon-tempelet, med sine gyldne kupler og en 99 meter høy stupa, kan ta pusten fra de fleste.

Myanmar, også kjent som Burma, har en historie preget av mye uro. I en lang periode var landet totalt isolert fra det internasjonale samfunnet, med unntak av Kina. Mange har et forhold til landet gjennom Nobels fredsprisvinner i 1991, Aung San Suu Kyi, som etter å ha vunnet valget i 1990 ble satt i langvarig husarrest.

Etter at Myanmar i 2015 gjeninnførte frie valg, har økonomien skutt fart. Men landet bærer fortsatt preg av å ha blitt styrt av en brutal militærjunta. Helsetilbudet er i dårlig forfatning, og en over 60 år lang konflikt mellom myndighetene og ulike etniske grupper har sendt flere hundre tusen mennesker på flukt.

Å vokse opp i Myanmar

En tredel av Myanmars litt over 50 millioner innbyggere, er barn. Mer enn halvparten av disse barna lever i fattigdom. Svært mange av barna er underernærte og rammet av det som kalles stunting. På grunn av at de ikke har fått i seg nok og riktige næringsstoffer, blir de hemmet både i sin fysiske og mentale utvikling.

Barns rettigheter er forløpig ikke noe som står sterkt i Myanmar. Selv om landets nye barnelov skal sikre barns ytringsfrihet, er de fleste barna vant med at de skal tie og samtykke når de voksne snakker. Selv når de kommer i tenårene har de lite de skulle sagt når det gjelder å bestemme over sitt eget liv.

Samtidig er den kriminelle lavalderen er satt til bare syv år. Små barn straffes som om de var voksne. Og fysisk vold bruks for å disiplinere barna i hjemmet, på skolen og på arbeidsplasser.

Barnearbeid er også svært utbredt i Myanmar. De verste formene for barnearbeid er rekruttering av barnesoldater og menneskehandel, der unge jenter blir solgt og utnyttet i sex-industrien i naboland som Kina og Thailand.

Plans arbeid i Myanmar

Nødhjelp og landsiktig utvikling
Plans arbeid i Myanmar startet med nødhjelp, etter at landet i 2008 var rammet av en syklon som tok livet av mer enn hundre tusen mennesker. Sammen ned lokale samarbeidspartnere jobbet vi med katastreofehåndtering, barnehager og skoler. I dag jobber Plan i tillegg med mer langsiktig utvikling, med blant annet mødrehelse, unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, vann og sanitær og barns beskyttelse.

Barn og unges rett til å bli hørt
Helt grunnleggende i alt vårt arbeid i Myanmarer å gi barn og unge en stemme i samfunnet og muligheten til å ta egne valg. Vi jobber målbevisst med foreldre, lærere og andre som har med barn å gjøre, for at de skal kjenne til og vise respekt for barns rettigheter. Og vi fokuserer på å styrke barn og unges selvtillitt og kapasitet til å ta ansvar for positive endringer – i eget liv,  lokalsamfunnet og i landet som helhet.

Vi er spesielt opptatt av å styrke jentenes stilling; at unge jenter skal kjenne sine rettigheter, ta egne valg og ikke la se utnytte seksuelt eller bli tvunget til å følge tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

Unge ut av arbeidsledighet
For unge jenter som slutter på skolen i Myanmar, finnes det få karrieremuligheter. Mange overlever på småjobber fra dag til dag eller hjelper til med jordbruket. Derfor jobber Plan International Myanmar for at unge kvinner og menn fra minoritetsgrupper og konfliktområder i landet, får bedre muligheter til å ta utdanning og relevant yrkesopplæring som gir dem en bedre sjanse til å skaffe seg verdig og inntekstbringende arbeid.

Vi samarbeider med myndighetene og lokale organisasjoner for å styrke kvaliteten på undervisningen og sørge for at både jenter, etniske minoriteter og barn med funksjonsnedsettelser blir inkludert.

Eksempler på Plans arbeid i Myanmar

En jente syr på en symaskin mens instruktøren følger med.
Å lære seg et yrke sting for sting

I delstaten Rakhine er utdanningsnivået generelt lavt og muligheten for å finne en god jobb med levelig lønn er liten. Derfor startet Plan International yrkesopplæring for jenter.


Fra frykt til selvtillit
Fra frykt til selvtillit

- Tidligere var jeg redd for at en ny syklon skulle treffe landsbyen vår, men etter å ha deltatt på opplæring i katastrofeforebygging føler jeg meg tryggere.


Nøkkeltall for Plan i Myanmar

Plan samarbeider med 13 804 fadderbarn i Myanmar.

1 703 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 254 lokalsamfunn.

Plan har arbeidet i Myanmar siden 2008.

Siden 2008 har 194 000 mennesker dratt direkte nytte av Plans arbeid i Myanmar.

Hovedkontoret til Plan Myanmar ligger i Yangon.

Fakta om Myanmar

Levealder

Forventet levealder i Myanmar, sammenlignet med Norge.

Myanmar:

66 år

Norge:

81 år
I Myanmar er forventet levealder 15 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Myanmar, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 93%.

Myanmar:

93%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Myanmar, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.204 dollar.

Myanmar:

$1.204
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Myanmar, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Myanmar:

50 av 1000

Verden:

52 av 1000