• Soloppgang over Kasungu
  Soloppgang over Kasungu. Foto: Alf Berg/Plan
 • Land så langt øyet kan se
  Land så langt øyet kan se. Foto: Alf Berg
 • Lake Malawi
  Lake Malawi. Foto: Frank Douwes
 • Gutter spiller musikk på egenproduserte musikkinstrumenter
  Spennende å spille på hjemmelagde musikkinstrumenter. Foto: Plan International
 • Tørkede tobakksblader
  Tørkede tobakksblader. Foto: Eldson Chagara/Plan
 • Gutter spiller fotball på en gressplen
  Pausefotball. Foto: Gary Walker/Plan
 • Aftenstund med levende lys
  Aftenstund med levende lys. Foto: Alf Berg
 • Zomba-platået
  Zomba-platået. Foto: David Davies

...kommer du til et naturskjønt land, kjent som "Afrikas varme hjerte". Afrikas tredje største innsjø, Lake Malawi, ligger som en frisk kilde øst i landet – og kompenserer for den manglende kystlinjen.

Men selv om naturen er vakker, er livet tøft for mange av de 17 millioner innbyggerne som lever i Malawi – på et område på størrelse med Nord-Norge. Landet er blant verdens tettest befolkede, og innbyggertallet forventes å tredoble seg innen 2050, men midre antallet barnefødsler går ned.

Et flertall av befolkningen er avhengig av jordbruk som mat- og inntekstkilde. Dette gjør dem svært sårbare overfor flom og tørke. Dårlige sanitære forhold, mangel på helsetjenester av god kvalitet og lite kunnskap om seksuell helse, gjør at mødre- og barnedødeligheten er høy. Forekomsten av hiv og aids er fortsatt svært høy i Malawi.

Å vokse opp i Malawi

Over halvparten av Malawis befolkning er under 18 år. Plan International jobber for at de unge i landet skal få mulighet til å skape en bedre fremtid for seg selv.

Barnearbeid er forbudt, men mange barn blir likevel holdt utenfor skolesystemet fordi de må hjelpe til med å dyrke jorda, gjøre husarbeid eller passe yngre søsken mens foreldrene jobber. Mange barn i Malawi bli utsatt for vold og utbytting. Mange blir forsømt av foreldre som ikke er i stand til å ta vare på dem.

Jenter er mer utsatt enn gutter. Mange blir tvunget til å gifte seg og få barn altfor tidlig, i stedet for å få mulighet til å gå på skole og ta en utdannelse.

Mangel på på utdanning, utbredelsen av barneekteskap – og det faktum at mange unge jenter får barn mens de fortsatt selv er barn – skaper en ond sirkel. De unge jentene har ikke kropper som tåler å føde barn. Risikoen for at moren og/eller barnet dør under fødselen er langt høyere enn for voksne kvinner. En annen risikofaktor er at de svært unge mødrene ikke har nok kunnskap eller modenhet til å ta vare på barna sine og gi dem en god start i livet. Mange kan ikke nok om ernæring, hygiene og hvor viktig det er å stimulerer barna i deres fysiske og mentale utvikling.

Plans arbeid i Malawi

Plan jobber i en rekke lokalsamfunn i Malawi for å øke bevisstheten rundt barns rettigheter. Vi jobber for å øke kunnskapen om ernæring, hygiene og barns utvikling.

Plan har i mange år støttet kampen mot barneekteskap i Malawi. Vi har gitt ungdommer opplæring i jenters rettigheter og støttet ungdomsgrupper som har kjempet mot barneekteskap. I 2017 kom seieren; myndighetene i landet forbød barneekteskap. Men arbeidet fortsetter. Lovendringen er et svært viktig skritt, men fremdeles er det familier som ønsker å følge de gamle tradisjonene. Forskjellen nå er et at ungdommene har loven på sin side.
Vi jobber på alle nivåer, både med nasjonale og lokale myndigheter, tradisjonelle og religiøse ledere, lærere, foreldre – og de unge selv – for å endre holdninger til blant annet barneekteskap, ungdomsgraviditet og utdanning for jenter.
 

Eksempler på Plans arbeid i Malawi

To unge jenter overrekker signaturer til støtte for ny barneekteskapslov
Jentene har fått nok av barneekteskap

Fra å ha ligget på topp ti-listen over land med høyest andel barneekteskap har Malawi nå forbudt ekteskap før fylte 18 år.


En av Plan Internationals ungdomsgrupper samlet ute.
Hjelper jenter ut av barneekteskap

– Mange gifter bort døtrene sine på grunn av desperat fattigdom.


Nå sover vi trygt om natten
Nå sover vi trygt om natten

Når solen senker seg over Malawi, myldrer myggen i skumringen.


Nøkkeltall for Plan i Malawi

Plan samarbeider med 21 629 fadderbarn i Malawi.

2 314 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 405 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Malawi siden 1994

Fakta om Malawi

Levealder

Forventet levealder i Malawi, sammenlignet med Norge.

Malawi:

55 år

Norge:

81 år
I Malawi er forventet levealder 26 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 66%.

Malawi:

66%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 381 dollar.

Malawi:

$381
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Malawi:

64 av 1000

Verden:

52 av 1000