• Soloppgang over Kasungu
  Soloppgang over Kasungu. Foto: Alf Berg/Plan
 • Land så langt øyet kan se
  Land så langt øyet kan se. Foto: Alf Berg
 • Lake Malawi
  Lake Malawi. Foto: Frank Douwes
 • Gutter spiller musikk på egenproduserte musikkinstrumenter
  Spennende å spille på hjemmelagde musikkinstrumenter. Foto: Plan International
 • Tørkede tobakksblader
  Tørkede tobakksblader. Foto: Eldson Chagara/Plan
 • Gutter spiller fotball på en gressplen
  Pausefotball. Foto: Gary Walker/Plan
 • Aftenstund med levende lys
  Aftenstund med levende lys. Foto: Alf Berg
 • Zomba-platået
  Zomba-platået. Foto: David Davies

Hvis du reiser til Malawi kan du oppleve et naturskjønt land, kjent som "Afrikas varme hjerte". Afrikas tredje største innsjø, Lake Malawi ligger som en frisk kilde øst i landet – og kompenserer for den manglende kystlinjen.

Men selv om naturen er vakker, er livet tøft for mange av de 18 millioner innbyggerne som lever i Malawi – på et område på størrelse med Nord-Norge. Landet er blant verdens tettest befolkede, og innbyggertallet forventes å tredoble seg innen 2050, med mindre antallet barnefødsler går ned. 

Et flertall av befolkningen er avhengig av jordbruk som mat- og inntektskilde. Dette gjør dem svært sårbare overfor flom og tørke. Dårlige sanitære forhold, mangel på helsetjenester av god kvalitet og lite kunnskap om seksuell helse, gjør at mødre- og barnedødeligheten er høy. Forekomsten av hiv/aids er også fortsatt svært høy i Malawi.

Å vokse opp i Malawi

Selv om barnearbeid er forbudt, blir mange barn holdt utenfor skolesystemet fordi de må hjelpe til med å dyrke jorda, gjøre husarbeid eller passe mindre søsken. Altfor mange barn i Malawi blir utsatt for vold og utbytting. Mange blir forsømt av foreldre som ikke er i stand til å ta vare på dem.  

Jenter er mer utsatt enn gutter. Mange blir tvunget til å gifte seg og få barn altfor tidlige, i stedet for å få muligheten til å gå på skole og få seg en utdanning. Over halvparten av Malawis befolkning er under 18 år. 

Plans arbeid i Malawi

Som Planfadder til et barn i Malawi, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og beskyttelse mot vold og barneekteskap. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til at flere unge kommer i jobb.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Ungdomsgrupper mot barneekteskap

Når en jente gifter seg, må hun ofte slutte på skolen, og mister dermed en mulig vei ut av fattigdom. Årsakene til barneekteskap varierer fra, men er ofte en konsekvens av fattigdom, manglende likestilling, skadelig sosiale normer og svakt lovverk. Ofte er barnegraviditet, som følge av barneektaskap, en større utfordring enn selve ekteskapet.

Plan International har i mange år støttet kampen mot barneekteskap i Malawi. Vi har gitt ungdommer opplæring i jenters rettigheter og støttet ungdomsgrupper som har kjempet mot barneekteskap. Og i 2017 kom seieren: Myndighetene i Malawi forbød barneekteskap. Men arbeidet fortsetter. Lovendringen er et svært viktig skritt, men fremdeles er det familier som ønsker å følge de gamle tradisjonene. Forskjellen nå er at ungdommene har loven på sin side.

Når barn får barn

Mangel på utdanning, barneekteskap, og det faktum at altfor mange unge jenter får barn mens de fortsatt selv er barn, bidrar til en ond sirkel. De unge jentene har for det første ikke kropper som tåler å føde barn. Risikoen for at moren og/eller barnet dør under fødselen er langt høyere enn for voksne kvinner. Mange av de unge mødrene har heller ikke nok kunnskap om ernæring, hygiene og hvor viktig det er å stimulere barna i deres fysiske og mentale utvikling. 

Plan International jobber for at jenter i Malawi kjenner til sine rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Vi bidrar til at jenter og gutter får informasjon om seksuell og reproduktive helse og rettigheter, og jobber for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap. Samtidig jobber for å øke kunnskapen om ernæring, hygiene og barns utvikling. 

Våre programmer i Malawi når ut til mer enn 8 millioner mennesker.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Malawi er det svært mange jente som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Seksualundervisning

I Malawi er det praksis at jenter blir sendt på kamp for å lære om sex, og å ha det, som et ritual for overgangen fra barn til voksen. — De fortalte oss at dersom vi ikke har sex blir huden vår så tørr og stygg at ingen vil gifte seg med oss, sier Loveness (18). Takket være press fra Plans «Yes I Do Alliance», begynner budskapet og innholdet på kampen å endre seg til fordel for jentene. Og jentene blir oppfordret til å vente med sex.

Nøkkeltall for Plan i Malawi

Plan samarbeider med 21 629 fadderbarn i Malawi.

2 314 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 405 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Malawi siden 1994

Fakta om Malawi

Levealder

Forventet levealder i Malawi, sammenlignet med Norge.

Malawi:

55 år

Norge:

82 år
I Malawi er forventet levealder 27 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 66%.

Malawi:

66%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 381 dollar.

Malawi:

$381
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Malawi:

64 av 1000

Verden:

38 av 1000