• Soloppgang over Kasungu
  Soloppgang over Kasungu. Foto: Alf Berg/Plan
 • Land så langt øyet kan se
  Land så langt øyet kan se. Foto: Alf Berg
 • Lake Malawi
  Lake Malawi. Foto: Frank Douwes
 • Gutter spiller musikk på egenproduserte musikkinstrumenter
  Spennende å spille på hjemmelagde musikkinstrumenter. Foto: Plan International
 • Tørkede tobakksblader
  Tørkede tobakksblader. Foto: Eldson Chagara/Plan
 • Gutter spiller fotball på en gressplen
  Pausefotball. Foto: Gary Walker/Plan
 • Aftenstund med levende lys
  Aftenstund med levende lys. Foto: Alf Berg
 • Zomba-platået
  Zomba-platået. Foto: David Davies

...kommer du til et naturskjønt land som blant reisende gjerne kalles "Afrikas varme hjerte". Den tredje største innsjøen på kontinentet, Lake Malawi, ligger som en krystallklar, frisk kilde øst i landet – og kompenserer for den manglende kystlinjen.

Den skotske oppdageren og misjonæren David Livingstone kom til Malawi i 1850, og ønsket å få en ende på den omfattende slavehandelen arabiske handelsfolk lenge hadde drevet i landet. Han ble etterfulgt av britiske misjonærer som spredte kristendommen blant befolkningen, og i 1964 ble Malawi britisk koloni under navnet Nyasaland – sjølandet.

Malawi erklærte Malawi seg selvstendig i 1964, og ble styrt av den konservative presidenten  Hastings Banda som i 1971 ble utropt som president på livstid. Det skjedde ikke uten protester fra befolkningen, og etter en folkeavstemming i 1992 vraket landet ettpartisystemet til fordel for et demokratisk styresett.

Ung befolkning

Over halvparten av Malawis befolkning er under 18 år, landet er blant verdens tettest befolkede, og antallet forventes å fordoble seg i løpet av det neste tiåret. Et flertall er avhengig av jordbruk som mat- og inntektskilde, og er sårbare for hyppige tilfeller av flom og tørke. Mangelfull tilgang til gode sanitære forhold, helsetjenester av god kvalitet og informasjon om seksuell helse, gjør at mødre- og barnedødeligheten og forekomst av hiv/aids er svært høy.

Selv om barnearbeid er forbudt, blir mange barn holdt utenfor skolesystemet fordi de må hjelpe til med matproduksjon hjemme. Nivået av vold, utnyttelse og forsømmelse av barn er høyt i Malawi, og jenter er mer utsatt enn gutter; mange tvinges til å gifte seg eller ta ansvar for familien i stedet for å få muligheten til utdanning.

Plan International i Malawi

Plan Internationals arbeid i Malawi når drøyt åtte millioner mennesker, og våre programmer dreier seg hovedsakelig om å bedre situasjonen for den mest sårbare delen av befolkningen – barn, unge og kvinner. Vi jobber for barns beskyttelse, blant annet gjennom å styrke beskyttelsesmekanismer både på lokalt og nasjonalt nivå. Plan Internationals programmer inkluderer også blant annet tiltak for å øke tilgang til rent vann, inkluderende skolegang og helsetjenester.

Eksempler på Plans arbeid i Malawi

To unge jenter overrekker signaturer til støtte for ny barneekteskapslov
Jentene har fått nok av barneekteskap

Fra å ha ligget på topp ti-listen over land med høyest andel barneekteskap har Malawi nå forbudt ekteskap før fylte 18 år.


En av Plan Internationals ungdomsgrupper samlet ute.
Hjelper jenter ut av barneekteskap

– Mange gifter bort døtrene sine på grunn av desperat fattigdom.


Nå sover vi trygt om natten
Nå sover vi trygt om natten

Når solen senker seg over Malawi, myldrer myggen i skumringen.


Nøkkeltall for Plan i Malawi

Plan samarbeider med 19 881 fadderbarn i Malawi.

2 290 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 405 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Malawi siden 1994

Fakta om Malawi

Levealder

Forventet levealder i Malawi, sammenlignet med Norge.

Malawi:

55 år

Norge:

81 år
I Malawi er forventet levealder 26 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 66%.

Malawi:

66%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 381 dollar.

Malawi:

$381
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Malawi, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Malawi:

64 av 1000

Verden:

52 av 1000