• Utvinning av palmeolje
  Utvinning av palmeolje. Foto: Roland Geisheimer
 • En gruppe mennesker henter vann fra vannpumpe
  Gøy å hente vann fra vannpumpe. Foto: Nick Loomis/Plan
 • Bading ved båten
  Bading ved båten. Foto: Gabor Basch
 • Samling rundt bålet
  Samling rundt bålet. Foto: Ólafur Páll Geirsson
 • Mor pusser tennene på sitt barn
  Viktig å pusse tennene riktig. Foto: Tcherno Aliu Candé/Plan
 • Høy øseføring under kveldsmaten
  Høy øseføring under kveldsmaten. Foto: Ólafur Páll Geirsson
 • Gull og grønne palmer
  Gull og grønne palmer. Foto: Ólafur Páll Geirsson

...kan du besøke den indylliske Orango-øya med sjeldne krokodiller, saltvannsflodhester og havskilpadder. Og landets kritthvite palmestrender vil garantert ta pusten fra deg.

Guinea-Bissau er det minste landet i Afrika, med en befolkning på litt under to millioner. Her kan du oppleve mange urørte naturperler, lokale tradisjoner holdt i hevd, og byer i portugisisk kolonistil.

Samtidig er landet preget av en turbulent historie. På 1600 og 1700-tallet brukte franskmenn og briter området som stasjon for slavehandel, mens Portugal gjorde krav på Guinea-Bissau som koloni i 1879. Etter en lang og blodig frigjøringskrig ble landet endelig selvstendig i 1974. Landets nyere historie har vært preget av politisk ustabilitet, voldelige konflikter, statskupp og hyppige regimeskifter.

Guinea-Bissau er i dag et av verdens fattigste land. Mer enn to tredeler av befolkningen lever i ekstrem fattigdom, analfabetismen er høy, og få har tilgang til rent vann og helsetjenester. Landet har begrenset med naturressurser og er sterkt avhengig av internasjonal bistand. Men på grunn av den ustabile situasjonen har mange bistandsorganisasjoner trukket seg ut av landet.

Å vokse opp i Guinea-Bissau

Mange barn i Guinea-Bissau rekker aldri å feire sin femte fødselsdag. Barnedødeligheten er blant de høyeste i verden, grunnet blant annet feilernæring og sykdommer som lett kunne vært forbygget eller behandlet.

Mange mødre er selv barn når de får barn. De har ofte lite utdanning og mangler kunnskap om hvordan de skal gi barna sine en best mulig start på livet. Og helsetilbudet for mødre og barn er svært mangelfullt. I tillegg gir hyppige barnefødsler uten nok avstand mellom fødslene en økt risiko for både mor og barn.

Gamle skadelige tradisjoner og sosiale normer sørger fortsatt for en systematisk diskriminering av jenter og kvinner. Barneekteskap, kjønnslemlestelse, seksuell vold og andre grove brudd på barns rettigheter er svært vanlig. Er du jente og i tillegg født med en funksjonsnedsettelse havner du aller nederst på den sosiale rangstigen, og mange blir utsatt for vold, fordommer og stigma. Det hender også fremdeles at barn med funksjonsnedsettelser blir utsatt for rituelle drap, basert på tradisjoner og overtro.

Plans arbeid i Guinea-Bissau

Jenters likeverd
Plan International jobber helhetlig og tar utgangspunkt i de bakenforliggende årsakene til brudd på jenters rettigheter; sosiale normer, holdninger og skadelig praksis.

Vi er tilstede i sårbare lokalsamfunn der vi samarbeider tett med skoler, lokale- og religiøse ledere, familier og de unge selv for å mobilisere så bredt som mulig i kampen mot barneekteskap, kjønnslemlestelse og seksuell vold.

På individnivå jobber vi spesielt for å styrke unge jenters selvtillitt og mulighet til å stå på egne ben gjennom skolegang, yrkesopplæring og jobbskaping. Men vi er også opptatt av å få unge menn med på laget, som positive rollemodeller og endringsagenter i lokalsamfunnet.

Trygg i egen kropp
Seksualundervisning og kunnskap om egne rettigheter er avgjørende for at barn og unge skal kunne ta gode og informerte valg om egen kropp og seksualitet. Derfor jobber Plan for å påvirke utdanningsmyndighetene i Guinea-Bissau til å inkludere seksualundervisning i pensum på skolene.

Vi driver også informasjonsarbeid, i samarbeid med lokale organisasjoner og helsearbeidere, blant annet om risiko ved å bli gravid i ung alder, hyppige barnefødsler og kjønnssykdommer.  Målet er også å øke bevisstheten rundt seksuelle og reproduktive rettigheter – at unge jenter og gutter vet at de har rett til selv å bestemme over egen kropp og egen fremtid; at de har rett til å sette egne grenser når det gjelder sex; rett til å velge partner selv, og rett til å bestemme og planlegge om og når de vil gifte seg og få barn.

Eksempler på Plans arbeid i Guinea-Bissau

Ung jente i tradisjonell påkledning
Det viktigste for en jente er utdanning

Foreldrene til Fatumata ville gifte henne bort da hun var 15 år. Med Plans hjelp lyktes hun med å komme unna bryllupet.


Traumet som må snakkes om
Traumet som må snakkes om

Nesten halvparten av jenter og kvinner mellom 15 og 49 år i Guinea Bissau er blitt omskåret. Plan jobber for å avskaffe praksisen.


Nøkkeltall for Plan i Guinea-Bissau

Plan samarbeider med 18 021 fadderbarn i Guinea-Bissau.

2 449 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 631 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Guinea-Bissau siden 1995

Fakta om Guinea-Bissau

Levealder

Forventet levealder i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge.

Guinea-Bissau:

49 år

Norge:

81 år
I Guinea-Bissau er forventet levealder 32 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 60%.

Guinea-Bissau:

60%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 573 dollar.

Guinea-Bissau:

$573
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Guinea-Bissau:

93 av 1000

Verden:

52 av 1000