• Utvinning av palmeolje
  Utvinning av palmeolje. Foto: Roland Geisheimer
 • En gruppe mennesker henter vann fra vannpumpe
  Gøy å hente vann fra vannpumpe. Foto: Nick Loomis/Plan
 • Bading ved båten
  Bading ved båten. Foto: Gabor Basch
 • Samling rundt bålet
  Samling rundt bålet. Foto: Ólafur Páll Geirsson
 • Mor pusser tennene på sitt barn
  Viktig å pusse tennene riktig. Foto: Tcherno Aliu Candé/Plan
 • Høy øseføring under kveldsmaten
  Høy øseføring under kveldsmaten. Foto: Ólafur Páll Geirsson
 • Gull og grønne palmer
  Gull og grønne palmer. Foto: Ólafur Páll Geirsson

Hvis du reiser til Guinea-Bissau kan du oppleve den idylliske Orango-øya med sjeldne arter krokodiller, saltvannsflodhester og havskilpadder. Og landets kritthvite palmestrender vil garantert ta pusten fra deg.

Guinea-Bissau er det minste landet i Afrika, med en befolkning på litt under to millioner. Her kan du oppleve mange urørte naturperler, lokale tradisjoner holdt i hevd, og byer i en sjarmerende portugisisk kolonistil. 

På 1600 og 1700-tallet brukte franskmenn og briter området som stasjon for slavehandel, mens Portugal gjorde krav på Guniea-Bissau som koloni i 1879. Etter en lang og blodig frigjøringskrig ble landet endelig selvstendig i 1974. Landets nyere historie har vært preget av politisk ustabilitet, voldelige konflikter, statskupp og hyppige regimeskifter.

Guinea-Bissau er i dag et av verdens aller fattigste land. Mer enn to tredeler av befolkningen lever i ekstrem fattigdom, analfabetismen er høy, og få har tilgang på rent vann og helsetjenester.  Landet har begrenset med naturressurser og er sterkt avhengig av internasjonal bistand. Men på grunn av den ustabile situasjonen har mange bistandsorganisasjoner trukket seg ut av landet. 

Plan International er fortsatt til stede i Guinea-Bissau. Vi jobber helhetlig og tar utgangspunkt i de bakenforliggende årsakene til brudd på jenters rettigheter; sosiale normer, holdninger og skadelig praksis. 

Å vokse opp i Guinea-Bissau

Mange barn i Guinea-Bissau rekker aldri å feire sin femte fødselsdag. Barnedødeligheten er blant de høyeste i verden, grunnet feil ernæring, dårlig hygiene og sykdommer som lett kunne vært forebygget eller behandlet. 

Mange jenter får barn allerede i tennårene. Jentene har ofte liten utdanning og kunnskap om hvordan de skal gi barna sine en best mulig start på livet. Helsetilbudet for mødre og barn er også mangelfullt. I tillegg gir hyppige barnefødsler en økt risiko for både mor og barn.

Gamle skadelige tradisjoner og sosiale normer sørger fortsatt for en systematisk diskriminering av jenter og kvinner. Barneekteskap, kjønnslemlestelse, seksuell vold og andre grove brudd på barns rettigheter er dessverre svært vanlig. Er du jente og i tillegg født med en funksjonsnedsettelse havner du aller nederst på den sosiale rangstigen, og blir ofte utsatt for vold, fordommer og stigma. Det hender også fremdeles at barn med funksjonsnedsettelser blir utsatt for rituelle drap, basert på tradisjonell overtro.

Plans arbeid i Guinea-Bissau

Som Planfadder til et barn i Guinea-Bissau, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får økt kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og om egne rettigheter. Du bidrar også til at barn og unge får den kunnskapen og de midlene de trenger for å bli endringsagenter i eget liv og samfunnet de lever i, samt at flere unge kommer i jobb.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Bedre fremtidsutsikter for barn

I Guinea-Bissau er barneekteskap, kjønnslemlestelse og seksuell vold vanlig. Jentene er ofte undertrykt, og grunnet ingen eller avbrudt skolegang er det vanskelig for jentene å stå på egne ben og bli økonomisk selvstendige. 

Plan International er tilstede i sårbare lokalsamfunn der vi samarbeider tett med skoler, lokale- og religiøse ledere, familier og de unge selv for å mobilisere så bredt som mulig i kampen mot skadelige skikker. På individnivå jobber vi spesielt for å styrke unge jenters selvtillit og fremtidsmuligheter gjennom skolegang, yrkesopplæring og jobbskaping. Vi er også opptatt av å få unge menn med på laget, som positive rollemodeller og endringsagenter i samfunnet. 

Kunnskap om seksuell helse og rettigheter

I Guinea-Bissau får mange jenter barn tidlig. De fleste av jentene vet lite om risikoen ved å bli gravid altfor ung, faren ved for hyppige barnefødsler og kjønnssykdommer. Skikkelig seksualundervisning og kunnskap om rettigheter er avgjørende for at barn og unge skal kunne ta gode informerte valg om egen seksuell atferd. 

Plan International arbeider med å påvirke utdanningsmyndighetene i Guinea-Bissau til å inkludere seksualundervisning i pensum på skolene. Vi driver også informasjonsarbeid om helse, i samarbeid med lokale organisasjoner og helsearbeidere. Målet er å øke bevisstheten om seksuelle og reproduktive rettigheter – at unge jenter og gutter vet at de har rett til å bestemme over egen kropp og egen fremtid; at de har rett til å sette egne grenser når det gjelder sex; rett til å velge partner selv, og rett til å bestemme og planlegge når de vil gifte seg og få barn.

De unge som endringsagenter

Plan International er svært opptatt av at de unge selv skal bli endringsagenter i eget liv og samfunnet de lever i. Derfor gir vi barn og unge i sårbare lokalsamfunn støtte helt fra starten av, først for å bedre helsetilbud, hygiene og ernæring for småbarn, deretter førskoleopplæring, tilgang til grunnskoleutdanning og etter hvert jobbskaping.

Vi støtter barne- og ungdomsorganisasjoner – spesielt organisasjoner ledet av jenter – slik at de skal få muskler til å påvirke myndighetene og politikken de fører for å sikre likestilling og jenters rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Guinea-Bissau er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Spare- og lånegruppe

Da Sonna (31) giftet seg, flyttet hun til en liten landsby på bygda. Hun bestemte seg deretter for å starte sin egen bedrift med hjelp av Plans spare- og lånegruppe. Sammen med 41 andre i landsbyen, sparer hun rundt 500CFA (ca. 75 cents) i uken. For Sonna betyr dette økonomisk selvstendighet. – Jeg trenger ikke spørre mannen min om penger, sier Sonna.

Nøkkeltall for Plan i Guinea-Bissau

Plan samarbeider med 18 021 fadderbarn i Guinea-Bissau.

2 449 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 631 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Guinea-Bissau siden 1995

Fakta om Guinea-Bissau

Levealder

Forventet levealder i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge.

Guinea-Bissau:

49 år

Norge:

82 år
I Guinea-Bissau er forventet levealder 33 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 60%.

Guinea-Bissau:

60%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 573 dollar.

Guinea-Bissau:

$573
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Guinea-Bissau:

93 av 1000

Verden:

38 av 1000