• Utvinning av palmeolje
  Utvinning av palmeolje. Foto: Roland Geisheimer
 • En gruppe mennesker henter vann fra vannpumpe
  Gøy å hente vann fra vannpumpe. Foto: Nick Loomis/Plan
 • Bading ved båten
  Bading ved båten. Foto: Gabor Basch
 • Samling rundt bålet
  Samling rundt bålet. Foto: Ólafur Páll Geirsson
 • Mor pusser tennene på sitt barn
  Viktig å pusse tennene riktig. Foto: Tcherno Aliu Candé/Plan
 • Høy øseføring under kveldsmaten
  Høy øseføring under kveldsmaten. Foto: Ólafur Páll Geirsson
 • Gull og grønne palmer
  Gull og grønne palmer. Foto: Ólafur Páll Geirsson

...kommer du til en øygruppe der du kan få selskap av sjeldne arter saltvannskrokodiller og flodhester. Liker du landskap med svaiende palmer og kritthvite strender – legg inn et besøk til nasjonalparken Arquipélago dos Bijagós.

Langs kysten på fastlandet har det vært bosatt mennesker i rundt 1000 år. Landet var del av Mali-riket på 1300-tallet, og befolkningen opplevde europeere først da portugiserne ankom rundt år 1440. Frankrike, Spania og England var interessert landets kystlinje da den var en strategisk viktig posisjon, og etablerte  handelsstasjoner der. Flere ønsket kontrollen over landet, men det var til slutt Portugal som erklærte Guinea-Bissau som koloni i 1879. For Guinea-Bissau ble frigjøringskampen lang; den varte fra 1961 til 1973. Året etter anerkjente Portugal landets selvstendighet.

Politisk uro

Landets nyere politiske historie preges av ustabilitet og voldelige konflikter; bare i løpet av en tiårsperiode på begynnelsen av 00-tallet hadde landet 24 forskjellige sivile og militære administrasjoner. Etter en serie av konflikter på 90-tallet brøt det ut borgerkrig i 1998, og siden den gang har den politiske ustabiliteten vært kronisk – det siste forsøket på statskupp skjedde i 2012.

Guinea-Bissau har begrenset med naturressurser og er sterkt avhengig av internasjonal bistand. En rekke mislykkede forsøk på mekling mellom president, regjering og nasjonalforsamling i løpet av de siste årene har imidlertid hindret utbetalinger av bistandsmidler for utvikling og fattigdomsreduksjon. Militærets manglende innblanding har så langt forhindret nok en voldelig krise, men uenighetene har ført til ytterligere misnøye – spesielt innenfor helse- og utdanningssektoren – og resultert i langvarige streikeperioder.

Diskriminering av barn

Brudd på barns rettigheter i Guinea-Bissau vises tydelig i høye tall på barn utenfor skolesystemet og barnedødelighet. En bred sosial konsensus basert på tradisjonell tro og praksis resulterer i systematisk kjønnsdiskriminering, barneekteskap, kjønnslemlestelse og andre overgrep mot barn.  To tredjedeler av befolkningen i landet lever i ekstrem fattigdom og få har tilgang til rent vann.

Plan International i Guinea-Bissau

Plan International jobber for å gi barn i Guinea-Bissau mulighet til god utvikling og ernæring i sine første leveår, både ved å opplæringstilbud til foreldre og ved å styrke kapasiteten ved førskoler. Vi gir også lærere videreutdanning i pedagogikk og positiv læring – inkludert voldsforebygging. I samarbeid med andre organisasjoner jobber vi for å forhindre kjønnslemlestelse av jenter og annen kjønnsbasert vold.

Eksempler på Plans arbeid i Guinea-Bissau

Ung jente i tradisjonell påkledning
Det viktigste for en jente er utdanning

Foreldrene til Fatumata ville gifte henne bort da hun var 15 år. Med Plans hjelp lyktes hun med å komme unna bryllupet.


Traumet som må snakkes om
Traumet som må snakkes om

Nesten halvparten av jenter og kvinner mellom 15 og 49 år i Guinea Bissau er blitt omskåret. Plan jobber for å avskaffe praksisen.


Nøkkeltall for Plan i Guinea-Bissau

Plan samarbeider med 15 248 fadderbarn i Guinea-Bissau.

1 975 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 631 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Guinea-Bissau siden 1995

Fakta om Guinea-Bissau

Levealder

Forventet levealder i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge.

Guinea-Bissau:

49 år

Norge:

81 år
I Guinea-Bissau er forventet levealder 32 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 60%.

Guinea-Bissau:

60%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 573 dollar.

Guinea-Bissau:

$573
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guinea-Bissau, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Guinea-Bissau:

93 av 1000

Verden:

52 av 1000