• Utsiktbilde over et grønt landskap
  Utsiktspunkt Foto: Marcela Bodganov
 • Mange barn i et klasserom jobber med kreative oppgaver
  Full aktivitet på skolen Foto: Mary Matheson
 • En kvinne heller vann fra en krukke til en gryte, for å koke det opp
  En kvinne koker vann Foto: Mary Matheson
 • Et hus ved kanten av en fjellkjede
  Skumring Foto: Plan
 • To jenter står foran en fontene
  Constitution Square i Guatemala City Foto: Miguel Vargas
 • Barn leker i skolegården
  Lek i friminuttet Foto: Plan
 • Barn løper ned en bakke
  Full fart! Foto: Plan
 • En jente står med en kurv i grønnsakshagen, klar til å høste inn
  En jente skal høste inn grønnsakene i hagen sin Foto: Mary Matheson
 • En kvinne koster gulvet på soverommet
  En kvinne koster gulvet på soverommet Foto: Alf Berg

Hvis du reiser til Guatemala kan du oppleve spektakulære mayaruiner, gå fottur med utsikt til den aktive Acatenango-vulkanen eller nyte strandlivet ved Det karibiske hav. Kulturarven er sterk og naturen er rik og mangfoldig.

Naturen byr på alt fra snødekte fjellkjeder til tropiske regnskoger og idylliske strender. Men regnskogene forsvinner i hurtig tempo, og siden 1800-tallet er over halvparten blitt borte.

I mayarikets storhetstid (år 300-900) utviklet urfolket blant annet avansert matematikk og tidsregning. Men på 1520-tallet kom spanjolene og erobret området. Det ble starten på en lang periode med undertrykking av urbefolkningen. Det skjer dessverre fortsatt den dag i dag, selv om landet har vært selvstendig siden 1838. 

Demokratiet ble for første gang innført i Guatemala i 1944. Men det ble etterfulgt av et militærkupp i 1954 og deretter en blodig geriljakrig, som varte i tretti år fram til fredsavtalen i 1996. Guatemala er i dag en republikk der presidenten er både regjeringssjef og øverstkommanderende for hæren. 

Landet har de siste årene opplevd økonomisk fremgang og regnes som et mellominntektsland. Men rikdommen er svært skjevt fordelt, og mer enn halve befolkningen lever i fattigdom. Videre økonomisk utvikling hemmes av dårlig infrastruktur, lavt utdanningsnivå, gjengkriminalitet og korrupsjon.

Å vokse opp i Guatemala

Livet kan fortone seg ganske annerledes for de som bor i hovedstaden og en ung jente på landsbygda. Jenter fra urbefolkningen er de som er aller dårligst stilt. Mange jenter får ikke gå på skole i det hele tatt, fordi foreldrene mener de må være hjemme å hjelpe til med husarbeid. 

Mens guttene gjerne fullfører grunnskolen og videregående på private skoler, og i tillegg kanskje drar utenlands for å studere, har unge kvinner fra urbefolkningen i gjennomsnitt bare to års skolegang. Mange jenter slutter tidlig på skolen for å bli giftet bort. Barneekteskap og tenåringsgraviditet er svært vanlig i Guatemala. 

Unge sårbare jenter er også ofte utsatt for seksuell vold, overgrep og menneskehandel. Unge sårbare gutter blir på sin side lurt eller tvunget inn i kriminelle gjenger, der mannssjåvinistiske holdninger rår. Ved siden av brutale kriminelle handlinger, er seksuelle overgrep mot jenter en del av ritualene for å bli akseptert i gjengene. 

Vårt mål er at alle barn og unge i Guatemala skal få den trygge oppveksten de fortjener, fri for vold og diskriminering på grunn av kjønn, etnisk tilhørighet eller hvor de kommer fra. 

Plans arbeid i Guatemala

Som Planfadder til et barn i Guatemala, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får beskyttelse mot vold og barneekteskap. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og en trygg oppvekst.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Utdanning for jenter

Jenter er sårbare i Guatemala, og spesielt med jenter fra urbefolkningen. For at de skal komme seg på skolen og fullføre både barne- og ungdomsskolen trenger økt beskyttelse og inkludering. 

Plan International jobber for at skolene skal være trygge og tilrettelagt for jenter. Blant annet ved å innstallere egne toaletter og rent vann slik at de kan håndtere mensen på en trygg og god måte, og ikke behøve å engste seg. I samarbeid med våre lokale partnere jobber vi også med bevisstgjøring og holdningsarbeid blant foreldre, lærere og elevene selv for å fremme jenters rett til utdanning. 

Seksualopplysning 

Opplysning og opplæring rundt seksuelle og reproduktive rettigheter er viktig for å beskytte barna. Unge jenter må få velge selv når – og med hvem – de skal gifte seg og få barn. Det er viktig å fullføre skolen, skaffe seg en jobb med egen inntekt og ta kontroll på eget liv, i stedet for å bli giftet bort ung og bli avhengig av en mann. 

Plan International samarbeider med både myndigheter, urfolksledere, lokale ledere, sivilsamfunnsorganisasjoner, foreldre og de unge selv i kampen mot barneekteskap, tenåringsgraviditet, seksuelle vold, overgrep og menneskehandel. Det handler både om å forebygge, og å ta bedre vare på de som er blitt utsatt for vold. Det handler også om å påvirke og bedre det juridiske systemet slik at overgripere ikke får gå fri. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Guatemala er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Barn med funksjonshemninger

Eunice  var bare åtte år da hun måtte slutte på skolen for å ta seg av sin stumme lillebror, grunnet morens dårlige helse. De slet med kommunikasjonen i starten, men nå har de begynt å lære seg tegnspråk takket være et Plan prosjekt som fokuserer på å få barn med funksjonshemninger inn i skolen.

Nøkkeltall for Plan i Guatemala

Plan samarbeider med 32 710 fadderbarn i Guatemala.

3 202 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 713 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Guatemala siden 1978

Fakta om Guatemala

Levealder

Forventet levealder i Guatemala, sammenlignet med Norge.

Guatemala:

72 år

Norge:

82 år
I Guatemala er forventet levealder 10 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 79%.

Guatemala:

79%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.903 dollar.

Guatemala:

$3.903
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Guatemala:

29 av 1000

Verden:

38 av 1000