• Utsiktbilde over et grønt landskap
  Utsiktspunkt Foto: Marcela Bodganov
 • Mange barn i et klasserom jobber med kreative oppgaver
  Full aktivitet på skolen Foto: Mary Matheson
 • En kvinne heller vann fra en krukke til en gryte, for å koke det opp
  En kvinne koker vann Foto: Mary Matheson
 • Et hus ved kanten av en fjellkjede
  Skumring Foto: Plan
 • To jenter står foran en fontene
  Constitution Square i Guatemala City Foto: Miguel Vargas
 • Barn leker i skolegården
  Lek i friminuttet Foto: Plan
 • Barn løper ned en bakke
  Full fart! Foto: Plan
 • En jente står med en kurv i grønnsakshagen, klar til å høste inn
  En jente skal høste inn grønnsakene i hagen sin Foto: Mary Matheson
 • En kvinne koster gulvet på soverommet
  En kvinne koster gulvet på soverommet Foto: Alf Berg

… ønskes du velkommen til Mayafolkets rike!

Du vil med en gang oppdage at Guatemala er et mangfoldig og spennende land. Her finner du alt fra har fjellkjeder, vulkaner og regnskog til tropiske lavland og snødekt høyland.

Av befolkningen som teller rundt 13 millioner mennesker, er over halvparten mayaindianere. Arven fra mayakulturen er dermed sterkt til stede i dagens Guatemala. Sammensetningen av forskjellige menneskegrupper og kulturer gjør Guatemala til et av regionens mest flerkulturelle land.

I 1821 ble Guatemala frigjort fra Spania og i 1838 ble landet helt selvstendig, og demokrati som styreform ble innført hundre år senere.  Regjeringen prøvde å gjennomføre sosiale reformer og redusere USAs makt i landet, noe som medførte at USA trakk all bistand og støttet militærkuppet i 1954. Det var starten på et militærdiktatur som varte i over tretti år. På 1960-tallet brøt det ut geriljakrig som et resultat av forfølgelse av befolkningen og en voksende motstand.

I dette mangfoldet av mennesker, kultur og natur, vil du ved nærmere øyekast se mange barn som går sultne – hver dag. Til tross for sin turbulente historie har Guatemala oppnådd en økonomisk fremgang de siste årene. Rikdommen er imidlertid svært skjevt fordelt, og nesten halvparten av barna i landet lider av kronisk feilernæring. Mange familier sliter med å tjene nok penger til livets opphold, og store deler av befolkningen lever i frykt for volds - og gjengkriminalitet.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Guatemala. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.
 

Eksempler på Plans arbeid i Guatemala

Fire venninner
En venninne av dem var 13 år da hun giftet seg

De risikerte å bli barnebruder – og jobbet målrettet for å få til en lovendring om barneekteskap i Guatemala.


Alle har rett på skolegang
Alle har rett på skolegang

Barn med funksjonshemninger får sjeldnere tilgang til skole enn funksjonsfriske barn. Plan jobber for inkludering og tilrettelegging slik at de får den behandlingen og oppfølgingen de trenger.


Flere jenter!
Flere jenter!

I Guatemala begynner kun halvparten av barna på videregående skole. Andelen blir bare lavere og lavere jo lengre ut på landsbygda du kommer.


Nøkkeltall for Plan i Guatemala

Plan samarbeider med 29 627 fadderbarn i Guatemala.

3 321 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 522 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Guatemala siden 1978

Fakta om Guatemala

Levealder

Forventet levealder i Guatemala, sammenlignet med Norge.

Guatemala:

72 år

Norge:

81 år
I Guatemala er forventet levealder 9 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 79%.

Guatemala:

79%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.903 dollar.

Guatemala:

$3.903
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Guatemala:

29 av 1000

Verden:

52 av 1000