• Utsiktbilde over et grønt landskap
  Utsiktspunkt Foto: Marcela Bodganov
 • Mange barn i et klasserom jobber med kreative oppgaver
  Full aktivitet på skolen Foto: Mary Matheson
 • En kvinne heller vann fra en krukke til en gryte, for å koke det opp
  En kvinne koker vann Foto: Mary Matheson
 • Et hus ved kanten av en fjellkjede
  Skumring Foto: Plan
 • To jenter står foran en fontene
  Constitution Square i Guatemala City Foto: Miguel Vargas
 • Barn leker i skolegården
  Lek i friminuttet Foto: Plan
 • Barn løper ned en bakke
  Full fart! Foto: Plan
 • En jente står med en kurv i grønnsakshagen, klar til å høste inn
  En jente skal høste inn grønnsakene i hagen sin Foto: Mary Matheson
 • En kvinne koster gulvet på soverommet
  En kvinne koster gulvet på soverommet Foto: Alf Berg

… kommer du til et land der over halvparten er mayaindianere og kulturarven er sterkt til stede. Du vil også oppleve at Guatemala er et mangfoldig og spennende land med alt fra har fjellkjeder, vulkaner og regnskoger, til tropiske lavland og snødekt høyland.

Et høylandsområde dekker over halvparten av Guatemalas landområder. Her løper to fjellkjeder - Sierra Madre i sør og Altos Chuchmatanes i nord. Regnskogene forsvinner i hurtig tempo, og siden 1890 er over halvparten av skogene blitt borte.

Gradvis tilnærming til demokrati

I storhetsperioden år 300-900 etter Kristus, utviklet mayaindianerne blant annet avansert matematikk og tidsregning. Men på 1520-tallet kom spanjolene, og området ble etter hvert innlemmet i det spanske imperiet. Det ble starten på en lang tid med undertrykkelse av urbefolkningen, et problem som fremdeles eksisterer.

I 1821 ble Guatemala frigjort fra koloniherren Spania. I 1838 ble landet helt selvstendig. Hundre år senere ble for første gang demokratiet innført i Guatemala. Det ble gjennomført sosiale reformer, og regjeringen forsøkte å redusere USAs makt i landet. USA stanset derfor all bistand og støttet et militærkupp i 1954. Over tretti år med militærdiktatur fulgte. Kommunistpartiet ble forbudt og opposisjonen forfulgt. Motstanden vokste, og på 1960-tallet brøt det ut geriljakrig som skulle vare helt til 1996. Fredsavtalen kom som et resultat av en gradvis tilnærming til demokratiet, og redusering av militærmakten i løpet av 1990-tallet. Det var også avgjørende at USA sluttet å støtte militærdiktaturet.

Guatemala er i dag en republikk der presidenten er både regjeringssjef og øverstkommanderende for hæren. De politiske partiene er ikke spesielt ideologiske, og politikere bytter ofte partier. Et viktig politisk spørsmål i landet er urbefolkningens rettigheter. I 2015 ble den sittende presidenten arrestert for korrupsjon, som er et utbredt problem i både politikken og rettsvesenet. Mange er skeptiske til det politiske systemet. Jimmy Morales ble valgt til president i 2016 etter at to andre kandidater ikke ble godkjent.

Økonomisk fremgang, men ulikt fordelt

Til tross for sin turbulente historie har Guatemala oppnådd en økonomisk fremgang de siste årene og regnes som et mellominntektsland. Rikdommen er imidlertid svært skjevt fordelt, og nesten halvparten av barna i landet lider av kronisk feilernæring. Mange familier sliter med å tjene nok penger til livets opphold, og store deler av befolkningen lever i frykt for vold- og gjengkriminalitet.

Jordbruk var lenge den viktigste næringen i landet, men siden årtusenskiftet har tjenestesektoren tatt over som landets viktigste inntektskilde. Økonomien fikk en knekk under den globale finanskrisen i 2008, og situasjonen forverret seg året etter da det var tørke, og landet måtte få utenlandsk bistand for å hindre hungersnød. Etter 2010 begynte økonomien å vokse igjen.
Videre økonomisk utvikling hemmes av dårlig infrastruktur, kriminalitet og lavt utdanningsnivå. Omfattende korrupsjon gjør landet lite attraktivt for utenlandske investorer.

Plan International i Guatemala

Plan International arbeider i Guatemala med å bedre helsen til små barn blant annet gjennom mer opplysning til mødre. Vi jobber for å bedre tidlig læring og utdanningsløp. Vi ønsker å forebygge den utbredte volden i familiene og i samfunnet ellers, og vi driver med menneskerettsopplæring, smitte- og seksualundervisning. Vi jobber både mot lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.

Eksempler på Plans arbeid i Guatemala

Ungdommer med representanter fra EU- delegasjonen
Ungdommer tok over som EU-ambassadører

Morgenen den 28. april 2017 tok fem ungdommer fra landsbygda over kontoret til EU-delegasjonen i Guatemala. De fikk en svært inspirerende formiddag.


Fire venninner
En venninne av dem var 13 år da hun giftet seg

De risikerte å bli barnebruder – og jobbet målrettet for å få til en lovendring om barneekteskap i Guatemala.


Alle har rett på skolegang
Alle har rett på skolegang

Barn med funksjonshemninger får sjeldnere tilgang til skole enn funksjonsfriske barn. Plan jobber for inkludering og tilrettelegging slik at de får den behandlingen og oppfølgingen de trenger.


Nøkkeltall for Plan i Guatemala

Plan samarbeider med 30 856 fadderbarn i Guatemala.

3 539 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 713 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Guatemala siden 1978

Fakta om Guatemala

Levealder

Forventet levealder i Guatemala, sammenlignet med Norge.

Guatemala:

72 år

Norge:

81 år
I Guatemala er forventet levealder 9 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 79%.

Guatemala:

79%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.903 dollar.

Guatemala:

$3.903
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Guatemala:

29 av 1000

Verden:

52 av 1000