• Utsiktbilde over et grønt landskap
  Utsiktspunkt Foto: Marcela Bodganov
 • Mange barn i et klasserom jobber med kreative oppgaver
  Full aktivitet på skolen Foto: Mary Matheson
 • En kvinne heller vann fra en krukke til en gryte, for å koke det opp
  En kvinne koker vann Foto: Mary Matheson
 • Et hus ved kanten av en fjellkjede
  Skumring Foto: Plan
 • To jenter står foran en fontene
  Constitution Square i Guatemala City Foto: Miguel Vargas
 • Barn leker i skolegården
  Lek i friminuttet Foto: Plan
 • Barn løper ned en bakke
  Full fart! Foto: Plan
 • En jente står med en kurv i grønnsakshagen, klar til å høste inn
  En jente skal høste inn grønnsakene i hagen sin Foto: Mary Matheson
 • En kvinne koster gulvet på soverommet
  En kvinne koster gulvet på soverommet Foto: Alf Berg

… kan du besøke spektakulære mayaruiner, gå fottur med utsikt til den aktive Actenango-vulkanen eller nyte strandlivet ved Det karibiske hav. Kulturarven er sterk, og naturen er rik og mangfoldig.

Naturen byr på alt fra snødekte fjellkjeder til tropiske regnskoger og idylliske strender. Regnskogene forsvinner i hurtig tempo, og siden 1800-tallet har over halvparten blitt borte.

I mayarikets storhetstid (år 300-900) utviklet urfolket blant annet avansert matematikk og tidsregning. Men på 1520-tallet kom spanjolene og erobret området. Det ble starten på en lang periode med undertrykking av urbefolkningen, noe som fortsatt skjer i dag – selv om landet har vært selvstendig siden 1838.

Demokrati ble for første gang innført i Guatemala i 1944. Men det ble etterfulgt av et militærkupp i 1954 og deretter en blodig geriljakrig, som varte i tretti år frem til fredsavtalen i 1996. Guatemala er i dag en republikk der presidenten er både regjeringssjef og øverstkommanderende for hæren.

Landet har de siste årene opplevd økonomisk fremgang og regnes som et mellominntektsland. Men rikdommen er svært skjevt  fordelt, og mer enn halve befolkningen lever i fattigdom. Videre økonomisk utvikling hemmes av dårlig infrastruktur, lavt utdanningsnivå, gjengkriminalitet og korrupsjon.

Et viktig politisk spørsmål i landet er urbefolkningens rettigheter. Urfolk utgjør litt under halvparten av befolkningen.

Å vokse opp i Guatemala

Livet kan fortone seg ganske forskjellig for barn i Guatemala, avhengig av hvor du vokser opp, hvem foreldrene dine er, og om du er gutt eller jente. Jenter fra urbefolkningen har det vanskeligste utgangspunktet. Mange av dem får ikke gå på skolen, blant annet fordi foreldrene mener de heller bør hjelpe til med husarbeidet hjemme. Og av de som  begynner på skolen, er et mange som slutter tidlig for å bli giftet bort. Barneekteskap og tenåringsgraviditet er svært vanlig i Guatemala.

Mens barn av mer velstående foreldre gjerne fullfører både grunnskolen og videregående på private skoler, har unge kvinner fra urbefolkningen i gjennomsnitt kun to års skolegang.

Mange unge jenter blir utsatt for seksuell vold, overgrep og menneskehandel. Unge gutter blir på sin side lurt eller tvunget inn i kriminelle gjenger – der machokulturen ofte står sterkt. Ved siden av brutale kriminelle handlinge, er ofte seksuelle overgrep mot jenter en del av ritualene for å bli akseptert i gjengene.  

Nesten halvparten av barna i landet lider av feilernæring. Mange familier sliter med å tjene nok penger til å få endene til å møte, og store deler av befolkningen lever i frykt for vold- og gjengkriminalitet.

Plans arbeid i Guatemala

Inkluderende utdanning
Plan International jobber med barn og unge, og spesielt med jenter fra urbefolkningen, for at de skal få mulighet til å begynne på skolen, og ikke minst også fullføre både barne- og ungdomsskolen.

Vi jobber for at skolene skal være inkluderende, trygge og tilrettelagt for alle, blant annet med egne toaletter for jenter. I samarbeid med våre lokale partnere jobber vi også med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid blant foreldre, lærere og elvene selv, for å fremme jenters rett til utdanning.

Kontroll over egen kropp
Verden over er det millioner av unge som mangler livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Svært mange unge jenter i Latin-Amerika blir gravide som tennåringer. Opplysning og opplæring rundt dette temaet er derfor en viktig del av arbeidet vårt både på lokalt og nasjonalt nivå i Guatemala.

Unge jenter må få velge selv om de vil gifte seg og få barn, og med hvem og når, det eventuelt skal skje. Plans budskap er at det er viktig å fullføre skolen, skaffe seg en jobb med egen inntekt, og ta kontroll over eget liv, ikke å bli giftet bort ung og bli avhengig av en mann.

Plan samarbeider med både myndigheter, urfolksledere, lokale ledere, sivilsamfunnsorganisasjoner, forelde og de unge selv, for å bekjempe barneekteskap, tenåringsgraviditet, seksuell vold, overgrep og menneskehandel. Det handler både om å forebygge, og å ta bedre vare på de som blir utsatt for vold. Og det handler om å bedre det juridiske systemet, slik at overgripere ikke får gå fri.

Eksempler på Plans arbeid i Guatemala

Ungdommer med representanter fra EU- delegasjonen
Ungdommer tok over som EU-ambassadører

Morgenen den 28. april 2017 tok fem ungdommer fra landsbygda over kontoret til EU-delegasjonen i Guatemala. De fikk en svært inspirerende formiddag.


Fire venninner
En venninne av dem var 13 år da hun giftet seg

De risikerte å bli barnebruder – og jobbet målrettet for å få til en lovendring om barneekteskap i Guatemala.


Alle har rett på skolegang
Alle har rett på skolegang

Barn med funksjonshemninger får sjeldnere tilgang til skole enn funksjonsfriske barn. Plan jobber for inkludering og tilrettelegging slik at de får den behandlingen og oppfølgingen de trenger.


Nøkkeltall for Plan i Guatemala

Plan samarbeider med 32 710 fadderbarn i Guatemala.

3 202 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 713 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Guatemala siden 1978

Fakta om Guatemala

Levealder

Forventet levealder i Guatemala, sammenlignet med Norge.

Guatemala:

72 år

Norge:

81 år
I Guatemala er forventet levealder 9 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 79%.

Guatemala:

79%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.903 dollar.

Guatemala:

$3.903
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guatemala, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Guatemala:

29 av 1000

Verden:

52 av 1000