• Elmina i Ghana hadde den første europeiske bosettingen i Vest-Afrika
  Elmina i Ghana hadde den første europeiske bosettingen i Vest-Afrika. Foto: Walter Callens
 • Barn henter vann fra vannpumpe
  Samlepunkt ved vannpumpen. Foto: Plan International
 • Ananas-plantasje
  Ananas-plantasje. Foto: Hiroo Yamagata
 • Klesvask
  Klesvask. Foto: Stig Nygaard
 • Volta-elven
  Volta-elven. Foto: Stig Nygaard
 • Garnfiske på Kokrobite Beach
  Garnfiske på Kokrobite Beach. Foto: Göran Höglund
 • Barn viser stolt frem fødselsbevisene sine over hodet
  Stolte innehavere av fødselsbevis. Foto: Plan International

…kan du oppleve nydelige strender og spennende historie. Dette lille landet i Vest-Afrika var det første i regionen som ble selvstendig fra kolonistyret.

Langs kysten av Ghana står slavefortene fremdeles som tause vitner fra den grusomme slavehandelen på 1500-tallet, da om lag ti millioner mennesker ble tvunget over  Atlanterhavet for å leve sine liv i fangenskap. Kystfortene er obligatoriske turistmål for de som vil oppleve et mørkt stykke historie som formet verden slik den er i dag. Foruten menneskehandel var gull og elfenben varer som lokket europeerne til regionen på 1400-tallet.  I dag livnærer landet seg i stor grad på turisme og eksport av kakao, gull og olje.

I 1957 frigjorde Ghana seg fra kolonimakten som første land i regionen, og med sin frie presse og aktive sivilsamfunn er landet nå et eksempel på et levende demokrati med politisk og sosial stabilitet.

Skjev fordeling

Ghana ble oppgradert til «mellominntektsland» etter at oljeutvinningen startet i 2010, men fremdeles lever halvparten av ghanesere av småskalajordbruk. I rurale områder er det knapp tilgang til helsetilbud, og nær 40 prosent av gravide må føde uten kompetent personell tilstede. Svake institusjonelle mekanismer, fattigdom og skadelige sosiokulturelle praksiser er faktorer som fører til brudd på barns rettigheter i Ghana. Brudd på retten til utdanning manifesteres i det høye antallet barn som ikke fullfører grunnskolen; jenter og barn med funksjonshemminger er spesielt sårbare for marginalisering på grunn av diskriminerende holdninger. Seksuelle overgrep mot barn er utbredt, et studie utført av Plan International i 2011 avdekket at 14 prosent av jenter i skolen hadde opplevd seksuell vold. Det samme studiet viste at 35 prosent av barn i Ghana ikke er fødselsregistrert – en annen trussel for barns rett til beskyttelse.

Plan International i Ghana

Plan International støtter myndighetene i Ghana med forskning og kunnskap for å utvikle politiske endringer og programmer innenfor barns beskyttelse, utdanning og god helse og utvikling for barn under fem år. Vi jobber også blant annet for å mobilisere lokalsamfunn til å endre skadelige praksiser som bryter barns rettigheter.

Eksempler på Plans arbeid i Ghana

To lærere står foran en skoleklasse i et klasserom
Fra fadderbarn til lærer

Fra fadderen sin lærte Margaret Duodu om viktigheten av å gå på skolen. Nå er hun selv snart ferdig utdannet lærer og ser frem til å gi andre barn en god start på livet.


Syv jenter fra jentefotballaget samlet ute.
Likestillingsprosjektet

– Det skal ikke bare være gutter i første rekke og jenter lengst bak, nå skal vi gå side om side.


Nå kan vi bli hva vi vil
Nå kan vi bli hva vi vil

På Plan Internationals jenteleire lærer jenter fra fattige landsbyer om sine rettigheter, bygger selvtillit og får mot til å følge drømmene sine.


Nøkkeltall for Plan i Ghana

Plan samarbeider med 23 915 fadderbarn i Ghana.

1 949 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 233 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Ghana siden 1992

Fakta om Ghana

Levealder

Forventet levealder i Ghana, sammenlignet med Norge.

Ghana:

63 år

Norge:

81 år
I Ghana er forventet levealder 18 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 72%.

Ghana:

72%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.381 dollar.

Ghana:

$1.381
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Ghana:

59 av 1000

Verden:

52 av 1000