• Elmina i Ghana hadde den første europeiske bosettingen i Vest-Afrika
  Elmina i Ghana hadde den første europeiske bosettingen i Vest-Afrika. Foto: Walter Callens
 • Skoleelev snakker foran forsamling
  I Plans ungdomsgrupper får ungdommene viktig kunnskap om tema som de voksne snakker lite om i Ghana: Seksualitet, pubertet og ikke minst; hvordan unngå tenåringsgraviditeter. Jenta på bildet heter Vivian og er sekretær i denne ungdomsgruppa på landsbygda i Volta. Hun forteller at hun har blitt tryggere på seg selv fordi hun har fått trening i å presentere og diskutere viktige tema.
 • Barn henter vann fra vannpumpe
  Samlepunkt ved vannpumpen. Foto: Plan International
 • Ananas-plantasje
  Ananas-plantasje. Foto: Hiroo Yamagata
 • Klesvask
  Klesvask. Foto: Stig Nygaard
 • Volta-elven
  Volta-elven. Foto: Stig Nygaard
 • Garnfiske på Kokrobite Beach
  Garnfiske på Kokrobite Beach. Foto: Göran Höglund
 • Barn viser stolt frem fødselsbevisene sine over hodet
  Stolte innehavere av fødselsbevis. Foto: Plan International

Hvis du reiser til Ghana kan du oppleve idylliske små fiskerlandsbyer og kritthvite palmestrender som fortsatt ligger der nesten uberørt. Ghana byr også på gull og grønne skoger – bokstavelig talt.

Ghana blir av mange regnet som en ledestjerne i Vest-Afrika når det gjelder økonomisk utvikling og politisk stabilitet. Og landet blir stadig mer populært som turistdestinasjonen. 

Hvis du ikke bare vil nyte strandlivet, kan du dra på safari og se løver, leoparder, bøfler og elefanter. Du kan dra på oppdagelsesferd i uberørt regnskog med mer enn 500 sommerfuglarter og beskue vakre fossefall. Ghana har også mange minnesmerker og spor etter en svunnen tid som engelske koloni – den gang med navnet Gullkysten.

Gull og elfenben var varer som lokket europeerne til regionen allerede på 1400-tallet.  Slavefortene langs kysten står fremdeles som tause vitner fra den grusomme slavehandelen på 1500-tallet, da om lag 10 millioner mennesker ble tvunget over Atlanterhavet for å leve sine liv i fangenskap. I dag livnærer landet seg i stor grad på turisme og eksport av kakao, gull og olje.

Ghana frigjorde seg fra kolonimakten i 1957, som første land i regionen. Med fri presse og et aktivt sivilsamfunn er landet nå et eksempel på et velfungerende demokrati. Etter at oljeutvinningen startet i 2010, ble Ghana oppgradert til «mellominntektsland». Men fremdeles lever mer enn halvparten av ghanesere av småskala-jordbruk. Og på landsbygda er både skole- og helsetilbudet mye dårligere enn i byene.

En tredjedel av Ghanas landareal er truet av ørkenspredning, forsterket av svibruk, overdyrking, overbeite og trehogst. Landets nordlige deler er regelmessig utsatt for langvarige tørkeperioder. Og utslipp fra industri og landbruk, samt dårlig avfallshåndtering fører til vannforurensing. En del av dyrelivet i landet er truet av ulovlig jakt.

Å vokse opp i Ghana

Mange barn i Ghanas større byer lever et liv ikke så ulikt livet til norske barn. De går på skole og driver med sport, musikk eller teater på fritiden. Fotball er veldig populært, og mange bruker tid foran skjerm. De «snapper» eller chatter på Messenger og WhatsApp, de ser på YouTube og spiller spill. 

De siste 20 årene er antallet fattige barn betydelig redusert, langt færre barn dør før fylte fem år, og den forventede levealderen har økt. Men fortsatt finner du mange fattige barn i slumområder rundt de største byene og på landsbygda nord i landet. Fattigdom og gamle tradisjoner er faktorer som fører til brudd på barns rettigheter i Ghana. Mange barn i lokalsamfunn på bygda fullfører aldri grunnskolen. Jenter blir fortsatt diskriminert, og barn med funksjonshemminger er spesielt sårbare. De blir ofte ekskludert og marginalisert. 

Mange ghanesiske jenter blir oppdratt til å tro at deres rolle i livet er å gifte seg og bli mor, mens lederskap er forbeholdt menn. Én av fem jenter i landet blir gift før hun fyller 18. Tenåringsgraviditeter og barneekteskap er spesielt vanlig nord i Ghana, og jenter er svært utsatte og sårbare for overgrep. Jentene slutter vanligvis på skolen om de blir gravide. 

Ett av tre barn i Ghana er ikke fødselsregistrert, og mangler dermed nøkkelen til å få sine rettigheter oppfylt. Det er vanskelig å sørge for helsetilbud, utdanning og beskyttelse av barn som på papiret «ikke eksisterer». 

Plans arbeid i Ghana

Som Planfadder til et barn i Ghana, er du med på å ivareta de mest sårbare barna i landet. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får helsetilbud og skolegang, og at færre blir utsatt for seksualisert vold og barneekteskap. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Mot til å følge drømmene

For at barn skal kunne følge drømmene sine, og leve frie liv, er det viktig å sikre jentene og guttenes seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, samt at de får den skolegangen de har krav på. Målet er at barna selv tar kontroll over egen fremtid, inkludert når de skal få barn, hvem de skal få barn med, og når de eventuelt skal gifte seg. 

Gjennom Plan International sitt jenteprosjekt i Ghana får unge tenåringsjenter treffe kvinnelige rollemodeller, de besøker arbeidsplasser og universiteter, samt lære om jenters rettigheter. Vi arrangerer egne jenteleirer der tenåringsjenter fra fattige landsbyer får hjelp til å bygge opp selvtilliten. De lærer seg nye ferdigheter slik at de får redskaper og mot til å følge drømmene sine. Noen har for eksempel lært seg å lage smykker eller såpestykker, som de kan selge for å finansiere egen skolegang. De får også opplæring i data og informasjonsteknologi.

Endrer holdninger

For å bekjempe kjønnsdiskriminerende holdninger, så må jentene med - i alle ledd. Plan har for eksempel startet et eget jentefotballag. I begynnelsen nektet mange foreldre å la døtrene spille fotball – det ble ansett for å være en guttesport. Men etter å ha sett samholdet og den positive endringen hos jentene, er flere overbevist om at jentefotball er kommet for å bli.

Når Plan driver opplysningsarbeid og kampanjer for å endre holdninger prøver vi å få alle med på laget, både politikere på høyt nivå, kvinnelige og mannlige rollemodeller, landsbyledere, religiøse ledere, lokale organisasjoner, lærere, foreldre og de unge selv.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Ghana er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til å beskytte flere jenter mot barneekteskap og vold, at flere barn får utdanning, helsetilbud og sikkerhet, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter. 

Du blir fadder for ett barn som du kan følge utviklingen til, og ha kontakt med - hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Jente står foran en gruppe ungdommer og snakker

Ungdomsgrupper i Ghana

I Ghana er sex tabu. De fleste har lite til ingen seksualkunnskap, og mange vet ikke en gang hvordan man blir gravid. Derfor har Plan startet ungdomsgrupper der det snakkes om pubertet, menstruasjon, seksuelt og overførbare sykdommer og sunt kosthold.

Ungdommene som tør snakke om tabu

Nøkkeltall for Plan i Ghana

Plan samarbeider med 23 915 fadderbarn i Ghana.

1 949 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 233 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Ghana siden 1992

Fakta om Ghana

Levealder

Forventet levealder i Ghana, sammenlignet med Norge.

Ghana:

64 år

Norge:

82 år
I Ghana er forventet levealder 18 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 79%.

Ghana:

79%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.202 dollar.

Ghana:

$2.202
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Ghana:

46 av 1000

Verden:

37 av 1000