• Elmina i Ghana hadde den første europeiske bosettingen i Vest-Afrika
  Elmina i Ghana hadde den første europeiske bosettingen i Vest-Afrika. Foto: Walter Callens
 • Barn henter vann fra vannpumpe
  Samlepunkt ved vannpumpen. Foto: Plan International
 • Ananas-plantasje
  Ananas-plantasje. Foto: Hiroo Yamagata
 • Klesvask
  Klesvask. Foto: Stig Nygaard
 • Volta-elven
  Volta-elven. Foto: Stig Nygaard
 • Garnfiske på Kokrobite Beach
  Garnfiske på Kokrobite Beach. Foto: Göran Höglund
 • Barn viser stolt frem fødselsbevisene sine over hodet
  Stolte innehavere av fødselsbevis. Foto: Plan International

…kan du oppleve nydelige strender og spennende historie. Dette lille landet i Vest-Afrika var det første i regionen som ble selvstendig fra kolonistyret allerede i 1957.

Langs kysten står slavefortene fremdeles som tause vitner fra tiden da den grusomme slavehandelen foregikk på 1500-tallet. Flere europeiske land var involvert i handelen av mennesker, og det anslås at om lag ti millioner fanger ble fraktet med skip over Atlanterhavet for å tvinges til liv som slaver. Ghana var et av de første landene i Vest-Afrika som frigjorde seg fra kolonimakten da det ble selvstendig i 1957. Gull, elfenben og muligheten til å fange mennesker til slavehold lokket europeerne til regionen på 1400-tallet. I dag livnærer Ghana seg på turisme og eksport av kakao, gull og olje.

Med sin frie presse og sitt aktive sivilsamfunn, er Ghana et eksempel på et levende demokrati og et eksempel til etterfølgelse når det det gjelder politisk og sosial stabilitet.

Ghana er rikt på ressurser, men det er enorme forskjeller mellom fattig og rik. Mange familier har ikke mulighet til å dekke barnas grunnleggende behov som mat, skole og husly. På landsbygda er tilgangen til latriner og trygge vannkilder dårlig, noe som gir befolkningen helsemessige utfordringer.

Mange jenter blir mødre mens de selv er barn. Graviditeten kan være farlig for unge jentekropper, og mange må i tillegg føde uten kvalifisert hjelp. Mange jenter og kvinner dør i forbindelse med svangerskap eller fødsel.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Ghana. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.

Eksempler på Plans arbeid i Ghana

Syv jenter fra jentefotballaget samlet ute.
Likestillingsprosjektet

– Det skal ikke bare være gutter i første rekke og jenter lengst bak, nå skal vi gå side om side.


Nå kan vi bli hva vi vil
Nå kan vi bli hva vi vil

På Plan Internationals jenteleire lærer jenter fra fattige landsbyer om sine rettigheter, bygger selvtillit og får mot til å følge drømmene sine.


Fra byrde til ressurs
Fra byrde til ressurs

På verdensbasis lever over en milliard barn og voksne med en eller annen form for funksjonshemming. Med støtte fra Plan føler Thomas at han endelig kan bidra.


Nøkkeltall for Plan i Ghana

Plan samarbeider med 23 396 fadderbarn i Ghana.

1 881 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 801 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Ghana siden 1992

Fakta om Ghana

Levealder

Forventet levealder i Ghana, sammenlignet med Norge.

Ghana:

65 år

Norge:

81 år
I Ghana er forventet levealder 16 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 76%.

Ghana:

76%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 97.363 dollar.

Norge:

$97.363
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.381 dollar.

Ghana:

$1.381
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Ghana, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Ghana:

62 av 1000

Verden:

52 av 1000